အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ (1,687)

Discussions Replies Latest Activity

Admin

မသိသာေသာျခားနားခ်က္မ်ား - e-business ႏွင့္ e-commerce၊ cement ႏွင့္ concrete

e-business ႏွင့္ e-commerce ၾကား ဘာျခားနားပါသလဲ။ e-business ႏွင့္ electronic commerce ဆိုတာကေတ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ စီးပြ…

Started by Myanmar Network

4 Feb 21, 2016
Reply by u myo aung

Admin

မသိသာေသာျခားနားခ်က္မ်ား - data ႏွင့္ information, college ႏွင့္ university, vegetable ႏွင့္ fruit

Data ႏွင့္ information ဘာကြာျခားပါသလဲ။  Data ဆိုတဲ့ အေခၚအေ၀ၚကေတာ့ အျဖစ္မွန္အခ်က္အလက္ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈႏွင့္ တြ…

Started by Myanmar Network

6 Mar 1, 2016
Reply by Ei The Phyu

Admin

မသိသာေသာျခားနားခ်က္မ်ား - Road ႏွင့္ Street, e-စကားလံုးမ်ား၊ Axe ႏွင့္ Ax

"Road" ႏွင့္ "Street" ၾကား ဘာျခားနားပါသလဲ "Road" ဆိုတာကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပို၍ ေ၀းကြာတဲ့ေနရာ ႏွစ္ေနရာၾကားရွိ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ Stree…

Started by Myanmar Network

7 Feb 18, 2016
Reply by Tha Gyan Ko Ko

If/Unless

"အဂၤလိပ္စာဆရာႀကီးမ်ားဆံုးျဖတ္ၾကပါ။" (ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့မေသခ်ာ ေက်ာင္းသားအမွတ္မွားသည္ ဟုသာထားလိုက္ေတာ့) If some extra money is found, the theatre…

Started by taunggoke82

0 Feb 12, 2016

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၇)

၆၁။ Yeah (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - yeeeeaah!) ေအး။ "ဟုတ္ကဲ့" အစားအသံုးျပဳေသာ အမ်ားသံုးဗန္းစကား၊ တစ္ခါတစ္ရံ အာေမဍိတ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။…

Started by Language Republic

2 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၆)

၅၁။ tsk-tsk (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - tut-tut) စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလိုက္တာ။ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္း၊ ခ်က္ခနဲ/ေျဖာက္ခနဲစေသာ အသံျဖစ္ပါသည္။…

Started by Language Republic

2 Feb 24, 2016
Reply by kyi kyi

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၅)

၄၁။ Ow (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - oww, ouch, yeow) အဲဒါက နာတယ္။ နာက်င္မႈကို "Ow" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. Oww, I hit my thumb. (Oww၊ လက္မကို ခ…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၄)

၃၁။ Mhm (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - mmhm, uh-hu) ဟုတ္တယ္။ သေဘာတူျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို "Mhm" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. Do you think so too?…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၃)

၂၁။ Gee တကယ္? အံ့ၾသျခင္း၊ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ (သို႔) ႐ိုး႐ိုးုအေလးေပးျခင္းကို "Gee" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. Gee, that's super!" (gee၊ အဲဒ…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၂)

၁၁။ boo! မင္းကို ေျခာက္လိုက္ၿပီ။ လူေတြကို အငိုက္ဖမ္းျခင္းျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းကို "Bah" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. I jumped out from the cl…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

RSS

Featured Discussions

© 2017   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service