အရုိင္းစကား (၁)

စကားေျပာဆုိရာမွာ မည္သည့္ ဘာသာ စကားနဲ႔ ေျပာဆုိသည္ ျဖစ္ေစ ရုိင္းရုိင္း စုိင္းစုိင္း မျဖစ္ေစဖုိ႔ ဂရုစုိက္ ေျပာၾကရပါတယ္။ ရုိင္းရုိင္း စုိင္းစုိင္း ေျပာျခင္းျဖင့္ ေျပာဆုိခံရသူဟာ ယဥ္ေက်းမွဳ မရွိသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါလွ်င္ စိတ္ဆုိး ေဒါသျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ စကားမ်ားနဲ႔ တုန္႔ျပန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အခါမွာ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ရန္ျဖစ္ၾကၿပီးေနာက္ ကံေကာင္းလုိ႔ အက်ဳိးမယုတ္ ၾကရင္ေတာင္မွ ဘယ္သူမွ အက်ဳိးျဖစ္ ႏုိင္တဲ႔ ကိစၥ မရွိပါဖူး။ ေနာက္တစ္ခါ ေျပာဆုိခံရသူဟာ ယဥ္ေက်းမွဳ ရွိသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါမူ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ စကား ဆုိလာသူနဲ႔ ေဝးေဝးမွာ ေရွာင္ေန ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားပါတယ္။ ကံမေကာင္းလုိ႔ ေျပာဆုိ ခံရသူဟာ လူ႔တန္ဖုိးကုိ မထားတတ္ဘဲ၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္း ဆန္ၿပီး၊ ပါးနပ္သူ တစ္ေယာက္ ဆုိရင္ေတာ့၊ အဲသည္လုိ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ လူမ်ားကုိ ဘယ္လုိ “ႏွဖားက်ဳိး တပ္ၿပီး ႏြားလုပ္ရမယ္” ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္း တတ္ကြ်မ္း ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ရုိင္းရုိင္း စုိင္းစုိင္း စကား ေျပာဆုိတတ္သူဟာ သူ႕အေနနဲ႔လဲ အက်ဳိးမရွိ၊ သူတပါးလည္းလဲ အက်ဳိး မျဖစ္၊ ကံဆုိးရင္ ကုိယ္တုိင္ပင္ အႏၱရာယ္ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ရွိႏုိင္တာမုိ႔ ထုိသူမ်ဳိးဟာျဖင့္ လိမ္မာ ပါးနပ္မွဳ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ၊ မုိက္ရူးရဲတဲ႔ လူမ်ဳိးသာ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ လူေတြဟာ စိတ္အတြင္း သ႑ာန္မွာ ရုိးသား ျဖဴစင္မွဳ ရွိေကာင္း ရွိေသာ္လည္း၊ စကားေျပာဆုိတဲ့အခါ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ အတြက္ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ အသုိင္းအဝုိင္းထဲကုိ ဝင္မဆန္႔ဘဲ၊ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိ လူမ်ဳိးမ်ားကုိျဖင့္ စကား မေျပာတတ္တဲ႔ လူမ်ဳိးမ်ားလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ယခုအေၾကာင္းအရာမွာ တင္ျပခ်င္တဲ႔ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ စကားေျပာျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ စကားေျပာတယ္ ဆုိတဲ႔ ေနရာမွာ ျမန္မာလုိ ေျပာရင္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ အညီ ယဥ္ေက်းရမွာ ျဖစ္သလုိ၊ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာရင္လဲ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္လုိ ေျပာရင္လဲ တရုတ္၊ ကုလားလုိ ေျပာရင္လဲ ကုလား ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ အညီ ယဥ္ေက်းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိမိ အေနနဲ႔ တစ္ခါက အဂၤလိပ္လုိ စဥ္းစားၿပီးမွ အဂၤလိပ္စကား ေျပာပါ အေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ႔သလုိ အဂၤလိပ္လုိ စကားေျပာတဲ႔ အခါမွာ အဂၤလိပ္တုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ပုံစံနဲ႔ ေျပာသင့္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ပုံစံနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဘာသာ စကားကုိ ေျပာတဲ႔ အခါမွာ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ မတူညီတဲ႔ ကိစၥမ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႕တဲ႔အခါ ကုိယ္က ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာေနေသာ္လည္း သူက ကုိယ့္ကုိ ရုိင္းစုိင္းတယ္ လုိ႔ မွတ္ယူတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမွဳ ပုံစံနဲ႔ သူတပါးရဲ႕ ဘာသာ စကားကုိ ေျပာတဲ႔ ဥပမာ တစ္ခု ျပရရင္ – စင္းဂလိပ္ စကား ျဖစ္ၿပီး၊ စင္းဂလိပ္လုိ တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ အဂၤလိပ္ စကား ေျပာတဲ႔ ေနရာမွာ သုံးရင္ေတာ့ ရုိင္းျပတဲ႔ အသြင္သာ ေပၚလြင္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ဒီေန႔ အဂၤလိပ္စကား ဆုိတာ ကမၻာသုံး စကားျဖစ္လာတဲ႔ အတြက္ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာတာဟာ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမွဳ ပုံစံနဲ႔လုိ႔ ေဘာင္ခတ္ၿပီး ဆုိလုိ့ မရေတာ့ ေသာ္လည္း ကမၻာကလက္ခံတဲ႔ လူ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ပုံစံေတာ့ ရွိရပါမယ္။ ကမၻာ့ လူ႕ယဥ္ေက်းမွဳ ပုံစံဆုိတာက လူ႔တန္ဖုိးကုိ အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖုိးထား တဲ႔ ပုံစံသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔တန္ဖုိးကုိ ဆုိတာ၊ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမွာ သူ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိတာပါ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ စကားလုံးဟာ သူ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိပါးစရာ အေၾကာင္းမ်ဳိး ပါလာခဲ့ရင္ ဒါဟာ ရုိင္းျပတဲ႔ စကားလုံးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိပါးေစတဲ႔ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အနက္ တာဝန္မရွိဘဲ လူတစ္ေယာက္ကုိ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ေစခုိင္းျခင္း ဟာ အင္မတန္ ရုိင္းစုိင္း ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဥပမာ ျပရရင္ – လူတစ္ေယာက္ဟာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္ ဆုိပါစုိ႔၊ သူဟာ သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ သူလမ္းေလွ်ာက္ေနတာကုိ ကုိယ္က ရပ္ေစလုိတဲ႔ အခါ သူ႔ကုိ “stop” (ရပ္လုိက္) လုိ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ရုိင္းစုိင္းရာ ျဖစ္ပါတယ္။ “don’t walk” (မေလွ်ာက္နဲ႔) ဆုိရင္လဲ အတူတူပါဘဲ၊ သူ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ရာ ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ရုိင္းလြန္းပါတယ္။ အေရွ႕ကေန “please” ခံၿပီး “please stop” (ေက်းဇူးျပဳ၍ရပ္), “please don’t walk” (ေက်းဇူးျပဳ၍မေလွ်ာက္နဲ႕) ဆုိရင္ေတာ့ နည္းနည္း ေတာ္ပါေသးတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သိပ္ေတာ့ ယဥ္ေက်းလွတယ္ မဆုိႏုိင္ေသးပါဖူး။ အမွန္မွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ အရ သူလုပ္ေနတာကုိ ကုိယ္က မလုပ္ေစလုိဖူး၊ တားျမစ္ ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ သူ႔ကုိ အမိန္႔ေပးသလုိ၊ ခုိင္းသလုိ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနသမွ် ဒါဟာ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ စကား အျပဳအမူဘဲ ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ခုိင္းေစျခင္း ပုံစံမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘဲ၊ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ခြင့္ပန္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတာမုိ႔႔ “would you please stop?” (မင္းရပ္ေပးႏုိင္မလား) လုိ႔ေျပာတာက ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ဒီလာခဲ႔ ဆုိလွ်င္ “would you please come here?” ၊ ဟုိကုိသြား ဆုိရင္ “would you please go there?” ဆုိတာမ်ဳိး သုံးႏွဳံး ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္လုိ ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆုိရာ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္။

