ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား (246)

Featured Discussions

Admin

ဆ႒မအၾကိမ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲ (မႏၱေလး) အတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ျပီ

ပြဲျပဳလုပ္မည့္ေန႕ရက္ - စေနေန႕ ၂၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၇ ေနရာ - Marvel Hotel ( မႏၱေလးျမိဳ႕ ) စာရင္းေပးရန္ ေန႕ရက္ - ဇန္နဝါရီလ ၃၀ တနလၤာေန႕ မွ ေဖေဖာ္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply


Admin

Dulwich College Yangon ၏ ေက်ာင္းအသစ္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည္

Dulwich College International Schools အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ Dulwich College Yangon သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ၎၏ ေက်ာင္းအသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply


Admin

ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ "Teaching for Success Online Conference" ကို အင္တာနက္မွတဆင့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီ

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္သည့္ Teaching for Success Online Conference (www.teachingenglish.org.uk/events/teaching-success-online-conference) က…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply

Discussions Replies Latest Activity

From NGO to Social Enterprise course, 23 - 25 November 2020, Hanoi, Vietnam

From NGO to Social Enterprise Social entrepreneurship: from donor funding to entrepreneurial social impact   Why this course? Many not-for-…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Writing Winning Proposal course, 9 - 12 November 2020, Yangon, Myanmar

Writing Winning Proposal Develop convincing and attractive proposals   Why this course? You have a project idea which needs funding. You wa…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Ecosystem Mapping & Network Analysis, 5 - 7 October 2020, Bangkok, Thailand

Ecosystem Mapping & Network Analysis For a business case with impact   Why this course? An ecosystem is a network of interconnected org…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

HR Management in an International Context, 21 - 24 September 2020, Bangkok, Thailand

HR Management in an International Context Organising and developing your organisation and its people for maximum performance   Why this cou…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Project Management course, 7 - 10 September 2020, Yangon, Myanmar

Project Management Empowering people, creating impact   Why this course? When designing and managing projects, we need to have the technica…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Results-Based Management course, 24 - 27 August 2020, Kathmandu, Nepal

Results-Based Management Managing lasting results in the new reality of international cooperation   Why this course? During the last decade…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Training & Facilitation Skills – Blended course, 17 - 20 August 2020, Yangon, Myanmar

Training & Facilitation Skills – Blended learning Become a highly competent trainer/ facilitator   Why this course? Most professionals…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Leadership & People Management - Blended course, 20 - 23 July 2020, Kathmandu, Nepal

Leadership & People Management - Blended Learning Lead, inspire and manage diverse teams of people   Why this course? This Leadership a…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Advocacy & Policy Influencing course, 13 - 16 July 2020, Hanoi, Vietnam

Advocacy & Policy Influencing Influence decision-makers and communicate the evidence   Why this course? Understand how you can influenc…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

Impact Evaluation course, 22 - 25 June 2020, Bangkok, Thailand

Impact Evaluation A practical course to design and manage high quality impact evaluations   Why this course? Today, development assistance…

Started by MDF Indochia

0 Jan 16

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service