ေၾကျငာခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း (Announcement, Comments & Help) (348)

Featured Discussions

UK စာေမးပြဲသတင္းမ်ား ၂၀၁၈ ဧျပီလ

LCCI December (2017) Series Results Announcement - ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္ေျဖဆိုထားေသာ LCCI စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္(certificate) မ်ား…

Started by British Council Customer ServiceLatest Reply


Admin

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ “လက္ခတ္သံ” ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzer…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply


Admin

4th Video Storytelling Workshop: Exploring Human Rights and Advocacy

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply

Discussions Replies Latest Activity

Admin

Site updates

Information on uploading photos to Myanmar Network (08 October 2012) ဓာတ္ပုံမ်ား တင္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာမိမိ၏ပုံ၊ ႐ႈခင္းပုံ ႏွင့္…

Started by Myanmar Network

95 Oct 3, 2019
Reply by Aye Moe Tin

To show my skills

Could u please assist which sentences shall I use to show my skills?

Started by Kyaw Thura

1 Aug 24, 2019
Reply by kyawnainglatt

UK စာေမးပြဲသတင္းမ်ား ၂၀၁၈ ဧျပီလ

LCCI December (2017) Series Results Announcement - ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္ေျဖဆိုထားေသာ LCCI စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္(certificate) မ်ား…

Started by British Council Customer Service

1 May 19, 2018
Reply by Lay Pyae

Admin

"Exploring English: Language and Culture" ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အခမဲ့ online အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္း

အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုက္စားသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ဤသင္တန္းသည္ သင့္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ျဗိတိသွ်ယဥ္ေ…

Started by Myanmar Network

16 May 16, 2018
Reply by aunghtedmyat

Program Manager

PROGRAM MANAGER     LOCATION:                  Yangon, Myanmar TYPE:                          Full-time, 2-year contract EXPERIENCE:       …

Started by Shwe Sin Win Lei Phyo

0 Apr 5, 2018

Star Member

Vocational Education for Youth စကား၀ိုင္း

၁) လူငယ္မ်ားအတြက္ ၁.၁) Switzerland ႏုိင္ငံတြင္ သင္ၾကားေနေသာ Dual Education & Training စနစ္မ်ားအတုိင္း သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ…

Started by Yamin Aye

0 Jan 17, 2018

Admin

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ “လက္ခတ္သံ” ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzer…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Aug 23, 2017

Star Member

လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္(၆လ)သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္ (သို႔) ဆယ္တန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာပညာ သင္ယူခဲ့ျပီး၊ သက္ေမြးပညာသင္တန္္း တက္ေရာက္လိုေသာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင္…

Started by Yamin Aye

2 Jul 10, 2017
Reply by Yamin Aye

MDF Asia – CHANGE MANAGEMENT, 13 - 16 June 2017, Hanoi, Vietnam

“The training was comprehensive, practical and very applicable for those going through organisational changes” Date: 13 - 16 June 2017 Loca…

Started by MDF Indochia

0 Jun 1, 2017

Admin

4th Video Storytelling Workshop: Exploring Human Rights and Advocacy

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Mar 15, 2017

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service