အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ (1,690)

Discussions Replies Latest Activity

Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃)

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ to win by a landslide, win by the nos…

Started by ZawOo

0 Oct 31, 2010

Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ to vote with your feet, throw in your…

Started by ZawOo

0 Oct 31, 2010

Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁)

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ stump, spin doctor နဲ႔ jump on the ba…

Started by ZawOo

0 Oct 31, 2010

Common expression without an article

1. School/Church (a) We often use the following nouns without an article when we think about the main purpose of the place.     School, Uni…

Started by Nant Thin Thin Hmwe

0 Oct 9, 2010

proverb

i would like to know the differences of 'all that glitters are not gold' and 'not all that glitters are gold'. anybody who knows it, pls se…

Started by zaw aung

3 Sep 25, 2010
Reply by Nant Thin Thin Hmwe

House စကားလုံး အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ put your house in order နဲ႔ to clean…

Started by ZawOo

0 Sep 2, 2010

How can I write an essay?

All friends, welcomePlease tell me whoever how can I write  good an essay and letter?what should include key point in it?I'm looking forwar…

Started by yehtun

0 Aug 28, 2010

Let's go green; greening your office

I am sharing this article from British council, work skill lesson. I want everybody keeps good concepts for greening our environment. Rega…

Started by Nant Thin Thin Hmwe

6 Aug 27, 2010
Reply by Peaceangel

Tell စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အေမရိကန္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ tell me about it နဲ႔ tell it like it is တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယ…

Started by Charcoal

1 Aug 8, 2010
Reply by Myo Myint Kyaw

How to learn english effectively?

I want to study English myself.Please advise me how to learn English effectively?Give me the way.Which is more important? Grammar, speaking…

Started by Kyaw Thura

8 Jun 17, 2010

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service