သဒၵါႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ား (အပိုင္း ၂)

အဂၤလိပ္စကားကို မိခင္ဘာသာစကား (native speakers) အျဖစ္ ေျပာၾကသူ အမ်ားစုသည္ အညႊန္း စကား (determiners) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို မသိၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ အညႊန္းစကားေတြကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ အမွားပါသြားတာကို ၾကားၾကရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီဆိုတာကို ခ်က္ခ်င္းတန္းသိၾကပါတယ္။ အညႊန္းစကားေတြဟာ စကားလံုးအေနျဖင့္ ေသးငယ္ေပမဲ့ အဓိပၸါယ္မွာေတာ့ အမ်ားႀကီး ကြာသြားပါတယ္။

 

အခု တင္ျပသြားမွာကေတာ့ Oxford University Press  ဝဘ္ဆိုက္ မွ "Grammar to Go" သင္ခန္းစာ စာအုပ္ကို ဖတ္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား Rachel Godfrey မွျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္မ်ားကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

  

5. Balaton ကန္လား (သို႔) the Balaton ပဲလား (Lake Balaton or the Balaton?)

 

ဒီေမးခြန္းကေတာ့ Grammar to Go ဖတ္သူတစ္ဦးက ဟန္ေဂရီ (Hungary) ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေရကန္ႀကီးကို အဂၤလိပ္လို ဘယ္လိုေခၚရမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒသအရဆိုရင္ေတာ့ Lake Balaton လို႔ပဲ ေခၚရပါမယ္။ The Balaton လို႔ မေခၚရပါ။ the ကို ပင္လယ္နဲ႔ သမုဒၵရာနာမည္ေတြေရွ႕မွာပဲ သံုးရပါမယ္။

 

 • the Atlantic (အတၱလန္တစ္ သမုဒၵရာ)
 • the  North Sea (ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္)
 • the Pacific Ocean (ပစ္စစ္ဖစ္ သမုဒၵရာ)
 • the South China Sea (ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္)

 

ေရကန္ႀကီးေတြရဲ႕ နာမည္ေရွ႕မွာ (the) ကို မထည့္ရပါ။

 • Lake Michigan (မီခ်ီဂန္ကန္)
 • Lake Superior (ဆူပီးရီးယားကန္)
 • Lake Baikal (ဘုိင္ကယ္(လ)ကန္

 

6. ေန႕ဒီလိုအခ်ိန္မွာ / လရဲ႕ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ (at this time of (the) day/ at this time of (the) month.

 

at this time of  ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းနဲ႕ morning/ evening ႏွင့္ month တုိ႕ကို တြဲရင္ of ရဲ႕ေနာက္မွာ the ကုိ အၿမဲထည့္ သံုးရပါတယ္။

 • I always feel tired at this time of the morning / the afternoon / The month (မနက္/ေန႕လည္/ လရဲ႕ ဒီလိုအခ်ိန္ဆိုရင္ အၿမဲပဲ ပင္ပန္းတယ္။)

 

ဒီအသံုးႏႈန္းကုိပဲ day,night ႏွင့္ year တို႕ႏွင့္ တြဲသံုးတဲ့အခါမွာေတာ့ (the ) ကို ၿဖဳတ္ထားခဲ့ႏုိင္ ပါတယ္။

 • I always feel good at this time of the day /the night/the year. လို႔ ေျပာမဲ့အစား
 • I always feel good at this time of day/night/ year. ဟု ေျပာႏုိင္ပါတယ္။


ဘာေၾကာင့္လဲ? ဒါကေတာ့ သဒၵါထက္ေ၀ါဟာရနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ at this time of the ကို အခ်ိန္ကာလရဲ႕ လည္ပတ္မႈႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့အခါ အသံုးျပဳပါတယ္။ Day,night နဲ႕ year တို႕မွာၾကေတာ့ ပံုမွန္လည္ပတ္မႈႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တိုိ႕အျပင္ စိတ္ခံစားခ်က္ ဆက္ႏြယ္မႈေတြပါေနတဲ့အတြက္ (the) ကို ထည့္မသံုးပါ။

 

 • It's so quiet and still at this time of night . (ည ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးဟာ အလြန္တိတ္ဆိတ္ၿပီး ၿငိမ္သက္ ေနပါတယ္။
 • I often think of my grandfather at this time of year. (ႏွစ္ရဲ႕ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အဖိုးအေၾကာင္း မၾကာခဏ စဥ္းစားမိတယ္။)
 • I love looking at the sky at this time of day. (ေန႕ရဲ႕ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေကာင္းကင္ႀကီးကို ၾကည့္ရတာကို ႏွစ္သက္တယ္။)

 

7. ကၽြႏု္ပ္ အႏွစ္သက္ဆံုး ေရတြက္၍ ရေသာ အရာမ်ား (countable things)ႏွင့္ ေရတြက္၍ မရေသာ အရာမ်ား (uncountable things) အေၾကာင္း ဘယ္လုိ ေျပာရပါသလဲ? (How do I talk about my favourite countable and uncountable things?)

