ျပႆနာရွိေစေသာ စကားလံုးႏွင့္ စကားစု (၃၀)

ပဲြေတြ႕ၿပီး အံ၀င္ဂြင္က်တဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ စကားစုေတြ (tried and true words and phrases) ဟာ အသံုး၀င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၄င္းတို႔ဟာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနတဲ့ စကားလံုးေတြလိုပဲ တကယ့္ကို သည္းခံရခက္ပါတယ္။ စာေရးသူတစ္ေယာက္က အသံုးမ်ားတဲ့ စံ (stock usage) အသံုးအႏႈန္းေတြေပၚမွာ အလြန္အမင္း အားထားျပန္ရင္လည္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေရးအသားဟာ စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းဘဲ ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ လြန္ကဲတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို သတိထားပါ။

1. After having (ၿပီးေနာက္)

After ရဲ႕ အဓိပၸါယ္သည္ "ၿပီးလွ်င္" ျဖစ္သလို Having ကလည္းပဲ "လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုဟာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီ" ဆိုတဲ့ သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ "ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ထိုင္ခံုတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေရြးလိုက္ပါတယ္။" ဆိုတာကို ေျပာခ်င္ရင္ "After having looked around, I chose a seat." အစား "After looking around, I chose a seat." သို႔မဟုတ္ "Having looked around, I chose a seat" လို႔သာ သံုးသင့္ပါတယ္။ "After" (သို႔) "Having" တစ္မ်ိဳးတည္းကို သံုးျခင္း ျဖင့္ စာေရးသူဆိုလိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။ "After having" လို႔ တဲြသံုးျခင္းဟာ စကားလံုးပိုလွ်ံ (redundant)သြားပါၿပီ။

2. Aged (အသက္အရြယ္ရွိေသာ)

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္၊ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္စုရဲ႕ အသက္အပိုင္းအျခားကို "aged"ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ေဖာ္ျပတာဟာ ၀ါက်ရဲ႕ ကတၱားေတြ (subject) ကို ဒိန္ခဲ (cheese) တို႔နဲ႔ ၀ိုင္အရက္ (wine) တို႔နဲ႔ တစ္မ်ိဳး တစ္စားတည္းျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ "aged 50 years"အစား "50 years old" လို႔ ေရးရမွာျဖစ္ၿပီး "aged 21-34" အစား "ages 21-34"ဟု ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

3. Aggravate (ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္)

Aggravate ဟာ "တစ္ခုခုကို ပိုမိုဆိုးရြားေစတယ္" လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ စိတ္႐ႈတ္ေစတယ္ (bother) ၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္ (annoy) ၊ စိတ္တိုေစတယ္ (irritate) ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ aggravate အစား bother (သို႔) annoy (သို႔) irritate တို႔ကို မသံုးမိေအာင္ သတိထားေစလိုပါ တယ္။

4. And also (ေနာက္ၿပီးေတာ့)

And ႏွင့္ also စကားလံုး (၂) လံုးစလံုးဟာ "ေနာက္ၿပီးေတာ့"လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့အတြက္ "and also" လို႔ တဲြသံုးတာဟာ စကားလံုးပိုလွ်ံေနတဲ့အတြက္ and (သို႔) also တစ္လံုးတည္းသာသံုးပါ။

5. Anticipate (ႀကိဳျမင္သည္)

Anticipate ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေကာ "ႀကိဳျမင္သည္" (foresee) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ၿပီးေတာ့ ဒီႀကိဳျမင္ျခင္းေပၚမွာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။) ေမွ်ာ္လင့္သည္ (expect) ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ထိုစကားလံုး (၂)လံုးကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။

