သဒၵါႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ား (အပိုင္း ၁)


အဂၤလိပ္စကားကို မိခင္ဘာသာစကား (native speakers) အျဖစ္ ေျပာၾကသူ အမ်ားစုသည္ အညႊန္း စကား (determiners) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို မသိၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ အညႊန္းစကားေတြကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ အမွားပါသြားတာကို ၾကားၾကရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီဆိုတာကို ခ်က္ခ်င္းတန္းသိၾကပါတယ္။ အညႊန္းစကားေတြဟာ စကားလံုးအေနျဖင့္ ေသးငယ္ေပမဲ့ အဓိပၸါယ္မွာေတာ့ အမ်ားႀကီး ကြာသြားပါတယ္။

 

အခု တင္ျပသြားမွာကေတာ့ Oxford University Press  ဝဘ္ဆိုက္ မွ "Grammar to Go" သင္ခန္းစာ စာအုပ္ကို ဖတ္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား Rachel Godfrey မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္မ်ားကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

1. Some ႏွင့္ any ကို ဘယ္အခါမွာ ျဖဳတ္ထားႏိုင္ပါသလဲ? (When can we omit some and any?)

 

နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္စပ္ေနတဲ့ အရာ၀တၳဳအေၾကာင္းေတြကို have (got) ျဖင့္ ေမးခြန္းေမးၿပီး အေျဖကိုလည္း ဟုတ္ကဲ့ရွိတယ္ (yes) လို႔ ေျဖမွာကို သိၿပီးသားျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ some ႏွင့္ any ကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။

 

ဥပမာ-  ႏွင္းဘုတ္ျပားစီးျခင္း (snowboarding) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ကို သာမာန္စာအုပ္ဆိုင္ (general bookshop) မွာ သြားရွာရင္ ေမးမဲ့ေမးခြန္းကေတာ့-

 • Have you got any books about snowboarding? (ႏွင္းဘုတ္စီးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ တစ္ေလမ်ားရွိပါသလား?။)လို႔ ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အားကစားစာအုပ္ဆိုင္(sports bookshop) မွာဆိုရင္ေတာ့-

 • Have you got books on snowboarding? ဆိုၿပီး any မပါတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ေမးမွာပါ။

 

ေနာက္ ဥပမာ ထပ္ေပးရရင္ေတာ့-

 

 • Have you got brothers and sisters? (ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြရွိပါသလား?) လူေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြရွိ တတ္ၾကပါတယ္။
 • How does it move? Has it got wheels? (အဲဒါက ဘယ္လို ေရႊ႕ရွားလဲ? ဘီးပါသလား?) ေရႊ႕ရွားႏိုင္ေသာ အရာမ်ားသည္ ဘီးပါေလ့ရွိပါတယ္။
 • We've just bought a camper van. How nice! Has it got curtains? (ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုတင္ပဲ အားလပ္ရက္အေပ်ာ္စီးကားႀကီးတစ္စီး၀ယ္ခဲ့တယ္။ ေကာင္းလိုက္တာ! အဲဒါမွာ လိုက္ကာေတြ႕ပါလား?) (Camper van ေတြမွာမ်ားေသာအားျဖင့္ လိုက္ကာေတြပါတတ္ၾကပါတယ္) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

2. ဘာေၾကာင့္ "a hour" လို႔ မေျပာပဲ "an hour" လို႔ ေျပာတာပါလဲ? (Why do we say "an hour", not a hour"?)

ေရးတဲ့အခါမွာဗ်ည္း (consonant) နဲ႔ စေပမဲ့ ဖတ္တဲ့အခါ သရသံ (vowal sound) ထြက္တဲ့ hour ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးေတြေရွ႕မွာ an ကို အသံုးျပဳရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ဥပမာေတြကေတာ့

 • an MP3 player. (MP3 စက္တစ္လံုး)
 • an honest man. (႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာသူ တစ္ဦး)
 • an L-shaped room ( L ပံုသ႑န္ရွိေသာ အခန္းတစ္ခန္း)တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေရးတဲ့အခါ သရ (vowel) နဲ႔ စေရးၿပီး ဖတ္တဲ့အခါ ဗ်ည္းသံ (consonant sound) ထြက္တဲ့ စကားလံုးေတြ ေရွ႕မွာ a ကို အသံုးျပဳရပါတယ္။