အရုိင္းစကား (၂)

စကားေျပာဆုိရာတြင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိပါးေစတဲ႔ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အနက္ တာဝန္မရွိဘဲ လူတစ္ေယာက္ကုိ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ေစခုိင္းျခင္း ဟာ အင္မတန္ ရုိင္းစုိင္း ေစာ္ကားရာ ေရာက္သလုိဘဲ၊ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ေစခုိင္းျခင္း လုပ္ဖုိ႔ ရည္စူးတဲ႔ စကားလုံး အသုံးႏွဳံးမ်ားဟာလည္း ရုိင္းစုိင္းရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္ အပုိင္း (၁)မွာ ဆုိခဲ႔သလုိ လူတစ္ေယာက္ကုိ တံခါးပိတ္ ခုိင္းေစတာမ်ဳိး၊ “shut the door” လုိ႔ ေျပာတာဆုိ သိပ္ရုိင္းလွၿပီး၊ “please shut the door” ဆုိရင္ေတာ့ နဲနဲ ေတာ္ေသးတယ္ ဆုိရေပမဲ႔ ဒါဟာလည္း တကယ္တမ္း လူမွဳေရး ဆက္ဆံေရး အပုိင္းကၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ ယဥ္ေက်းလွတယ္ လုိ႔ေတာ့ မဆုိႏုိင္လွပါဖူး။ အဲဒါေၾကာင့္ “would you please shut the door?” လုိ႔ ဆုိသင့္ၿပီး၊ ဒါဟာ တစ္ျခားသူ တစ္ဦးရဲ႕ သေဘာ အေလွ်ာက္ လုပ္မလားလုိ႔ ေမးျခင္း ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ခုိင္းေစလုိျခင္း၊ ခုိင္းေစျခင္း မပါတဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ ရွိတဲ႔ စကားလုံးမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ “can you shut the door?” ဆုိၿပီး ေမးရင္ေရာ ဒီအသုံးအႏွဳံးက ယဥ္ေက်းတဲ႔ အသုံးအႏွဳံး ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား ဆုိတာ ကုိၾကည့္ပါ။ ေျပာရရင္ေတာ့ မင္းတံခါး ပိတ္ႏုိင္မလား အဓိပၸါယ္ရတဲ႔ အတြက္ ဒါဟာ သူ႔ကုိ အမိန္႔ေပး၊ ေစခုိင္းမွဳ မပါဖူး လုိ႔ ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း သူ႔ကုိ အမိန္႔ေပး၊ ေစခုိင္းဖုိ႔ ရည္စူး သလုိ ျဖစ္ေနအတြက္ ဒီလုိ အသုံးအႏွဳံးဟာ ကုိယ့္မွာ သူတပါးကုိ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းဖုိ႔ တာဝန္ မရွိတဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ ဆုိရင္ ယဥ္ေက်းမွဳ ရွိတဲ႔ စကားလုံးမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိလုိ႔မရပါဖူး။

တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ “can you” ဆုိတဲ႔ စကားလုံးဟာ ထုိသူ႔ကုိ တုိက္ရုိက္ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ လုပ္ႏုိင္မလားလုိ႔ ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္တဲ႔ အတြက္၊ ဒါဟာ ေစခုိင္းဖုိ႔ ရည္စူးတဲ႔ စကားလုံးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ တကၠစီ ေမာင္းတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို “can you take me to the city?” (ငါ့ကုိ ၿမိဳ႕ထဲကုိ ပုိ႔ေပးႏုိင္မလား) လုိ႔ ေမးတာဟာ တကၠစီေမာင္းတဲ႔ လူကုိ ခရီးသည္က ေစခုိင္းဖုိ႔ ရည္စူးၿပီး ေမးတာမ်ဳိး ျဖစ္သလုိပါဘဲ။ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ကုိ အဲသည္လုိ ေမးရင္ေတာ့ ဒါဟာ ရုိင္းတယ္ လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါမယ္။ (ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္ စကား ေဝါဟာရ၊ စကားလုံး ဝါက်သုံးစြဲပုံ၊ နဲ႔ သဒၵါ အေၾကာင္းေတြကုိ မိမိ အေနနဲ႔ ေျပာျပေနတာ မဟုတ္ပါဖူး။ ယဥ္ေက်းမွဳ ပုံစံ အေနအထားကုိ သိျမင္ၿပီး စကားကုိ ေရြးေျပာတတ္ဖုိ႔သာ ျပဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္) ဒါေၾကာင့္ “can you” လုိ႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာတဲ႔ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဆုိရင္ ေမးမဲ႔ လူကုိ သတိထား ဖုိ႔လုိပါမယ္။ “can you” လုိ႔ သုံးျခင္းဟာ တုိက္ရုိက္ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းတာမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းဖုိ႔ ရည္စူးဖုိ႔ ရွိတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး ရွိတာေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာ ထုိသုိ႔ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းဖုိ႔ တာဝန္ရွိပါသလား ဆုိတာကုိ စစ္ေဆးၿပီးမွ “can you” ဆုိတဲ႔ စကားလုံးမ်ဳိးကုိ သုံးစြဲသင့္ပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက “can you” လုိ႔ သုံးမဲ႔ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ “can I” လုိ႔ စကားသြား ကုိ ေျပာင္းလည္း သုံးစြဲ တာက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္ အထက္က ေျပာခဲ႔ သလုိဘဲ “can you shut the door?” (မင္းတံခါးကုိ ပိတ္ႏုိင္မလား) ဆုိတဲ႔ အသုံးအႏွဳံး အစား “can I ask you to shut the door?” (မင္းတံခါးကုိ ပိတ္ေပးဖုိ႔ ငါေမးခြင့္ ရမလား) ဆုိရင္၊ နားေထာင္ရတဲ႔ လူအတြက္ေရာ၊ ေျပာတဲ႔ လူအတြက္ပါ ခ်ဳိသာၿပီး သိမ္ေမြ႕တဲ႔ အသြင္ ေျပာင္းသြားမွာပါ။

တကယ္တမ္း အေၾကာင္းအရင္းခံ ကေတာ့ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ခုိင္းျခင္း သာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ စကား အေျပာအဆုိမွာ သိမ္ေမြ႕ျခင္းျဖင့္ မရုိင္းစုိင္းတဲ႔ သေဘာမွာ ရွိတဲ႔ အခါ စကားလုံးဟာ ခ်ဳိခ်ဳိသာသာျဖစ္တဲ႔ အျပင္၊ ကုိယ့္ရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵကုိ တပါးသူထံမွ ဝန္ေဆာင္ေပးမွဳ ရယူ ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီလုိ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိးကုိ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး လူမွဳ အသုိင္းအဝုိင္း သုံးႏွဳံး စကားေျပာပုံ လုိ႔လဲ ေခၚၾကပါတယ္။ စီးပြားေရး လူမွဳ အသုိင္းအဝုိင္း သုံးႏွဳံး စကားေျပာပုံ မုိ႔လုိ႔ စီးပြားေရး သမား မဟုတ္တဲ႔ အတြက္ သူမ်ား အေနနဲ႔ သုံးစရာ မလုိဖူးေတာ့ ေျပာလုိ႔မရပါဖူး။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အျခားလူ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ခုခု ေတာင္းဆုိခ်င္တဲ႔ အခါမွာ လူမုိက္စကား၊ တနည္း ဆုိရရင္ အရုိင္းစကား နဲ႔ ေတာင္းဆုိ ပါမူ လုိတာ မရဘဲ၊ ရန္လုိျခင္း၊ အမုန္းပြားျခင္းသာ ရႏုိင္ပါမယ္။ ပါးနပ္လိမ္မာသူ အေနနဲ႔ ဆုိရင္ျဖင့္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕စြာ ခ်ဳိခ်ဳိသာသာ ေျပာၿပီး သူတပါး ထံမွ သူလုိခ်င္တာကုိ ေတာင္းခံ ရယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး တပါးသူမွလည္း ၾကည္ျဖဴစြာ ေပးခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရး လူမွဳ အသုိင္းအဝုိင္း စကားေျပာပုံဟာ လူမွဳဆက္ဆံေရးမွာ ေအာင္ျမင္လုိသူတုိင္း အသုံးျပဳသင့္တဲ႔ ပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။