6. Anxious (ပူပန္ေသာက ေရာက္ျခင္း)

"Anxious"ဆိုတာကေတာ့ ေသာကေရာက္ျခင္း (distressed) သို႔မဟုတ္ စိတ္ပူသည္ (worried) လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ "စိတ္အားထက္သန္ေသာ" လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ "eager" ႏွင့္ မတူပါ။ အဲဒီစကားလံုး (၂) ခု ကို မွားယြင္းအသံုးမျပဳဖို႔ သတိျပဳေစလိုပါတယ္။

7. Approximately (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္)


Approximately အစား "ခန္႔"လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ "about" ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Syllable (စကားလံုးတစ္လံုး၏ သရသံပါေသာ အစိတ္အပိုင္း) (၃) ခုေတာင္ သက္သာသြားေသးတယ္။ သိပၸံပညာ (သို႔) စက္မႈပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ "approximately" ကို သံုးတာဟာ သင့္ေတာ္ေပမဲ့ တျခားအေျခအေနေတြမွာ အသံုးျပဳတာကေတာ့ နည္းနည္းလြန္ကဲေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

8. As to whether (လွ်င္)

"As to whether" ဆိုတဲ့ စကားလံုး (၃) လံုးမွာ "As to" ဟာ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္တဲ့ အပိုျဖစ္ေနပါ တယ္။ "Whether" တစ္လံုးတည္းသံုးပါ။

9. At this point in time (ဒီတစ္ခါ)

"This time" (ဒီတစ္ခါ) ဆိုတဲ့ စကားစုတြင္ အဓိပၸါယ္လည္းမရွိ အပိုလည္းျဖစ္ေနေသာ အျဖည့္စကားလံုး မ်ားျဖစ္ေသာ at, point in တို႔ကို ျဖဳတ္ပစ္ပါ။

10. Basically (အေျခခံအားျဖင့္) essentially (အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ) totally (လံုး၀)

အထက္ပါ စကားလံုးမ်ားသည္ မလိုအပ္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ပါ သည္။

11. Being as (or) Being that (ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္)

ဒီစကားစုေတြကို "ေသာေၾကာင့္"လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ "because" ႏွင့္ အစားထိုး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

12. "Considered to be" (ယူဆသည္။)

"Considered to be" တြင္ "to be" သည္ အပိုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျဖဳတ္ပစ္ၿပီး "considered" တစ္လံုး တည္းသံုးပါ။

13. Could care less

အထက္ပါစကားစုက ေရးေနက်အတိုင္း ေဘးက အဓိပၸါယ္ျပန္ေပးလို႔မရေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ စကားလံုးေတြ မျပည့္စံုေသးလို႔ပါ။ အမွန္တကယ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ "ဂ႐ုမစိုက္ဘူး"ဆိုတာကိုပါပဲ။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ သံုးရမဲ့ အသံုးအႏႈန္းကေတာ့ "couldn't care less"ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

14. Due to the fact that (အဲဒီအခ်က္အလက္ေၾကာင့္)

ဒီစကားစုကို "ေသာေၾကာင့္"လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ "because"နဲ႔ အစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

15. Each and every (……….တိုင္း)

Each (…….တိုင္း) ႏွင့္ every (………တိုင္း)တို႔သည္ အဓိပၸါယ္တူညီၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းစကားလံုး (၂)လံုးကို တဲြမသံုးသင့္ပါ။ "အရာ၀တၳဳတိုင္းသည္ တစ္မူထူးျခားၾကသည္"လို႔ ေျပာလိုတဲ့အခါ "Each and every item is unique" လို႔ ေရးမဲ့အစား "Each item is unique" (သို႔) "Every items is unique" လို႔ ေရးသင့္ပါတယ္။

16. Equally as (အညီအမွ်)

"Equally as"ဆိုတဲ့ စကားစုမွာေတာ့ "as" သည္ မလိုလားအပ္တဲ့ (superfluous) စကားလံုးျဖစ္ေနပါ တယ္။ Equallyတစ္လံုးတည္းသာ ေရးပါ။

17. Was a factor, is a factor, will be a factor (အခ်က္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ အခ်က္ျဖစ္တယ္၊ အခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မည္။)

