ခရီးသြားသည့္အခါ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္း (၁၀)မ်ိဳး

10 English Phrases To Use When Travelling

[Zawgyi]

သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းေကာင္းမေျပာတတ္ေပမဲ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့တိုင္းျပည္ကို ခရီးသြားရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ခရီးစဥ္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းတခ်ိဳ႕ကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒီအသံုးအႏႈန္းေတြကို သိ႐ံုသာ သိထားၿပီး အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ရင္ေတာ့ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၄င္းတို႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုပါ နားလည္ထားမွသာ ဘယ္အသံုးအႏႈန္းကို ဘယ္အေျခအေနမွာ အသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေန တစ္ခုခုမွာ မသင့္ေတာ္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုခုကို မွားၿပီးသံုးလိုက္မယ္ဆိုရင္ လူေတြၾကားမွာ အခက္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ခရီးသြားတဲ့အခါ တျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး ဘာလုပ္ရမွန္း ဘာကိုင္ရမွန္းမသိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း သိပ္မရွိရေလေအာင္ ခရီးသြားတဲ့အခါ အသံုးျပဳႏိုင္မဲ့ စကားအသံုး အႏႈန္း (၁၀) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။


1. Excuse me - ဒီအသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ သင္သြားမယ့္လမ္းမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က (တဆိတ္ေလာက္) ပိတ္ၿပီး ရပ္ေနတဲ့အခါ (သို႔) သင့္အေနျဖင့္ တျခားသူတစ္ေယာက္ ေဘးကေန နီးနီးကပ္ကပ္ျဖတ္သြားရမယ့္အခါမ်ိဳးမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။ Excuse me ကို မသံုးဘဲ ထိုသူ မဖယ္မခ်င္း ရပ္ေစာင့္ေနတာမ်ိဳး (သို႔) ထိုသူကို ၀င္တိုက္သြား တာမ်ိဳးကို မယဥ္ေက်းတဲ့အျပဳအမူအျဖစ္ အထင္ခံရတတ္ပါတယ္။


2. I'm sorry - သင့္အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို မေတာ္တဆ ၀င္တိုက္မိတဲ့အခါ (ေတာင္းပန္ပါတယ္) (သို႔) တျခားသူေတြကို မေတာ္တဆ အေႏွာက္အယွက္ေပးမိတဲ့အခါမွာ I'm sorry ဆိုတဲ့ စကားကို ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတာကို ယဥ္ေက်းတဲ့အျပဳအမူလို႔ သတ္မွတ္ၾကၿပီး အတိုက္ခံရတဲ့သူ (သို႔) အေႏွာက္အယွက္ခံလိုက္ ရတဲ့သူေတြဟာ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္မေနေတာ့ဘဲ That's okay လို႔ ေျပာၿပီး ၿပီးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


3.Where is the restroom? - အေဆာက္အအံုတစ္ခုခုမွာ သင့္အေနနဲ႔ အမ်ားသံုးေရအိမ္ ဘယ္မွာလဲ (ေရအိမ္ဘယ္မွာပါလဲ?) ဆိုတာ မသိတဲ့အခါမွာ ဒီအသံုးအႏႈန္းဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေမးလိုက္တဲ့သူ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦး) ကို ေရအိမ္ရွိမဲ့ ေနရာကို လက္ညိႇဳးထိုးျပခိုင္းပါ (သို႔) လိုက္ၿပီးပို႔ခိုင္းပါ။


4. How much does this cost? - ဒီအသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ သင္၀ယ္လိုတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုမွာ ေစ်းႏႈန္းတပ္ (ဒါဘယ္ေလာက္က်ပါသလဲ) မထားတဲ့အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ကလည္း ေစ်းႏႈန္းသိမွျဖစ္မယ့္အခါမ်ိဳးမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္မွာ ေစ်း၀ယ္တဲ့အခါ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားဖို႔ မလိုပါဘူး။


