အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ (1,694)

Discussions Replies Latest Activity

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၇)

၆၁။ Yeah (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - yeeeeaah!) ေအး။ "ဟုတ္ကဲ့" အစားအသံုးျပဳေသာ အမ်ားသံုးဗန္းစကား၊ တစ္ခါတစ္ရံ အာေမဍိတ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။…

Started by Language Republic

2 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၆)

၅၁။ tsk-tsk (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - tut-tut) စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလိုက္တာ။ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္း၊ ခ်က္ခနဲ/ေျဖာက္ခနဲစေသာ အသံျဖစ္ပါသည္။…

Started by Language Republic

2 Feb 24, 2016
Reply by kyi kyi

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၅)

၄၁။ Ow (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - oww, ouch, yeow) အဲဒါက နာတယ္။ နာက်င္မႈကို "Ow" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. Oww, I hit my thumb. (Oww၊ လက္မကို ခ…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၄)

၃၁။ Mhm (အျခား ဆင္တူစကားလုံး - mmhm, uh-hu) ဟုတ္တယ္။ သေဘာတူျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို "Mhm" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. Do you think so too?…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၃)

၂၁။ Gee တကယ္? အံ့ၾသျခင္း၊ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ (သို႔) ႐ိုး႐ိုးုအေလးေပးျခင္းကို "Gee" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. Gee, that's super!" (gee၊ အဲဒ…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၂)

၁၁။ boo! မင္းကို ေျခာက္လိုက္ၿပီ။ လူေတြကို အငိုက္ဖမ္းျခင္းျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းကို "Bah" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ E.g. I jumped out from the cl…

Started by Language Republic

1 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

စကားလုံးတို႕၏ ဇစ္ျမစ္ - Pizza (ပီဇာမုန္႕)

ပီဇာဆိုတဲ့ စကားလံုးက "ပိုင္မုန္႔" (pie) လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ အီတာလွ်ံ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစကားလံုးက အီတာလွ်ံ စကားဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲဆိုတာကေတ…

Started by Soe Soe Win

2 Feb 16, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၁)

ေအာက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာေျပာဆိုသူမ်ားသုံးေလ့ရွိေသာ အာေမဍိတ္စာရင္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ အာေမဍိတ္ဆိုတာကေတာ့ Aha ႏွင့္ Wow ကဲ့သို႔ေသာ သဒၵါအရ…

Started by Language Republic

2 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၆)

၆၁။ familiarity breeds content/ contemptတစုံတေယာက္ေသာသူႏွင့္ ခင္မင္လြန္းလာပါက လိုသည္ထက္ပို၍ ပမာမခန္႕ရွိလာပုံကို ဆိုပါသည္။ ျမန္မာစကားပံုျဖစ္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

3 Feb 2, 2016
Reply by htaylim

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၅)

၅၁။ be all ears တဦးတေယာက္ေျပာဆိုမည့္စကားကိုစိတ္အားထက္သန္စြာနားစိုက္ေထာင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္သုံးပါသည္။ E.g. 'Do you want to hear what happen…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

3 Feb 1, 2016
Reply by htaylim

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service