ေၾကျငာခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း (Announcement, Comments & Help) (346)

Featured Discussions

UK စာေမးပြဲသတင္းမ်ား ၂၀၁၈ ဧျပီလ

LCCI December (2017) Series Results Announcement - ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္ေျဖဆိုထားေသာ LCCI စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္(certificate) မ်ား…

Started by British Council Customer ServiceLatest Reply


Admin

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ “လက္ခတ္သံ” ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzer…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply


Admin

4th Video Storytelling Workshop: Exploring Human Rights and Advocacy

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3Latest Reply

Discussions Replies Latest Activity

UK စာေမးပြဲသတင္းမ်ား ၂၀၁၈ ဧျပီလ

LCCI December (2017) Series Results Announcement - ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္ေျဖဆိုထားေသာ LCCI စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္(certificate) မ်ား…

Started by British Council Customer Service

1 May 19, 2018
Reply by Lay Pyae

Admin

"Exploring English: Language and Culture" ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အခမဲ့ online အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္း

အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုက္စားသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ဤသင္တန္းသည္ သင့္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ျဗိတိသွ်ယဥ္ေ…

Started by Myanmar Network

16 May 16, 2018
Reply by aunghtedmyat

Program Manager

PROGRAM MANAGER     LOCATION:                  Yangon, Myanmar TYPE:                          Full-time, 2-year contract EXPERIENCE:       …

Started by Shwe Sin Win Lei Phyo

0 Apr 5, 2018

Star Member

Vocational Education for Youth စကား၀ိုင္း

၁) လူငယ္မ်ားအတြက္ ၁.၁) Switzerland ႏုိင္ငံတြင္ သင္ၾကားေနေသာ Dual Education & Training စနစ္မ်ားအတုိင္း သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ…

Started by Yamin Aye

0 Jan 17, 2018

Admin

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ “လက္ခတ္သံ” ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzer…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Aug 23, 2017

MDF Asia – CHANGE MANAGEMENT, 13 - 16 June 2017, Hanoi, Vietnam

“The training was comprehensive, practical and very applicable for those going through organisational changes” Date: 13 - 16 June 2017 Loca…

Started by MDF Indochia

0 Jun 1, 2017

Admin

4th Video Storytelling Workshop: Exploring Human Rights and Advocacy

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Mar 15, 2017

Admin

ေလွ်ာက္လႊႊာေခၚယူျခင္း - လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္

သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳေသာ ရလာဒ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။ အဆိုပါ သင္၏ ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ရွိရန္ စီးပြားေရးဆုိ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Feb 21, 2017

Admin

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္တြင္ Diversity Day က်င္းပမည္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးရင္း ၄င္းတုိ႔အၾကား ကမၻာအႏွံ႕ယုံၾကည္မႈ…

Started by Myanmar Network Forum Moderator3

0 Feb 8, 2017

Admin

Email digest ေျပာင္းလဲရယူျခင္းျဖင့္ အီးေမးလ္အေရအတြက္ကို ကန္႕သတ္ပါ

အီးေမးလ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (email digest) သည္ Myanmar Network မွ သင္စိတ္ဝင္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေန႕စဥ္အီးေမးလ္အေရအတြက္ နည္းနည္းျဖင့္ မ်က္ေျခမ…

Started by Myanmar Network

24 Dec 21, 2016
Reply by ko ye

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service