၆၅။ big, large, great and tall ႀကီးေသာ


၁။ big အား အမ်ားအားျဖင့္ informal အရပ္သံုးစကားတြင္သံုးေလ့ရွိသည္။

 

 • We've got a big new house.
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္အသစ္ႀကီးတစ္လံုး ရွိသည္။

 • Get your big feet off my flowers.
  ငါ့ပန္းေတြကေန ခပ္ေ၀းေ၀းသြားစမ္း။

 • That's a really big improvement.
  ဒါက တကယ့္ တိုးတက္မႈႀကီးတစ္ခုပဲ။

 • You're making a big mistake.
  မင္းေတာ့္ တကယ့္အမွားႀကီးတစ္ခု လုပ္မိၿပီ။

 

ပို၍ခံ့ခံ့ညားညား သံုးသည့္အခါတြင္ large သို႔မဟုတ္ great ကိုသံုးေလ့ရွိသည္။

large အား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရႏိုင္သည့္ နာမ္မ်ားႏွင့္သံုးၿပီး great အား စိတၱဇ နာမ္မ်ားႏွင့္သံုးသည္။

 

 • It was a large house, situated near the river.
  ျမစ္ေဘးနားတြင္တည္ရွိေသာ အိမ္ႀကီးတစ္လံုးျဖစ္သည္။

 • We need a larger car.
  ငါတို႔ ကားႀကီးႀကီးတစ္စင္း လိုတယ္။

 • Her work showed a great improvement last year.
  လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က သူမ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အလြန္တိုးတက္ခဲ့သည္။

ေရတြက္မရေသာနာမ္မ်ားနွင့္ great ကိုသာ သံုးေလ့ရွိသည္။

 

 • There was great confusion about the dates.  (NOT... big confusion)
  ရက္စြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကီးအၾကယ္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိသည္။

 • l felt great excitement as the meeting came nearer.
  ေဆြးေႏြးပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အႀကီးအက်ယ္စိတ္လႈပ္ရွား လာခဲ့သည္။

 

၂။ Tall အား လူတို႔၏အရပ္အျမင့္ႏွင့္အသံုးမ်ားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ သစ္ပင္တို႔အတြက္လည္းသံုးသည္။

 • How tall are you?’ ‘ One metre ninety-one. ’
  “ခင္ဗ်ားအရပ္ဘယ္ေလာက္ရွည္လဲ။”  “တစ္မီတာ ကိုးဆယ့္တစ္။”

 

၃။ great အား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ၊ အေရးပါေသာ  ‘famous’ or ‘important’ အေနႏွင့္လည္းသံုးသည္။

 

 • Do you think Napoleon was really a great man?
  နပိုလီယံက တစ္ကယ့္ႀကီးက်ယ္တဲ့လူတစ္ေယာက္လို႔ထင္လား

 • Newton was probably the greatest scientist who ever lived.
  နယူတန္သည္ ရွိရွိသမွ် သိပၸံပညာရွင္မ်ားထဲမွ အႀကီးက်ယ္ဆံုးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

 

၄။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ great အား  အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ‘wonderful’ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ အလြန္အရပ္သံုးစကားဆန္ဆန္ သံုးေလ့ရွိသည္။

 

 • I've had a great idea!
  ကၽြန္ေတာ့္မွာ တစ္ကယ့္အႀကံေကာင္းတစ္ခု ရွိတယ္။

 • ‘How's the new job?' ‘Great.’
  “အလုပ္သစ္ကဘယ္လိုလဲ။” “ေကာင္းမွေကာင္း”

 • It’s a great car.
  တကယ့္ကားေကာင္းပဲ။

 

၆၆။ born ေမြးဖြားသည္။ လူျဖစ္သည္။ ေပၚေပါက္သည္။

born သည္ passive အေနႏွင့္အသံုးမ်ားသည္။

 

 • Hundreds of children are born deaf every year.
  ႏွစ္တိုင္း ေမြးရာပါ နားမၾကားသည့္ ကေလးငယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေမြးဖြားေနသည္။

 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏  ေမြးေန႔၊ ေမြးသကၠရာဇ္ကိုေျပာရန္ simple past ကိုသံုးသည္။

 • I was born in 1936. (NOT  I am born in 1936.)
  ကၽြန္ေတာ္က ၁၉၃၆ မွာေမြးပါတယ္။

 • My parents were both born in Scotland.
  ကၽြန္ေတာ့္ မိဘႏွစ္ပါးလံုး စေကာ့တလန္မွာေမြးတယ္။

၆၇။ borrow and lend ေခ်းယူသည္။ ေခ်းငွားသည္။

 

borrow something from somebody

lend something to somebody

lend somebody something

 

Borrow သည္ take သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ထံမွ ယူသည္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 

 • l borrowed a thousand Kyats from my friend.
  ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းထံမွ တစ္ေထာင္က်ပ္ ေခ်းငွားခဲ့သည္။

 • Can I borrow your bicycle?
  ခင္ဗ်ားစက္ဘီး ငွားလို႕ရမလား။

Lend သည္ give သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

 

 • I lent my coat to a friend of my brother's, and I never saw it again.
  ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ညီကို ကုတ္အက်ႌငွားလိုက္တာ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မေတြ႕ေတာ့ဘူး။]

 • Lend me your comb for a minute, will you?
  မင္းဘီးခဏ ငွားမယ္ မဟုတ္လား။

 

၆၈။ both (of) with nouns and pronouns ႏွစ္ခုစလံုး၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုး

 

both (of) အား နာမ္ႏွင့္ နာမ္စား ႏွစ္ခုစလံုး၏ေရွ႕တြင္ထည့္ႏိုင္ပါသည္။

noun တစ္ခု၏ေရွ႕တြင္ determiner (the, my, these စသည္တို႔ျဖင့္), both ႏွင့္ both of ႏွစ္ခုစလံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 

 • Both (of) my parents like riding.
  ကၽြန္ေတာ့္မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ျမင္းစီးျခင္းကိုႀကိဳက္သည္။

 • She’s eaten both (of) the chops.
  အသားတံုးႏွစ္တံုးစလံုး သူစားလိုက္သည္။

 

both အား determiner မပါဘဲလည္းသံုးႏုိင္ပါသည္။

 • She's eaten both chops. (= . . . both of the chops.)

 

(us, you. them) ကဲ့သို႔ေသာ personal pronoun မ်ားေရွ႕တြင္ both of သာ သံုးသည္။

 • Both of them can come tomorrow.
  သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး မနက္ျဖန္လာႏိုင္သည္။

 • Mary sends her love to both of us.
  ေမရီသည္ ကၽြန္ႏုပ္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ ေမတၱာပို႔သလိုက္သည္။

 

object pronouns မ်ားေနာက္တြင္ both အားထားႏိုသည္။

 • I’ve  invited them both.
  သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး အားဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

 • Mary sends us both her love.
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးအတြက္ ေမရီက ေမတၱာပို႔သလိုက္သည္။

 • I've made you both something to eat.
  င္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးအတြက္ စားဖို႔လုပ္ထားတယ္။

 

both ၏ေရွ႕တြင္ the မသံုးပါ။

 • both children (Not  the both children)

 


ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

Views: 1731

Reply to This

Replies to This Discussion

တကယ္​အသံုးဝင္​ပါတယ္​ဗ်ာ ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ရွင္

Thanks , very useful for me.

Thank you very much saya for your lessons. I want to copy but I can't. I don't know why? 

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service