သင့္ရဲ႕ အေရးအသားထဲမွာ အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စကားစုေတြပါျခင္းသည္ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးထားတဲ့ စာကို ျပန္စိစစ္လို႔ မၿပီးေသးဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ "ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရဲ႕ အေျခအေနသည္ ၄င္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈေပၚ၌ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္"ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းကို "The vehicle's condition is a factor in its performance." လို႔ ေရးမဲ့အစား "The vehicle's condition effects its performance." လို႔ ေရးသားျခင္းက ပို၍ သင့္ေတာ္ပါသည္။

18. Had ought (သင့္သည္)

"Ought ၏ အဓိပၸါယ္မွာ "သင့္သည္" ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ "had" ဟာ မလိုအပ္တဲ့အတြက္ ၄င္းကို ဖယ္ၿပီး "ought" တစ္လံုးတည္းသာေရးပါ။

19. Have got (ရွိသည္)

Have got ဟာ စည္းေဘာင္မခတ္ထားတဲ့ ရင္းႏွီးတဲ့ အေရးအသားေတြ (informal writing) မွာသာ အသံုးျပဳဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ သင့္အေနျဖင့္ (မျဖစ္မေနျပဳလုပ္) "ရမည္" ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ သံုးခ်င္တာဆိုရင္ေတာ့ "have got" အစား "must" ကို စဥ္းစားပါ။ အကယ္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈသက္သက္ကို ေျပာခ်င္တာဆိုရင္ေတာ့ စကားစုကေန "got" ကို ဖယ္ၿပီး "have" ကိုပဲ သံုးပါ။

20. In many cases / it has often been the case. (မ်ားျပားလွတဲ့ ကိစၥေတြမွာ)

အဆိုျပဳ၀ါက်ေတြ (statements) မွာ ဒီလို ရွည္လ်ားတဲ့စကားစုေတြကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ စာလံုးအေရ အတြက္ကို ေလ်ာ့ခ်ပါ။ "in many cases" အစား "often" ကို သံုးလိုက္ပါ။

21. In the process of (လုပ္ေနဆဲ)

ဒီအပိုစကားစုသည္ လက္တန္းေျပာေသာ အေျပာတြင္ လက္ခံႏိုင္စရာရွိေပမဲ့ ျပင္ဆင္ထားေသာ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ အေရးသားမ်ားတြင္ေတာ့ မလိုအပ္တဲ့ စကားေၾကာရွည္ျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူခံရတတ္သည္။

22. Is a ………..which / who (…………..ေသာအရာ/လူတစ္ဦးျဖစ္သည္။)

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စကားစုမ်ိဳးကို သင္ေရးေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီး တိုတိုရွင္းရွင္းနဲ႔ လိုရင္းေရာက္ေအာင္ ေရးရမလဲဆိုတာကို ျပန္စဥ္းစားပါ။ "စမစ္(သ)သည္ ဘယ္လိုေစ်းဆစ္ရမယ္ဆိုတာ သိတယ္။"ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေဆာင္တဲ့ ၀ါက်ကို ေရးတဲ့အခါ "Smith is a man who knows how to haggle." အစား "Smith knows how to haggle" လို႔ အတိုခ်ဳပ္ၿပီး ေရးႏိုင္ပါတယ္။

23. Kind of / sort of (အမ်ိဳးအစား)

စာဟန္ေပဟန္ပါၿပီး စည္းေဘာင္အတြင္းက ေရးသားရတဲ့ ႐ံုးစာေတြ (formal writing) မွာ အဆိုျပဳ၀ါက်ေတြကို အဆင့္မီေအာင္ ေရးသားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီထက္ပို၍ ခန္႔ညားေသာ အထူးျပဳပုဒ္ေတြ (qualifiers)ကို အသံုးျပဳရပါမည္။ ဥပမာ - rather (ေတာ္ေတာ္)၊ slightly (နည္းနည္းပါးပါး) (သို႔) somewhat (ေတာ္ေတာ္ကေလး)

