အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ (1,687)

Discussions Replies Latest Activity

စကားလုံးတို႕၏ ဇစ္ျမစ္ - Pizza (ပီဇာမုန္႕)

ပီဇာဆိုတဲ့ စကားလံုးက "ပိုင္မုန္႔" (pie) လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ အီတာလွ်ံ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစကားလံုးက အီတာလွ်ံ စကားဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲဆိုတာကေတ…

Started by Soe Soe Win

2 Feb 16, 2016
Reply by htaylim

အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၁)

ေအာက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာေျပာဆိုသူမ်ားသုံးေလ့ရွိေသာ အာေမဍိတ္စာရင္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ အာေမဍိတ္ဆိုတာကေတာ့ Aha ႏွင့္ Wow ကဲ့သို႔ေသာ သဒၵါအရ…

Started by Language Republic

2 Feb 11, 2016
Reply by htaylim

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၆)

၆၁။ familiarity breeds content/ contemptတစုံတေယာက္ေသာသူႏွင့္ ခင္မင္လြန္းလာပါက လိုသည္ထက္ပို၍ ပမာမခန္႕ရွိလာပုံကို ဆိုပါသည္။ ျမန္မာစကားပံုျဖစ္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

3 Feb 2, 2016
Reply by htaylim

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၅)

၅၁။ be all ears တဦးတေယာက္ေျပာဆိုမည့္စကားကိုစိတ္အားထက္သန္စြာနားစိုက္ေထာင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္သုံးပါသည္။ E.g. 'Do you want to hear what happen…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

3 Feb 1, 2016
Reply by htaylim

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၄)

၄၁။ the die is cast ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုခုကိုအခိုင္အမာခ်မွတ္ျပီးေနာက္၊ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားလင့္ေစကာမူ၊ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မည္သို႕မွ်ေျပာင္းလဲ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

1 Jan 29, 2016
Reply by htaylim

Admin

မွားတတ္ေသာစကားလုံးမ်ား by Daw Tin Nwai Win

ရွုပ္ေထြးေသာ၊ မရွင္းလင္းေသာစကားလုံးမ်ား ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ မွားတတ္ေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံေသာအခါ၊ တ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Jan 27, 2016

Admin

Pun (စကားဖန္) by Daw Tin Nwai Win

Happy New Year! ႏွစ္ဦးမွာေပ်ာ္ရႊင္ျပီး ဉာဏ္ကြန္႕ျမဴးႏိုင္ၾကပါေစ။ "Have you ever seen?" ဆိုတဲ့ကဗ်ာေလးကိုမွီျငမ္း၍ စကားထာ လို႕ေခၚတဲ့စကားထာမ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Jan 26, 2016

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၃)

၃၁။ clear as a day "clear as a day" သည္ ထင္သာျမင္သာရွိသည္၊ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္လြယ္ကူသည္ စသည့္အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ e.g. The instruct…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

2 Jan 22, 2016
Reply by thinthinzaw

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၂)

၂၁။ butterflies in your stomach ဥပမာအားျဖင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းထြက္ခါနီး၊အလုပ္interviewဝင္ေတြ႕ခါနီးတို႕တြင္ခံစားရသည့္ စိတ္တုန္လႈပ္ေျခာက္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

1 Jan 20, 2016
Reply by htaylim

Admin

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၁)

“An idiom is a special kind of phrase. It is a group of words which have a different meaning when used together from the one it would have…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

8 Feb 1, 2016
Reply by kyi kyi

RSS

Featured Discussions

© 2017   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service