အရုိင္းစကား (၃)

စကားလုံး သုံးစြဲ အသုံးျပဳတဲ႔ ေနရာမွာ တဖက္သား အေပၚကုိ အမိန္႔ေပး၊ ေစခုိင္းတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသေဘာမ်ဳိးကုိ ရည္စူးတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိးဟာ ျဖင့္ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိး ျဖစ္တယ္လုိ႔ အေရွ႕မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ဒါဟာ ယဥ္ေက်းမွဳ အေနနဲ႔ ႏွဳိင္းခ်ိန္ၿပီး ေျပာခဲ႔တာ ျဖစ္သလုိ၊ လူတစ္ေယာက္ကုိ သူ႔ရဲ႕ ပညာအဆင့္အတန္း၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မွဳမ်ားကုိ ထိပါး ေျပာဆုိတာ ဆုိရင္လဲ အင္မတန္မွ ရုိင္းျပပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပထမဦးစြာ ပညာ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ခြဲျခား ေျပာဆုိပုံကုိ ဥပမာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က စကား တစ္ခြန္းကုိ ေျပာတဲ႔ အခါမွာ သူသိသေလာက္ တတ္သေလာက္ ဥာဏ္မွီသေလာက္နဲ႔ သူေျပာဆုိမွာပါ။ အဲသည္လုိ အခါမ်ဳိးမွာ သူေျပာဆုိတာကုိ “you don’t know…, don’t you know?, you don’t understand…, don’t you understand?” စတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးေတြနဲ႔ သုံးစြဲ ေျပာဆုိတာဟာ အေတာ္ကုိ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ စကားလုံးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာက – မင္းမသိေသးဖူးလား၊ မင္းဒါေတာင္ မသိဖူးလား၊ မင္းနားမလည္ပါဖူး၊ မင္း ဒါကုိ ဥာဏ္မမွီပါဖူး ဆုိတာဟာ ေျပာတဲ႔လူကုိယ္တုိင္က သူ႔မွာ ျပည့္ဝတဲ႔ အေနအထား မရွိတဲ႔အျပင္၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အဆင့္အတန္း အလြန္နိမ့္ပါးသူလုိ႔ ေဖာ္ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ စကားလုံး အသုံးအႏွဳံးမ်ုိးဟာျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာက သူ႔ထံမွာ ပညာ လာသင္ယူေနတဲ႔ တပည့္ေက်ာင္းသားကုိေတာင္ ေျပာသင့္တဲ႔ စကားလုံးမ်ဳိး မဟုတ္ပါဖူး။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားတစ္ခြန္းကုိ မွားေနတယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ သူ႔ထင္ျမင္ ယူဆမွဳ၊ ရည္ညြန္းေျပာဆုိမွဳေတြဟာ ကုိယ္သိနားလည္ လက္ခံထားတဲ႔၊ ႀကဳံေတြ႕သိဖူးတဲ႔ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္ ဆုိတဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ ျပန္ေျပာမယ္ ဆုိရင္ “you may overlook…” (မင္း မျမင္မိလုိက္တာ ျဖစ္ေကာင္းမယ္၊ မင္း သတိမမူမိလုိက္တာ ျဖစ္ေကာင္းမယ္)၊ ဆုိၿပီး ေျပာဆုိ သုံးႏွဳံးသင့္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ သူတပါးရဲ႕ သိနားလည္မွဳကုိ မင္းမသိဖူး၊ နားမလည္ေသးဖူး၊ ညံ့ေသးပါတယ္ ဆုိတာမ်ဳိး ပညာ အဆင့္အတန္းကုိ ခြဲျခားသုံးႏွဳံးတဲ႔ ပုံစံမ်ဳိး မျဖစ္ေတာ့ဘဲ၊ သူ႔ကုိ သိနားလည္မွဳ ရွိသူ တစ္ဦး အေနနဲ႔ လက္ခံၿပီး၊ ကုိယ့္ရဲ႕ သိနားလည္မွဳနဲ႔ ေထာက္ျပတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္တဲ႔ အခါ စကားဟာ မရုိင္းေတာ့ပါဖူး။