5. Thank You - ဒီစကားအသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ ခပ္မ်ားမ်ားေလးသံုးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္) ဒီလိုေျပာတာဟာ သင့္ကို အကူအညီေပးတဲ့သူ (သို႔) သင့္ကို အခ်က္အလက္ေျပာေပးတဲ့သူအေပၚ ယဥ္ေက်းရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရာင္း၀န္ထမ္းေတြ၊ ေငြကိုင္ေတြက သင့္အား ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း သူတို႔ကို thank you ေျပာတာဟာ ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။


6. I don't understand - ဒီအသံုးအႏႈန္းကေတာ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို သင္နားလည္ႏိုင္ရန္ (နားမလည္ပါဘူး) အတြက္ အခ်က္အလက္ပိုမိုရရွိေစဖို႔ အေထာက္အပံ့ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို အဂၤလိပ္စကား တစ္သက္လံုးေျပာ လာခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္လို႔ထင္ၿပီး စကားလာေျပာတဲ့အခါ ထိုသူ၏ စကားေျပာတဲ့ႏႈန္းကို ေလ်ာ့သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (သို႔) အဲဒီလူအေနနဲ႔ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပုဒ္စု (meaningful phrases) မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္းပိုင္းၿပီး ေျပာသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင့္အတြက္ေတာ့ ပိုေကာင္းမွာပါ။


7. How are you? - ဒီေမးခြန္းေလးကေတာ့ သင္ယဥ္ေက်းေၾကာင္း ျပသတဲ့ သေကၤတျဖစ္တဲ့ (ဘယ့္ႏွယ္လဲ/မာရဲ႕လား) အတြက္ အသံုးျပဳသင့္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ စတိုးဆိုင္တစ္ခုခု(သို႔) အေဆာက္အအံုတစ္ခုခုထဲသို႔ ၀င္သြားတဲ့အခါ တစ္စံုတစ္ေယာက္က "hello" လို႔ လွမ္းၿပီး ႏႈတ္ဆက္တဲ့ အခါ ထိုအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ျပန္တုန္႔ျပန္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔က သင့္ကို ဒီေမးခြန္းေမးလာရင္လည္း သင့္အေနျဖင့္ Fine, how are you? (သို႔) Good, how are you?" ဆိုၿပီး တုန္႔ျပန္ႏိုင္ပါတယ္။


8. Have a nice day - အေဆာက္အအံု တစ္ခုခုကေန ျပန္ထြက္တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ (ေကာင္းတဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါေစ) အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ "goodbye" လို႔ေျပာရင္လည္း လံုေလာက္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို have a nice day လို႔ ေျပာလာရင္ သင့္အေနျဖင့္ အဲဒီအတိုင္း ျပန္မေျပာခ်င္ပဲ ဘာေျပာရမွန္းမသိရင္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔ "Thank you" လို႔ပဲ တုန္႔ျပန္ရင္လည္း သင့္ေတာ္ပါတယ္။


9. You are welcome - ဒီစကားအသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို "Thank you" လို႔ေျပာလာတဲ့အခါ ျပန္ေျပာရတဲ့ (ကိစၥမရွိပါဘူး/ရပါတယ္) အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုး အႏႈန္းကိုေတာ့ ေငြရွင္းေပးၿပီး ေကာင္တာမွ ထြက္ခြာတဲ့အခါ (သို႔) စားေသာက္ဆိုင္မွာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာအေပးခံရတဲ့အခါမွာ မၾကာ ခဏ အသံုးျပဳပါ တယ္။


10. No, thank you - ဒီအသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို တစ္ခုခုေပးလာ (ေနပါေစ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္) တဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ အဲဒီအရာကို မလိုခ်င္ပါက "No, thank you" ကို အသံုးျပဳရပါတယ္။


အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကို ခရီးသြားတဲ့အခါ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းေတြဟာ ပံုမွန္ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ သင့္ကို သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သင္ဘယ္ကိုသြားမွာလည္းဆို တဲ့အေပၚမွာေတာ့ မူတည္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အသံုးအႏႈန္းေတြက ၿမိဳ႕ေပၚမွာသံုးတာနဲ႔ ကမ္းေျခမွာ အသံုးျပဳပံုတို႔ဟာ မတူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အသံုးအႏႈန္းေတြဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူအမ်ားဆံုး ျဖစ္မလဲ ဆိုတာကို စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။

