နီတ်ာ's Discussions (21)

Discussions Replied To (7) Replies Latest Activity

"နာလည္း နားမလည္ဘူး အဟဲ .. :D"

နီတ်ာ replied Feb 15, 2014 to A dream within a dream

2 Feb 15, 2014
Reply by နီတ်ာ

Star Member

"nice post... thx!"

နီတ်ာ replied Apr 8, 2013 to ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)

9 Apr 10, 2013
Reply by Than Than WIn

":( .. အမွားျပင္ေပးလုိ႕ ေက်းေက်း ... ျပင္ျပီးသြားျပီ .. :D ေနာက္လည္း မွားတာရွိ ျပင္ေပ…"

နီတ်ာ replied Jan 26, 2013 to ကတ္သီးကတ္သတ္ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (တာရာမင္းေဝ)

38 May 30, 2015
Reply by San Deep

"sorry for wrong spelling ... cos I didn't double check it ... Special thanks for poi…"

နီတ်ာ replied Jan 26, 2013 to ကတ္သီးကတ္သတ္ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (တာရာမင္းေဝ)

38 May 30, 2015
Reply by San Deep

"ဟုတ္ မွတ္ထားပါ့မယ္ ..  ေသခ်ာေတာ့ မသိဘူး .. စာအုပ္ထဲေတြ႕လုိ႕ ၾကိဳက္တာနဲ႕ ကူးတင္လုိက္တ…"

နီတ်ာ replied Jan 26, 2013 to ကတ္သီးကတ္သတ္ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (တာရာမင္းေဝ)

38 May 30, 2015
Reply by San Deep

"Thanks for pointing out my spelling .. ald edit it :D"

နီတ်ာ replied Jan 26, 2013 to ကတ္သီးကတ္သတ္ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (တာရာမင္းေဝ)

38 May 30, 2015
Reply by San Deep

"Thanks very much for sharing!! "

နီတ်ာ replied Jun 24, 2012 to အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Right/Think/Trouble/If/Of all)

16 Jan 7, 2013
Reply by khinthidasoe

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service