ဒီလုိ စကားလုံး သုံးစြဲ ေျပာဆုိျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာ ေျပာရရင္ – လူတစ္ေယာက္ဟာ ေစ်းသြားဝယ္တယ္ ဆုိပါစုိ႔၊ သူဟာ ဖိနပ္ကုိ ဝယ္ခ်င္ေပမဲ႔ ဖိနပ္ေရာင္းတဲ႔ ဆုိင္ကုိ မသြားဘဲ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နဲ႔ အစားအေသာက္ေတြ ေရာင္းတဲ႔ ဆုိင္ေတြ ဖက္မွာဘဲ ဖိနပ္ဆုိင္ လုိက္ရွာေနတယ္။ ဒီလူဟာ ဘယ္မွာ ဖိနပ္ေရာင္းတယ္ ဆုိတာ သိမွ မသိတာကုိး။ ဒါဆုိရင္ အဲသည္လူကုိ “ခင္ဗ်ား ဟုိမွာ ဆုိင္းပုဒ္ အႀကီးႀကီး ေရးထား တာေတာင္ ဖိနပ္ဆုိင္ ဘယ္မွာ ရွိတယ္ မသိဖူးလား၊ ခင္ဗ်ားက အေတာ္ ညံ့တာဘဲ” စသည္ကဲ႔သုိ႔ စကားလုံးမ်ား သုံးမယ္ ဆုိရင္ ထုိသူဟာ အလြန္႔ကုိ ယဥ္ေက်းမွဳ ေအာက္တန္းက်သူလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါမယ္။ ဒီလုိ ေနရာမ်ဳိးမွာ “ခင္ဗ်ား သတိမမူမိ လုိက္တာနဲ႔ တူပါတယ္၊ ဖိနပ္ဆုိင္က ေအာက္ထပ္မွာေလ” ဆုိတာမ်ဳိး သုံးစြဲ သင့္ပါမယ္။ ေနာက္ဥပမာ တစ္ခု ေျပာရရင္ – လူတစ္ေယာက္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာဘဲ ေနလာၿပီး တေန႔မွာ ႏုိင္ငံျခားကုိ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ထြက္လာခဲ႔တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ အလုပ္ကုိ ဘယ္လုိ စရွာရမယ္ မသိပါဖူး။ သူထင္တာက ကုမၼဏီေတြ၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြ တစ္ဆုိင္ၿပီး တစ္ဆုိင္ ဝင္ထြက္ သြားေမးရတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္၊ ထင္တဲ႔အတုိင္းဘဲ သူက လုပ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ညဖက္ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ သူ႔မိတ္ေဆြကုိ ေျပာျပတယ္၊ “ငါဒီေန႔ တေန႔လုံး အလုပ္ လုိက္ရွာရတာ ပင္ပန္းလုိက္တာကြာ တစ္ဆုိင္ဝင္ တစ္ဆုိင္ထြက္ လုိက္ေမးရတယ္” ဆုိေတာ့ သူ႔မိတ္ေဆြက “မင္းက ငတုံးဘဲ၊ အလုပ္ရွာတာ သတင္းစာတုိ႔ အင္တာနက္တုိ႔မွာ ၾကည့္ၿပီး ရွာရတာေတာင္ မင္းမသိဖူးလား” ဆုိရင္ သိပ္ရုိင္းတဲ႔ စကားမ်ဳိး ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေနရာမ်ဳိးမွာ – “မင္းသတိ မျပဳမိလုိ႔ ေနပါလိမ့္မယ္၊ ဒီမွာက အလုပ္ရွာရင္ အင္တာနက္ေပၚမွာ သတင္းစာထဲမွာ ေၾကာ္ျငာကုိ ၾကည့္ ရွာရတာ” လုိ႔ေျပာတာက ယဥ္ေက်းစြာ သုံးႏွဳံး ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိဘဲ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခြဲျခား ေျပာတဲ႔ စကားလုံးမ်ားျဖစ္တဲ႔ “ေတာသားေတြ၊ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြ၊ ဆင္းရဲသားေတြ” စသည္ျဖင့္ သုံးႏွဳံး ေျပာဆုိျခင္းဟာျဖင့္ အလြန္ကုိ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ မိမိ စကၤာပူမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေနစဥ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ေၾကာ္ျငာ ဒီဇုိင္းပညာရွင္ တစ္ေယာက္ စကၤာပူကုိ ေရာက္လာတာနဲ႔ ႀကဳံသိရတဲ႔ အခါမွာ သူ႔ကုိ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းအတြက္ ေၾကာ္ျငာ အပ္ႏွံဖုိ႔ စီစဥ္ၿပီး သူနဲ႔ စကားေျပာပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူက – သူ႔ဂုဏ္ကုိ သူေဖာ္ၿပီး သူဟာ ေတာ္ရုံတန္ရုံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ မလုပ္တဲ႔ အေၾကာင္း၊ အခုလုိ မိမိရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကဲ႔သုိ႔ ေၾကာ္ျငာမ်ဳိးကုိသာ သူကလက္ခံ လုပ္တဲ႔ အေၾကာင္း ေျပာရာမွာ၊ သူက – “တစ္လုံးခ်ဳိင့္ အလုပ္ေတြ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္က လုပ္ေပးတာ မဟုတ္ဖူး” ဆုိၿပီး သုံးႏွဳံး ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ မိမိက နားမလည္လုိ႔ “တစ္လုံးခ်ဳိင့္” ဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ သူ႔ကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ တစ္လုံးခ်ဳိင့္ ဆုိတာ ထမင္းစားရင္ ဟင္း တစ္ခြက္တည္းသာ စားႏုိင္တဲ႔ လူတန္းစား အဆင့္ကုိ ေျပာတာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ မိမိလည္း ဒီလူဟာ ပုိက္ဆံရွိ နာမည္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ႔ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ အဆင့္ အေတာ္နိမ္႔ပါးတာမုိ႔ သူလုိလူမ်ုိးနဲ႔ မဆက္ဆံခ်င္တာေၾကာင့္ သူ႔ဆီမွာ အလုပ္မအပ္ေတာ့ပါဖူး။