Amy Nutt ၏ 10 English Phrases to Use When Traveling ကို ဘာသာျပန္ဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

[Unicode]

သင့်အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကောင်းကောင်းမပြောတတ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့တိုင်းပြည်ကို ခရီးသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ခရီးစဉ် လွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့ အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းတချို့ကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီအသုံးအနှုန်းတွေကို သိရုံသာ သိထားပြီး အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်ရင်တော့ သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၄င်းတို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ နားလည်ထားမှသာ ဘယ်အသုံးအနှုန်းကို ဘယ်အခြေအနေမှာ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေ တစ်ခုခုမှာ မသင့်တော်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုခုကို မှားပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် လူတွေကြားမှာ အခက်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


ဒါကြောင့် ခရီးသွားတဲ့အခါ တခြားသူများနှင့် ထိထိရောက်ရောက် ဆက်ဆံနိုင်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်း ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေမျိုးလည်း သိပ်မရှိရလေအောင် ခရီးသွားတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်မဲ့ စကားအသုံး အနှုန်း (၁၀) မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။


1. Excuse me - ဒီအသုံးအနှုန်းကိုတော့ သင်သွားမယ့်လမ်းမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က (တဆိတ်လောက်) ပိတ်ပြီး ရပ်နေတဲ့အခါ (သို့) သင့်အနေဖြင့် တခြားသူတစ်ယောက် ဘေးကနေ နီးနီးကပ်ကပ်ဖြတ်သွားရမယ့်အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ Excuse me ကို မသုံးဘဲ ထိုသူ မဖယ်မချင်း ရပ်စောင့်နေတာမျိုး (သို့) ထိုသူကို ၀င်တိုက်သွား တာမျိုးကို မယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူအဖြစ် အထင်ခံရတတ်ပါတယ်။


2. I'm sorry - သင့်အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မတော်တဆ ၀င်တိုက်မိတဲ့အခါ (တောင်းပန်ပါတယ်) (သို့) တခြားသူတွေကို မတော်တဆ အနှောက်အယှက်ပေးမိတဲ့အခါမှာ I'm sorry ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတာကို ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူလို့ သတ်မှတ်ကြပြီး အတိုက်ခံရတဲ့သူ (သို့) အနှောက်အယှက်ခံလိုက် ရတဲ့သူတွေဟာ ဒီဖြစ်ရပ်ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်မနေတော့ဘဲ That's okay လို့ ပြောပြီး ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။


3. Where is the restroom? - အဆောက်အအုံတစ်ခုခုမှာ သင့်အနေနဲ့ အများသုံးရေအိမ် ဘယ်မှာလဲ (ရေအိမ်ဘယ်မှာပါလဲ?) ဆိုတာ မသိတဲ့အခါမှာ ဒီအသုံးအနှုန်းဟာ သင့်တော်တဲ့ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မေးလိုက်တဲ့သူ (ဖြစ်နိုင်ပါက ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဦး) ကို ရေအိမ်ရှိမဲ့ နေရာကို လက်ညှိုးထိုးပြခိုင်းပါ (သို့) လိုက်ပြီးပို့ခိုင်းပါ။


4. How much does this cost? - ဒီအသုံးအနှုန်းကိုတော့ သင်ဝယ်လိုတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှာ စျေးနှုန်းတပ် (ဒါဘယ်လောက်ကျပါသလဲ) မထားတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ကလည်း စျေးနှုန်းသိမှဖြစ်မယ့်အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်မှာ စျေးဝယ်တဲ့အခါ သင့်အနေဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ထိန်းချုပ် ထားဖို့ မလိုပါဘူး။


