ဘာသာစကား ေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုးေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိပၸာယ္တူေပမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမတူတာေတြ၊ စကားလံုးတူေပမယ့္ အဓိပၸယ္မတူတာေတြ စသည့္အခ်က္ေတြကို ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း မလြဲမေသြ ေတြ႔ႀကံဳၾကရမွာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ စကားလံုး အားျဖင့္ တူေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္မတူသည္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

 

ဒီတစ္ပတ္မွာ “run” ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ေလ့လာၾကရေအာင္ ….

 

Run ကို verb (ႀကိယာ) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

-       A boy is running.

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေျပးေနသည္။

-       She used to run when she was at collage.

ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္တုန္းက အေျပးၿပိဳင္ပြဲမွာ ေျပးေလ့ရွိခဲ့တယ္။

-       I have been running around (town) all morning buying Christmas presents.

ခရစ္စမတ္ လက္ေဆာင္ေတြ ဝယ္္ဖို႔အတြက္ တစ္မနက္ခင္းလံုး ၿမိဳ႕ကို အေျပးအလြား သြားေနတယ္။

-       Derby will be run in spite of the bad weather.

-       ရာသီဥတု ဆိုးရြားေနေပမယ့္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္တဲ့ ျမင္းပြဲကေတာ့ က်င္းပလိမ့္မယ္။

-       Buses to Mandalay run every half hour.

-       မႏၲေလးသို႔ ကားမ်ားက နာရီဝက္တိုင္း ေျပးဆြဲတယ္။

-       Can you run me to the station?

မင္း ငါ့ကို ဘူတာကို ကားနဲ႔ ေမာင္းပို႔ႏိုင္မလား

-       The car ran off the road into a ditch.

ကားက လမ္းေပၚကေန ေျမာင္းထဲကို ထိုးက်သြားခဲ့တယ္။

-       I run my eyes over the page.

ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္လံုးေတြကို စာရြက္ေပၚ ေဝ့ၾကည့္လိုက္တယ္။

-       The ship ran aground.

သေဘၤာက ေသာင္တင္ေနခဲ့တယ္။

-       Election Campaigns in Britain run for three weeks.

ၿဗိန္တိန္က ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားမႈက သံုးပတ္ ၾကာတယ္။

-       The lease on my house has only one year to run.

ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္က တစ္ႏွစ္ပဲ သက္တမ္းရွိေတာ့တယ္။

-       He used to run guns across the border.

သူက နယ္စပ္ကို ျဖတ္ၿပီး ေသနတ္ေတြ ေမွာင္ခို ကုန္ကူးေလ့ရွိခဲ့တယ္။

-       The rivers run north to south.

ျမစ္မ်ားသည္ ေျမာက္ မွ ေတာင္ သို႔ စီးဆင္းၾကသည္။

-       The tears run down her cheeks.

မ်က္ရည္မ်ားက သူ(မ)ရဲ႕ ပါးႏွစ္ဖက္မွာ စီးက်ေနတယ္။

-       Who left the tap running?

ေရပိုက္ေခါင္းဖြင့္ၿပီး ဘယ္သူ ထားခဲ့တာလဲ

-       Your nose is running.

မင္းႏွာေခါင္းက ႏွာရည္ က်ေနတယ္။

-       The tide was running strong.

ဒီေရ ေတာ္ေတာ္ တက္ေနတယ္။

-       His face is running with sweat.

သူ႔မ်က္ႏွာက ေခၽြးေတြနဲ႔ စိုရႊဲေနတယ္။

-       I am afraid the color ran when I washed your shirt.

မင္းအကႌ်ကို ေလွ်ာ္တဲ့အခါ ေဆးကၽြတ္တာကို ငါစိုးရိမ္တယ္။

-       It was so hot that the butter ran.

ေထာပတ္ေတြ ေပ်ာ္က်ေလာက္ေအာင္ အရမ္းပူတယ္။

-       Inflation is running now at 26 percent.

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ခုအခ်ိန္မွာ ၂၆ % နဲ႔ ရပ္တည္ေနတယ္။

-       He has no idea how to run a successful business.

ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲရမလဲဆိုတာ သူမွာ အႀကံဉာဏ္ မရွိဘူး။

-       I can’t afford to run a car on my salary.

ကၽြန္ေတာ့္ လစာနဲ႔ ကားဝယ္မစီးႏိုင္ဘူး။

-       I am running the English language school.

ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ထားတယ္။

-       My car runs on diesel.

ကၽြန္ေတာ့္ကားက ဒီဇယ္နဲ႔ ေမာင္းတဲ့ကားပါ။

-       Could you run the engine for a moment?

ဒီစက္ကို ခဏေလာက္ ေမာင္းျပလို႔ ရမလား

-       How many candidates are running for the Presidency?

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လဲ

-       The Guardian is running a series of articles on the Russian economy.

႐ုရွားႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအေၾကာင္း အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဂါးဒီယမ္း သတင္းစာက ထည့္သြင့္ ေဖာ္ျပေနတယ္။

 

Run ကို noun (နာမ္) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

-       I go for a run every morning.

-       ကၽြန္ေတာ္ မနက္တိုင္း အေျပးေလ့က်င့္တယ္။

-       The ferry operates on the Yangon-Insein run.

-       ဖယ္ရီက ရန္ကုန္ - အင္းစိန္ လမ္းေၾကာင္းက ဆြဲတယ္။

 

Run ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအသံုးအႏႈန္း ပံုစံမ်ား

 

Ski-run                             = ႏွင္းေလ်ာစီးလမ္း

In the long run                   = ေရရွည္တြင္

In the short run                 = လက္ငင္းတြင္

Run-up                             = အႀကိဳကာလ (during the run-up to Christmas)

Runabout                          = (အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းသံုးရန္) ေပါ့ပါးေသာကားငယ္

Runaway                          = အိမ္ေျပး

Runway                            = ေျပးလမ္း

Runner                             = အေျပးသမား

Runner-up                         = ဒုတိယဆုရသူ၊ ဒုတိယရေသာ အသင္း

Runner-bean                      = ဗိုလ္စားပဲ

 

 

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူေတြ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ႂကြယ္ဝ ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Be the Best !

www.facebook.com/aungkou

Views: 1457

Reply to This

Replies to This Discussion

So we can use runner-up as 1st runner-up, 2nd runner-up for the lucky draw program,

isn't it sir ?

Yes

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service