ဒီလုိမ်ဳိး တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ုိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခား ေျပာဆုိရတဲ႔ အေၾကာင္းမ်ဳိး ရွိခဲ႔ရင္ေတာင္မွ ေတာသားေတြ အစား – ေတာမွာ ေနၾကသူေတြ၊ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြ အစား – အေျခခံ လူထု၊ ဆင္းရဲသားေတြ အစား ဝင္ေငြ နည္းပါးသူမ်ား စသည္ျဖင့္ သုံးႏွဳံးေျပာဆုိသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး တုိက္ရုိက္ စကားေျပာတဲ႔ အခါ၊ မင္းတုိ႔ ေတာသားေတြ၊ မင္းတုိ႔ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြ၊ မင္းတုိ႔ ဆင္းရဲသားေတြလုိ႔ ဆုိတာမ်ဳိး ပုိလုိ႔ပင္ တုိက္ရုိက္ မေျပာဆုိသင့္ပါဖူး။ ဒီလုိပါဘဲ ေဟ့ ဗမာေတြ၊ ေဟ့ ကုလားေတြ၊ ေဟ့ ကရင္ေတြ၊ ေဟ့ ကယားေတြ ဆုိၿပီး လူမ်ဳိးစု နာမည္ တပ္ေခၚေဝၚ ေျပာဆုိတာမ်ဳိး၊ ေဟ့ သာေကတ သားေတြ၊ ေဟ့ မႏၱေလးသားေတြ၊ ေဟ့ အေနာက္ႏုိင္ငံသားေတြ ဆုိၿပီးလည္း ေနထုိင္တဲ႔ ေနရာ လူေနမွဳ အဆင့္ကုိ ခြဲျခားတဲ႔ သေဘာမ်ဳိးပါတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိးကုိ လူႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာတဲ႔ အခါမ်ုိးေတြမွာ ေခၚေဝၚ မသုံးစြဲသင့္ပါဖူး။

တစ္ခါ လူအမ်ုိးမ်ဳိးဆုိတာမွာ ယုံၾကည္မွဳ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကပါတယ္။ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မွဳ၊ ႏုိင္ငံေရး ယုံၾကည္မွဳ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ယုံၾကည္မွဳ စသည္ျဖင့္ ယုံၾကည္မွဳေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္မွဳနဲ႔ တစ္ျခား တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္မွဳ ဆုိတာ ထပ္တူျဖစ္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဖူး။ ဒီေတာ့ လူႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာတဲ႔ ေနရာမွာ တစ္ဦးရဲ႕ ယုံၾကည္မွဳကုိ အျခားတစ္ဦးက ေလးစားဖုိ႔နဲ႔ ထိပါးျခင္း မရွိေစဖုိ႔ စကားလုံး သုံးႏွဳံးေျပာဆုိရာမွာ ဂရုျပဳရပါမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ဟာ ေရွ႕ဘဝ၊ ေနာက္ဘဝကုိ ယုံၾကည္ေပမဲ႔ အျခားဘာသာဝင္ တစ္ခုက ဒီလုိ ယုံၾကည္မွဳ ရွိခ်င္မွ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခါ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေနာက္ဘဝအတြက္ အခုဘဝမွာ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ရမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ႔အခါ၊ အျခားဘာသာဝင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ “မင္းဟာ မရွိတဲ႔ ေနာက္ဘဝအတြက္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အပုိဘဲ” လုိ႔ေျပာတာဟာ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ စကားမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ – အဂၤလိပ္လုိဆုိရင္ “I’m afraid…” အေရွ႕ကခံၿပီး၊ “မရွိတဲ႔ ေနာက္ဘဝအတြက္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အပုိျဖစ္မယ္လုိ႔ ငါစုိးရိမ္မိတယ္” လုိ႔ဆုိရင္ နည္းနည္း ေတာ္ေသးပါတယ္။ သူတပါးရဲ႕ ယုံၾကည္မွဳကုိ ကုိယ့္ရဲ႕ ယုံၾကည္မွဳနဲ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးတာ ျဖစ္လုိ႔ သိပ္ရုိင္းတယ္လုိ႔ မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ အေကာင္းဆုံးက ကုိယ့္ရဲ႕ ယုံၾကည္မွဳသာ မွန္ကန္တယ္၊ သူ႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မွဳက မွားယြင္းတယ္ ဆုိတဲ႔ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မွဳ မရွိေစရန္ “I might be wrong, …” ငါ့ရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္က မွားေကာင္းမွားႏုိင္တယ္ ဆုိၿပီး ေရွ႕ကေန ခံေျပာတာဟာ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔စြာ ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

အရုိင္းစကား (၄)

