အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ (1,691)

Discussions Replies Latest Activity

3) Do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer.

(a) Obviously, the first teachers we have in our lives in most cases are our parents. They teach us to walk, to speak, and to have good man…

Started by Arakan Indobhasa

0 Nov 12, 2010

Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃)

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ to win by a landslide, win by the nos…

Started by ZawOo

0 Oct 31, 2010

Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂)

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ to vote with your feet, throw in your…

Started by ZawOo

0 Oct 31, 2010

Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၁)

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ stump, spin doctor နဲ႔ jump on the ba…

Started by ZawOo

0 Oct 31, 2010

Common expression without an article

1. School/Church (a) We often use the following nouns without an article when we think about the main purpose of the place.     School, Uni…

Started by Nant Thin Thin Hmwe

0 Oct 9, 2010

proverb

i would like to know the differences of 'all that glitters are not gold' and 'not all that glitters are gold'. anybody who knows it, pls se…

Started by zaw aung

3 Sep 25, 2010
Reply by Nant Thin Thin Hmwe

House စကားလုံး အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ တင္ျပေပးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ put your house in order နဲ႔ to clean…

Started by ZawOo

0 Sep 2, 2010

How can I write an essay?

All friends, welcomePlease tell me whoever how can I write  good an essay and letter?what should include key point in it?I'm looking forwar…

Started by yehtun

0 Aug 28, 2010

Let's go green; greening your office

I am sharing this article from British council, work skill lesson. I want everybody keeps good concepts for greening our environment. Rega…

Started by Nant Thin Thin Hmwe

6 Aug 27, 2010
Reply by Peaceangel

Tell စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အေမရိကန္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ tell me about it နဲ႔ tell it like it is တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယ…

Started by Charcoal

1 Aug 8, 2010
Reply by Myo Myint Kyaw

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service