5. Thank You - ဒီစကားအသုံးအနှုန်းကိုတော့ ခပ်များများလေးသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) ဒီလိုပြောတာဟာ သင့်ကို အကူအညီပေးတဲ့သူ (သို့) သင့်ကို အချက်အလက်ပြောပေးတဲ့သူအပေါ် ယဉ်ကျေးရာရောက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရောင်းဝန်ထမ်းတွေ၊ ငွေကိုင်တွေက သင့်အား ၀န်ဆောင်မှုပေးပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း သူတို့ကို thank you ပြောတာဟာ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ် ပါတယ်။


6. I don't understand - ဒီအသုံးအနှုန်းကတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို သင်နားလည်နိုင်ရန် (နားမလည်ပါဘူး) အတွက် အချက်အလက်ပိုမိုရရှိစေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို အင်္ဂလိပ်စကား တစ်သက်လုံးပြော လာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ထင်ပြီး စကားလာပြောတဲ့အခါ ထိုသူ၏ စကားပြောတဲ့နှုန်းကို လျော့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (သို့) အဲဒီလူအနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပုဒ်စု (meaningful phrases) များအနေဖြင့် ပိုင်းပိုင်းပြီး ပြောသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်အတွက်တော့ ပိုကောင်းမှာပါ။


7. How are you? - ဒီမေးခွန်းလေးကတော့ သင်ယဉ်ကျေးကြောင်း ပြသတဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ (ဘယ့်နှယ်လဲ/မာရဲ့လား) အတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်အနေဖြင့် စတိုးဆိုင်တစ်ခုခု(သို့) အဆောက်အအုံတစ်ခုခုထဲသို့ ၀င်သွားတဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ယောက်က "hello" လို့ လှမ်းပြီး နှုတ်ဆက်တဲ့ အခါ ထိုအသုံးအနှုန်းဖြင့် ပြန်တုန့်ပြန်သင့်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်ကို ဒီမေးခွန်းမေးလာရင်လည်း သင့်အနေဖြင့် Fine, how are you? (သို့) Good, how are you?" ဆိုပြီး တုန့်ပြန်နိုင်ပါတယ်။


8. Have a nice day - အဆောက်အအုံ တစ်ခုခုကနေ ပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ (ကောင်းတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါစေ) အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ "goodbye" လို့ပြောရင်လည်း လုံလောက်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို have a nice day လို့ ပြောလာရင် သင့်အနေဖြင့် အဲဒီအတိုင်း ပြန်မပြောချင်ပဲ ဘာပြောရမှန်းမသိရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ "Thank you" လို့ပဲ တုန့်ပြန်ရင်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။


9. You are welcome - ဒီစကားအသုံးအနှုန်းကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို "Thank you" လို့ပြောလာတဲ့အခါ ပြန်ပြောရတဲ့ (ကိစ္စမရှိပါဘူး/ရပါတယ်) အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံး အနှုန်းကိုတော့ ငွေရှင်းပေးပြီး ကောင်တာမှ ထွက်ခွာတဲ့အခါ (သို့) စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာအပေးခံရတဲ့အခါမှာ မကြာ ခဏ အသုံးပြုပါ တယ်။


10. No, thank you - ဒီအသုံးအနှုန်းကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို တစ်ခုခုပေးလာ (နေပါစေ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) တဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ အဲဒီအရာကို မလိုချင်ပါက "No, thank you" ကို အသုံးပြုရပါတယ်။


အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို ခရီးသွားတဲ့အခါ အထက်ပါ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ တော်တော်လေး အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနှုန်းတွေဟာ ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ သင့်ကို သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်အောင် အကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သင်ဘယ်ကိုသွားမှာလည်းဆို တဲ့အပေါ်မှာတော့ မူတည်နေပါတယ်။ တချို့အသုံးအနှုန်းတွေက မြို့ပေါ်မှာသုံးတာနဲ့ ကမ်းခြေမှာ အသုံးပြုပုံတို့ဟာ မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်အသုံးအနှုန်းတွေဟာ သင့်အတွက် အထောက်အကူအများဆုံး ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်။

Amy Nutt ၏ 10 English Phrases to Use When Traveling ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။LESSONS FROM OUR ARCHIVE


 

Views: 7770

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.

Thanks
Thanks
thanks
So thanks
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service