တကယ္ေတာ့ အရုိင္းစကား ဆုိၿပီး ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ႔တဲ႔ ေရွ႕ပုိင္းမ်ားမွာ ေျပာခဲ႔တာေတြက ပြဲေနပြဲထုိင္ လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္ဆန္ စကားေျပာတဲ႔ ပုံစံမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သိကြ်မ္းတာ ၾကာၿပီး အလြန္ရင္းႏွီးတဲ႔ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေတြ အၾကားမွာလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မည္မွ်ပင္ ရင္းႏွီး သိကြ်မ္းေနပင္မဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ ေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး ေျပာဆုိတာမ်ဳိးကေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဖူး။ မိမိမွာဆုိလွ်င္ အလြန္႔ကုိ ရင္းႏွီးတဲ႔ ေယာက်္ားေလး သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရွိၾကပါတယ္။ မိမိတုိ႔ၾကားမွာ “dog.., bitch…, son of bitch” (ေခြးေကာင္၊ ေခြးမ၊ ေခြးမသား) စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚ သုံးစြဲၾကတာကုိ အေျခအေနအရ မိမိတုိ႔ အေနနဲ႔ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ရုိင္းတယ္လုိ႔ မမွတ္ၾကေသာ္လည္း ေစခုိင္းတဲ႔ ပုံစံမ်ဳိး၊ ေစခုိင္းလုိတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး၊ သက္ေရာက္ ေစတဲ႔ စကားလုံးမ်ား ေျပာၾကရင္ေတာ့ ရုိင္းတယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်ိန္းဆုိတဲ႔ အခါမ်ဳိးေတြမွာ ဆုိရင္ – Can we meet together? သုိ႔မဟုတ္ Can you see me? ဆုိတာမ်ဳိးဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ ဆႏၵကုိ တဖက္က လုိက္ေလွ်ာေစလုိတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေစတဲ႔ အတြက္ ဒီလုိမ်ဳိး မသုံးၾကပါဖူး။ ဒီလုိအစား “I am wondering if we can meet together”, “I am wondering if you can see me” ဆုိတာမ်ဳိး သုံးၾကပါတယ္။ ျမန္မာလုိ ဆုိရင္ေတာ့ “ငါတုိ႔ ေတြ႔ၾကမလား” “မင္းငါ့ကုိ ေတြ႔မလား” ဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိဘဲ တစ္ခါ အခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ိန္းဆုိမယ္ ဆုိရင္လည္း “Can you see me today?”, “Can we meet at 3PM?” ဆုိတာမ်ဳိး အစား “Does 3PM work for you?” ဆုိတာမ်ဳိး ဟာ လုပ္ႏုိင္မလား ဆုိတာထက္၊ ျဖစ္ႏုိင္မလား လုိ႔ ေျပာတာမ်ဳိး သုံးၾကပါတယ္။ စီးပြားေရး အသုိင္းအဝုိင္းၾကား ဆုိရင္ေတာ့ “Does 3PM work for you?” ဆုိတာဟာ သာမာန္ ရင္းႏွီးတဲ႔ သူငယ္ခ်င္း စကားမ်ဳိး ပုံစံ ေပါက္တာေၾကာင့္ “Is possible for you … ” , “Is convenient for you …” ဆုိၿပီး သုံးၾကပါတယ္။

ေနာက္ တစ္ပုိင္းကေတာ့ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ စြပ္စြဲတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္တဲ႔ စကားမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ စြပ္စြဲတာမ်ဳိးကုိ လုံးဝ မသုံးသင့္ပါဖူး။ ဥပမာ လူတစ္ေယာက္က မ်က္ႏွာမသာယာတာကုိ ေတြ႔တာနဲ႔ “မင္းၾကည့္ရတာ ေနမေကာင္းဖူးနဲ႔ တူတယ္” လုိ႔ ေျပာတာဟာ စြပ္စြဲရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ မင္းေနမေကာင္းဖူးလား လုိ႔ ေမးတာက သိပ္ျပႆနာ မရွိေပမဲ႔၊ “မင္းၾကည့္ရတာ ေနမေကာင္းဖူးနဲ႔ တူတယ္” လုိ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ သူတစ္ပါးကုိ စြပ္စြဲတဲ႔ ပုံစံမ်ဳိး ေပါက္ေနပါတယ္။

