ေမးလွ်င္ေျဖမည္

Myanmar Network တြင္ေနာက္လ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑တစ္ရပ္ကို အသစ္ထည့္သြင္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ား ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ဤ page တြင္ comment အေနျဖင့္ ထားခဲ့ပါက တူညီရာေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေမးခြန္းအနည္းအမ်ား အေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႕) သုံးၾကိမ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုျပီး ျမန္မာဘာသာ (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာ မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေျဖမ်ားကိုမူ အမ်ားနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (အဂၤလိပ္ဘာသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍) ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက အမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားသြားပါမည္။


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီအေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ျပီ

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (British Council) ဆိုပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အဖြဲ့အစည္းအမည္ကို ၾကားဖူးသူမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီအေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို အေသအခ်ာသိသူမ်ား နည္းပါးတာကိုပါေတြ႕ရပါတယ္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီအေၾကာင္း သိလိုသည္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Site Updates

Email digest ေျပာင္းလဲရယူပါ

အီးေမးလ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (email digest) သည္ Myanmar Network မွ သင္စိတ္ဝင္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေန႕စဥ္အီးေမးလ္အေရအတြက္ နည္းနည္းျဖင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အသုံးဝင္သည့္ feature တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

'ေန႕စဥ္အီးေမးလ္ေတြရတာ အရမ္းမ်ားတယ္' ဆိုသူမ်ားသည္ email digest သို႕ေျပာင္းလဲ ရယူျခင္းျဖင့္ Myanmar Network မွ ေန႕စဥ္ရရွိေနသည့္ အီးေမးလ္ အေရအတြက္ကို ကန္႕သတ္ႏိုင္ပါသည္။ Read more

အလုပ္ေခၚစာမ်ားတင္ႏိုင္ 

NGO/INGO မ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို Myanmar Network ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း က႑ တြင္ ကိုယ္တိုင္တင္ႏိုင္ပါသည္။ Myanmar Network တြင္ အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္ေခၚစာေၾကျငာမ်ားကို မိမိစိတ္ၾကိဳက္ အခမဲ့တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေခၚစာတစ္ခုတြင္ Job Title, Organisation Name, Job Location, No. of Position, Closing Date စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ ရွိရပါမည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိတို႕ ထပ္မံထည့္ခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Word File (သို႕မဟုတ္) Pdf file ျဖင့္ attach လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Videos

  • Add Videos
  • View All
 

သင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပို႕ျပီး က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ရယူပါ

Myanmar Network (www.myanmar-network.net) ၏ Facebook ႏွင့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ Myanmar Network သုံးစြဲသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား (comment & feedback) ကို ေရးသားေပးပို႕ ကူညီပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ပူးတြဲ၍ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံလည္း ေပးပို႕ရပါမည္။ နမူနာ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံ ပုံစံကို ဤေနရာတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။


ေပးပို႕ကူညီေသာသူမ်ားထဲမွ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအား ေက်းဇူးတုန္႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား (မိမိစိတ္ၾကိဳက္ mobile operator ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္) ကိုပို႕ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Latest discussions on our forum

Young Learners Exam စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ျပီ

၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္္ေန႕ တြင္ က်င္းပမည့္ Young Learners Exam (Starters, Movers, Flyers) စာေမးပြဲ၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္မွစ၍၊ တနလၤာေန ့မွ စေနေန႕အထိ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။


ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေၾကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

KET/PET ႏွင့္ FCE စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ျပီ


၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္္ေန႕ တြင္ က်င္းပမည့္ KET /PET စာေမးပြဲ ႏွင့္၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ FCE စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈)ရက္မွစ၍၊ တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔ အထိ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၆:ဝဝ) အတြင္း အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။


ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေၾကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အျခားစာေမးပြဲသတင္းမ်ား

Tips for IELTS candidates by Htoo La Minn Aung

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ IELTS ေဟာေျပာပြဲ၏ အသံဖိုင္

IELTS ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ ျပီးခဲ့ေသာ ဩဂုတ္လ ၂ဝ၁၅ တြင္ က်င္းပေသာ IELTS စာေမးပြဲတြင္ band score 8.5 ရ႐ွိထားေသာ မပြင့္နီေအာင္မွ ၄င္း၏ IELTS စာေပးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့လာပံုမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ အခမဲ့ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ေဟာေျပာပြဲသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ IELTS စာေမးပြဲအား ျပင္ဆင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Presentation Powerpoint Slide ႏွင့္ အသံဖိုင္အား ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

IELTS Tips by previous successful candidates

Forum (စကားဝိုင္းမ်ား)

 

အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာစာစုမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား
All about IELTS - IELTS စာေမးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းမ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရန္။
British Council Library Services in Yangon
British Council Services in Mandalay
Education UK - UK တြင္ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းရန္။
UK Exams (စာေမးပြဲမ်ားအေၾကာင္း)
British Council FAQs - British Council အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား။
ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား - စေကာလားရွစ္ ႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ပညာေရးသတင္းမ်ား။
သုတ/ရသ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ ႏွင့္ ကာတြန္းမ်ား - သုတ/ရသ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ ႏွင့္ ကာတြန္းမ်ား။
General Chit Chat (ေရာက္တတ္ရာရာေျပာၾကမယ္)
ေၾကျငာခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း (Announcements, Comments & Help)
 
 
 

© 2015   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service