24. Lots / lots of (အမ်ားႀကီး)

Formal အေရးအသားမွာေတာ့ အထက္က ဗန္းစကား (၂) လံုးအစား "many" (သို႔) "much" ကို သံုးပါ။

25. Of a ………………character (……………..စ႐ိုက္/လကၡဏာရွိေသာ)

သင့္အေနျဖင့္ character (စ႐ိုက္)ကို quality (အရည္ေသြး)ရဲ႕ synonym အျဖစ္အသံုးျပဳရင္ သင့္ရဲ႕ ရည္ညႊန္းခ်က္ဟာ က်စ္လစ္ပါေစ။ "၀ိုင္အရက္ဟာ ေအာက္တဲ့အရသာရွိေနတယ္။ "ဆိုတာကို ေျပာခ်င္ရင္ေတာ့ "The wine has a musty character." ဆိုတာထက္ "The wine tasted musty." လို႔ ေရးသားခ်င္းက ပို၍ ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ထို႔အတူပင္ "သူသည္ အဆင့္ျမင့္ၿပီး ယဥ္ေက်းတဲ့ သူျဖစ္တယ္။"လို႔ ေျပာခ်င္ရင္လည္း "He was a man with a refined character." လို႔ ေရးမဲ့အစား "The man was refined" လို႔ ေရးျခင္းက ကိုယ့္ရဲ႕ အေရးအသားကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ရွိေစပါ တယ္။ အေရးသားပိုေကာင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ထိုသူဟာ ဘယ္လိုအဆင့္ျမင့္ၿပီး ဘယ္လို ယဥ္ေက်း တယ္ဆိုတာကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ။

26. Of a ……….nature (………………ေသာ သဘာ၀ရွိတယ္။)

အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ character လိုပါပဲ။ nature ကိုလည္း quality ရဲ႕ synonym အျဖစ္ သံုးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕စကားစုကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ တိခ်ဖို႔လိုပါတယ္။ "သူ႕မွာ ေတြးေခၚ တတ္တဲ့ သဘာ၀ရွိတယ္"လို႔ ေျပာခ်င္ရင္ "She had a philosophical nature." ကို "She was philosophical" သို႔ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါ။

27. Oftentimes (မၾကာခဏ)

မၾကာခဏလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ oftentimes သည္ ေခတ္မမီေတာ့သလို often ဆိုတဲ့ စကားလံုးေပၚမွာ လာၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။

28. On account of (အေၾကာင္းေၾကာင့္)

ဒီအခ်ိဳးမက်တဲ့ စကားစုကို because ႏွင့္ အစားထိုးသံုးပါ။

29. Renown (ေက်ာ္ၾကားမႈ)

Renown သည္ နာမ္ (noun) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသံုးျပဳခဲလွတဲ့ verb လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နာမ၀ိေသသန ကေတာ့ renowned (ေက်ာ္ၾကားေသာ) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ "the renown statesman" ကဲ့သို႔ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

30. Thankfully (ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္)

Formal အသံုးအႏႈန္းမွာေတာ့ ဒီစကားလံုးကို "ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္"လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ fortunately ရဲ႕ synonym အျဖစ္ မသတ္မွတ္ပါ။

Patricia Fripp ၏ Want to be an Effective Writer and Speaker? 30 Ways to Improve ေဆာင္းပါးအား ဆီေလွ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။  


 

 

[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- ယခုလ (May 2013) မွစ၍ အသင္းဝင္မ်ားကို လစဥ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀ ကဒ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ စကားေျပာ (Chat) ႏိုင္မည္၊ Message ေပးပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community as a member so you can enjoy the above benefits. 

With more than 49,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free! 

Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUpViews: 3846

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

Thanks.

Great!

thanks
Thanks.
thanks for ur lesson.i must read and try for my fucture.i do give promise to u.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service