စြပ္စြဲတယ္ ဆုိတာ၊ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္က မယုံၾကည္ရာ၊ တန္ဖုိး မထားရာ၊ မေလးစားရာ ေရာက္တဲ႔အတြက္လည္း စြပ္စြဲတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးမ်ားဟာျဖင့္ လူမွဳ ဆက္ဆံေရးမွာ ရုိင္းျပတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးမ်ားလုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စြပ္စြဲတယ္ ဆုိတဲ႔ စကားလုံးမ်ဳိးေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အႀကီးအက်ယ္ ရန္ျဖစ္တဲ႔ အခါမ်ဳိးေတြမွာမွ သုံးၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဥပမာ “ရွင္က ေနာက္မယားနဲ႔ သြားေနတာ က်ဳပ္မသိဖူး မွတ္လုိ႔လား” ဆုိတာမ်ဳိးဟာျဖင့္ သာမာန္ လူမွဳဆက္ဆံေရး အေျခ အေနမ်ဳိးေတြမွာ မသုံးသင့္တဲ႔ စကားလုံးမ်ုိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ေတြ႔ တစ္ခု ဆုိရင္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ေလာက္သာ ရွိေသးတဲ႔ မိမိ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ဟာ တရက္မွာ ညစာစားဖုိ႔ သူ႔အိမ္ကုိ ဖိတ္ၿပီး အသားကင္ စားၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူက မိမိကုိ ဝုိင္တစ္လုံး ေဖာက္ၿပီး “ေသာက္မလား” ေမးတဲ႔ အခါမွာ မိမိက “မေသာက္ခ်င္ပါဖူး” လုိ႔ ျငင္းေတာ့၊ သူက “မင္း ဝုိင္ႀကိဳက္တာ ငါသိပါတယ္၊ မင္းေသာက္ခ်င္မွာပါ” လုိ႔ ေျပာၿပီး ဖန္ခြက္ထဲ ကုိ ထည့္တုိက္တဲ႔ အခါမွာ – သူ႔မိခင္က သူ႔သား (မိမိ သူငယ္ခ်င္း)ကုိ “မင္းဟာ အေတာ္ရုိင္းပါလား၊ မေသာက္ခ်င္ပါဖူးလုိ႔ ျငင္းတဲ႔ လူကုိ ေသာက္ခ်င္မွာပါဆုိၿပီး စြပ္စြဲတာဟာ အရမ္းကုိ ရုိင္းစုိင္းတဲ႔ အျပဳအမူျဖစ္တယ္၊ မင္းရဲ႕ မိတ္ေဆြ ဧည့္သည္ကုိ ျပန္ေတာင္းပန္လုိက္ပါ” ဆုိၿပီး ဆုံးမတာကုိ ႀကံဳရဖူးပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္က စြပ္စြဲတယ္ ဆုိတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိး မ်ားဟာ တုိက္ရုိက္ စြပ္စြဲတာမ်ဳိး မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ အခုေျပာသလုိ စြပ္စြဲတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္တဲ႔ ထင္ေၾကး ျမင္ေၾကးနဲ႔ ေျပာဆုိတာေတြဟာလည္း စြပ္စြဲတာ တစ္မ်ဳိးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ “မင္းၾကည့္ရတာ ကုလားနဲ႔တူတယ္” ဆုိတာမ်ဳိး၊ “မင္းၾကည့္ရတာ နားမလည္ဖူးနဲ႔ တူတယ္” ဆုိတာမ်ဳိး ေတြဟာ စြပ္စြဲခ်က္ ပါတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စြပ္စြဲတဲ႔ စကားလုံး အသုံးအႏွဳံးေတြဟာျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း၊ ျမန္မာ့ အသုိင္းအဝုိင္း အၾကားမွာဆုိရင္ သိပ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ တကာ စီးပြားေရး လူ႔ အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔၊ သံတမာန္ လူ႔အသုိင္း အဝုိင္းၾကားမွာ ဒီလုိ စကားလုံးမ်ဳိးမ်ားဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ ေစႏုိင္တဲ႔ သိပ္ကုိ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းတဲ႔ စကားလုံးမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဂၤလိပ္လုိ စကားေျပာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ စြပ္စြဲတဲ႔ အသုံးအႏွဳံးေတြကုိ မသုံးျဖစ္ဖုိ႔ အထူး ဂရုစုိက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထက္မွာ ေျပာခဲ႔သလုိ ေန႔စဥ္ လူမွဳ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ဟာ “မင္းၾကည့္ရတာ ကုလားနဲ႔ တူတယ္ေနာ္” ဆုိတာမ်ဳိး မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ “မင္းၾကည့္ရတာ ဗုိက္ဆာေနတယ္နဲ႔ တူတယ္” ဒါမွမဟုတ္ “မင္း သူ႔ကုိ ႀကိဳက္ေနတယ္နဲ႔ တူတယ္” ဆုိတာမ်ုိးေတြ ေျပာဖုိ႔ ျဖစ္လာ တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေျပာဖုိ႔ ျဖစ္လာခဲ႔တဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ – “I think you are starving”, “I think you like her/him” လုိ႔သုံးႏွဳံး မေျပာဘဲ၊ “You seem you are starving”, “You seem you like her/him” လုိ႔ ေျပာရင္ကုိယ့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္ မေပးဘဲ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ အျမင္မွာ ေပၚလြင္တာကုိ ေျပာျပတဲ႔ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ နဲနဲ ေတာ္ပါေသးတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အေကာင္းဆုံး ကေတာ့ သူတစ္ပါး (ပုဂၢိဳလ္ေရး) အေပၚမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကုိ လုံးဝ မေဖာ္ျပဘဲ ေနတာဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ “Are you starving?”, “Do you like her/him?” ဆုိၿပီး ကုိယ့္အျမင္ကုိ သူ႔အေျဖေပၚမွာသာ လက္ခံတာဟာ လူမွဳဆက္ဆံေရးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ တစ္ခု ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

 

ေရးသားသူ - ကိုေအာင္ေအာင္ (http://www.aung.info)

 

အရုိင္းစကား (၅)

 

(Reproduced with permission from the author. Read more articles like this at http://www.aung.info.)

Views: 3085

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank u ပါ

Thanks a lot Ko Aung Aung. Even though we know, we forget to say politely sometime as a close relation between our friends, colleagues, family and students.

U subject reminds me to speak politely.

 

Could u please write more like this suject for people who are learning English?

 

OK?

There are some other articles in English & Myanmar in his web site. You can check that out at http://www.aung.info/ . I am sure you will enjoy what you read.

 

Thanks!

Exceptionally good!

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.....
thank you.

တကယ္ကိုအက်ိဳးရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေအာင္ေအာင္

Thanks a lot for highligting this topic
Courtesy is the forerunner of diplomacy. Very important indeed.
Thanks!
Many thanks Ko Aung Aung. I will visit your website.

Thanks a lot.....

 

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service