ဥပမာ

 • a university (တကၠသိုလ္တစ္ခု)

3. other ကို ဘယ္အခါမွ သံုးၿပီး the other ကို ဘယ္အခါမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။ (When do we use other and when do we use the other?)
"the other one or other + ေရတြက္၍ ရေသာ အနည္းကိန္းနာမ္(singular countable noun)" ပံုစံကို ဆင္တူေသာ singular countable nouns" (၂) ခုထဲက ဒုတိယနာမ္အေၾကာင္းကို ေျပာရာ၌ အသံုးျပဳပါသည္။

 • I bought two T-shirts. One is blue with green stripes and the other one / the other is green with white stripes. (ကၽြန္ေတာ္ T-shirt ၂-ထည္ ၀ယ္ခဲ့တယ္။ တစ္ထည္ကေတာ့ အျပာေပၚမွာ အစိမ္း အဆင္းေတြနဲ႔ ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္တစ္ထည္ကေတာ့ အစိမ္းေပၚမွာ အျဖဴအဆင္းေတြနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။)

 

the others ႏွင့္ the other ones  ကိုေတာ့ တူညီတဲ့ ေရတြက္ႏိုင္ေသာ အမ်ားကိန္းနာမ္အုပ္စု(၂)ခုထဲက ဒုတိယအုပ္စုအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။
ဥပမာ

 • There are seven books in the series. The first two books are really good but the other / the other ones are not so good. (ဒီဇာတ္လမ္းတဲြမွာ စာအုပ္ (၇)အုပ္ပါတယ္။ ပထမ(၂)အုပ္က တကယ့္ကို ေကာင္းေပမဲ့ က်န္တာေတြ/က်န္တဲ့ အုပ္ေတြက အဲဒီေလာက္ မေကာင္းဘူး။)

Some………. Others or other + ေရတြက္၍ ရတဲ့အမ်ားကိန္းနာမ္ (plural countable noun) ပံုစံကိုေတာ့ အုပ္စုတစ္စုတည္းကအရာအခ်ိဳ႕ကို အဲဒီအုပ္စုထဲက က်န္တဲ့အရာေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာတဲ့ အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။
ဥပမာ

 • Some colours, like blue and purple, are 'cold' colours. Others / Other colours, like red and orange are 'warm' colours. (အျပာနဲ႔ခရမ္းေရာင္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕အေရာင္ေတြက 'ေအး' တဲ့အေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အနီနဲ႔လိေမၼာ္ေရာင္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအေရာင္ေတြကေတာ့ 'ေႏြး'တဲ့အေရာင္ေတြျဖစ္ပါ တယ္။)
 • Some people like going out and talking to friends. Others / Other people prefer spending time along. (တခ်ိဳ႕လူေတြက အျပင္ထြက္ၿပီး မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ စကားေျပာၾကရတာကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ တျခား လူေတြက်ေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းေနရတာကို ပိုၿပီး ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။)

 

4. အဲဒါက ပံုမွန္ကိုလာလား သို႔မဟုတ္ ကိုလာအႀကီးလား? 'a' ၂ ခုစလံုးလိုအပ္ပါသလား? (Is that a regular or a large cola? do we need both 'a's?

ပို၍ ထူးျခားၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သား (extra clarity) ရန္အတြက္ဆို 'a' ကို ထပ္ေက်ာ့ၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
ဥပမာ

 • Is that a regular or a large cola? (အဲဒါက ပံုမွန္ကိုလာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုလာအႀကီးလား?)
 • Do you live in a big or a small house? (ခင္ဗ်ား အိမ္ႀကီးမွာေနလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ေလးမွာ ေနလား?)


ဒါေပမဲ့ အေရွ႕က 'a' တစ္လံုးတည္းနဲ႔လည္း အဲဒီ၀ါက် (၂)ခုလံုးက မွန္ေနပါတယ္။

 

 • Is that a regular or large cola?
 • Do you live in a big or small house?

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


   

 

Views: 1880

Reply to This

Replies to This Discussion

Why can't I copy your lessons to save?

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service