ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား (231)

Discussions Replies Latest Activity

Admin

New Zealand - ASEAN Scholarships Awards for Myanmar Candidates

NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS - Information for study commencing in 2015 The New Zealand Aid Programme wishes to offers up to 10 New…

Started by Myanmar Network

6 Feb 19, 2016
Reply by Hein Thiha

Admin

Warwick Economics Summer School 2016

Warwick Economics Summer School 2016 17 July - 5 August 2016 "It will broaden your horizons; what I got exceeded my expectations" Sun M…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Feb 18, 2016

Admin

A.S Hornby Educational Trust scholarships 2016 ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီ

ယူေကရွိ University of Warwick တြင္ Masters in ELT မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ Hornby ပညာသင္ဆုအား ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ထာ…

Started by Myanmar Network

0 Feb 17, 2016

Admin

ယူေကေႏြသီရက္တိုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ နယ္လွည့္ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

ယူေကရာသီရက္တိုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ နယ္လွွည့္ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ဒုတိယႏွစ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Feb 9, 2016

Admin

၂၀၁၆ Education UK ပညာေရးျပပြဲၾကီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပမည္

၂၀၁၆ Education UK ပညာေရးျပပြဲၾကီး (ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ယူေကထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္ မ်ားပါဝင္ေသာ ပညာေရးျပပြဲၾကီး ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ တစ္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

1 Feb 3, 2016
Reply by kyi kyi

Admin

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ျဗိတိသွ်သံရုံးတို႕မွ ပူးေပါင္း၍ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေသာ Development Fund Scholarship အစီအစဥ္

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ျဗိတိသွ်သံရုံးတို႕မွ ပူးေပါင္း၍ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေသာ Development Fund Scholarship (DFS) အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏို…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

2 Dec 18, 2015
Reply by Aung Lwin Toe

Admin

သင့္ကေလးႏိုင္ငံရပ္ျခား ပညာသင္သြားရန္အတြက္ သိသင့္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္

ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပညာသင္သြားရန္အတြက္ သိသင့္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ by Victoria Lidzbarski, Director of University and Careers Counselling for Dulwic…

Started by Myanmar Network

0 Nov 10, 2015

နယ္ကလူေတြ အဂၤလိပ္စာေလ့လာမႈ ဘာေၾကာင့္ အားနည္းရတာလဲ

ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေတြမွာ Better English, More Opportunities ဆိုတဲ့စကားကို ေျပာရတာ အရမ္းအရသာရွိတာပဲ ... အဂၤလိပ္စာေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို အလုပ္အကို…

Started by Ko Kyaw

8 Oct 16, 2015
Reply by Henry Varro

Admin

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အခမဲ့ online IELTS သင္တန္း

Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests သင္တန္းေၾကး - လူတိုင္းအတြက္ အခမဲ့  သင္တန္းစတင္မည့္ေန႕ - စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ (တနလၤာ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

3 Sep 30, 2015
Reply by nyi zaw nyunt

Admin

Charles Wallace Burma Trust Visiting Fellowship

Charles Wallace Burma Trust ႏွင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတု႔ိမွ ပူးေပါင္း၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာ႐ွင္ (mid-career professionals) မ်ားအတြက္ အတတ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Aug 28, 2015

RSS

© 2017   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service