အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ (1,694)

Discussions Replies Latest Activity

ခြဲခြါျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ား !

Parting Shot - ခြဲခြါျခင္းနဲ႔အတူ ပစ္ခတ္မႈလုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူႏွစ္ဦးစကားမ်ားၾကၿပီးေနာက္ ေနရာမွမထြက…

Started by Soe Hein

7 Jun 15, 2015
Reply by AshinDamahar Nanda

Where do you learn English?

How do you improve your English? For me, I also attended so many classes and want to share the experiences. I hope you will do so.

Started by thaesaint

18 Oct 26, 2015
Reply by Saw Czy Phyo

How to learn english grammer ?

Please tell me how to learn the english grammer at online.

Started by mayzinshane

9 Jun 8, 2013
Reply by Eii Phay Ko

Essay Writing Structure!

An essay can have a lot of intentions, but the basic structure of all type of essays will be same. You may be writing an argumentative essa…

Started by Janet Wilkins

5 Oct 9, 2012
Reply by thant zin tun

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service