အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာအသစ္မ်ား - New English Lessons on Our Websites (3 January 2014)


Work

Listen to five different people talking about their jobs and do the exercises to practise and improve your listening skills.
See more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills...

Science experiment in space

What do you think will happen if you wring out a wet cloth in space? Astronaut Chris Hadfield performed a simple science experiment designed by high school students to find out.
See more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/...

Duct tape surfing

Here's a truly inspiring video - it tells the story of a paraplegic mum who finds freedom through surfing thanks to one of her son's friends.
See more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/...

Will - future predictions


Do you want to practise using 'will' in English? Play our 'will' games and have fun while you learn. There are two games for you to play to practise using 'will' in English.
See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/will-fu...

My Favourite Day - Chinese New Year

Chinese New Year is celebrated in many countries around the world. Each new year is named after one of twelve animals. 2010 was the year of the tiger, 2011 the year of the rabbit and 2012 is the year of the dragon.
Listen to a girl telling us about why she likes Chinese New Year, and what she does at this time.
See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-favo...

The great race

The Chinese Lunar calendar names each year after one of twelve animals, this year is the year of the rabbit. Here is a story which tells of the Jade Emperor's clever plan to decide the order the animal years should go in. Find out who came first in The Great Race.
See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-gre...

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


   

 

[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- ေမလ ၂၀၁၃ မွစ၍ အသင္းဝင္မ်ားကို လစဥ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀ ကဒ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။  
- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ စကားေျပာ (Chat) ႏိုင္မည္၊ Message ေပးပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community as a member so you can enjoy the above benefits. 

With more than 55,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free! 

Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား - MSF-Holland, Pact, Paung Ku, Australian Embassy, Plan International, Parami Energy, Mercy Corps, International Rescue Committee, World Food Programme, DanChurchAid, SERGE PUN & ASSOCIATES, Active Asia, Parkson ႏွင့္ Hoang Anh Gia Lai တို႕မွ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ားအား www.myanmar-network.net တြင္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အသစ္တင္ေပးထားပါသည္။ အလုပ္ရွာေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား share ေပးပါ။

Link - http://www.myanmar-network.net/profiles/blog/list

Views: 893

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much . . .

Let me share !

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service