 

ကၽြန္ပ္တို႕ရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆံုး အရာေတြအေၾကာင္း ေျပာရတာကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ရိုးရွင္းပါတယ္။

 

 • My favourite animals are dogs. (plural countable + plural countable noun -ပံုစံ) (ကၽြႏု္ပ္ အႏွစ္ သက္ဆံုး တိရစာၦန္ေတြကေတာ့ ေခြးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။)
 • My favourite food is chicken. (uncountable noun+uncountable noun ပံု) (ကၽြႏု္ပ္ အႏွစ္သက္ဆံုး အစားအစာကေတာ့ ၾကက္သားျဖစ္ပါတယ္။)

 

ဒါေပမယ့္လည္း ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းမွာပဲ countable ႏွင့္ uncountable noun တို႕ကိုေရာ ေရးဖို႕ လိုအပ္လာရင္ေတာ့ ရႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။

 • My favourite fruit is apples ( uncountable noun + plural countable noun - ပံုစံ ) (ကၽြန္ပ္အႏွစ္သက္ဆံုး သစ္သီးကေတာ့ ပန္းသီးမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။)


ဒီလို၀ါက်ကိုၾကည့္ရင္ ထူးဆန္းတယ္လို႕ ထင္ရေပမယ့္ လံုး၀ မွန္ေနပါတယ္။ႀကိယာ (be) ဟာ ေရွ႕က ကတၱား (subject) ျဖစ္တဲ့ fruit နဲ႕ ညီညြတ္ (agree) ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ျဖည့္ဘက္ (complement) ျဖစ္တဲ့ apples ကေတာ့ အမ်ားကိန္း (plural) ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

 • My favourite fruit is a crisp green apple. (uncountable noun + singular countable noun) (ကၽြန္ပ္ရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆံုး သစ္သီးကေတာ့ ကၽြတ္ရြၿပီး စိမ္းေနတဲ့ ပန္းသီးတစ္လံုးျဖစ္ပါတယ္။)

ဒီလုိ၀ါက်မွာေတာ့ ေရတြက္လို႕ရတဲ့ အနည္းကိန္းနမ္ကို သံုးထားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အရာ ၀တၳဳေတြရဲ႕ အမ်ိဳးအစား (apples in general) အေၾကာင္းထက္ ႏွစ္သက္တဲ့အရာ (a crisp green apple) တစ္ခုတည္းအေၾကာင္းကို တိတိက်က် ေျပာလုိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

8. လိုက္ကာေတြဟာ အညိဳေရာင္(သို႕) လိုက္ကာေတြဟာ အညိဳေရာင္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္ လို႕ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါလား? (Do we say the curtains are of brown colour or the curtains are of a brown colour?

Colour (အေရာင္)ကို ေရတြက္လို႕ရတဲ့ (countable) နာမ္အေနႏွင့္ေရာ ေရတြက္လို႕မရတဲ့ (uncountable) နာမ္အေနႏွင့္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 

 • That shirt will lose much of its colour when you wash it. (အဲဒီရွပ္အကၤ်ီကို ေလွ်ာ္တဲ့အခါ အေရာင္ မ်ားႀကီး ကၽြတ္သြားႏိုင္ပါတယ္။) ဒီေနရာမွာ colour ကို uncountable noun အျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါတယ္။
 • How many colours are there in the rainbow? (သက္တန္႕မွာ အေရာင္ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ပါပါသလဲ?)


ဒီ၀ါက်မွာေတာ့ colours ကို countable noun အေနနဲ႕ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ လိုက္ကာရဲ႕အေရာင္နဲ႕ ပါက္သက္တဲ့ ၀ါက်မွာေတာ့ colour ကို countable noun အေနနဲ႕သံုးထားတဲ့ အတြက္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၀ါက်က အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။

 

 • The curtains are (of) a brown colour. (လိုက္ကာေတြဟာ အညိဳေရာင္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။)

 

(of) a--- colour ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ ကိုယ္ေျပာလိုတဲ့ အေရာင္အတြက္ တိက်တဲ့စကားလံုး ရွာမေတြ႕တဲ့အခါမွာ သံုးပါတယ္။ (of) ကေတာ့ ခန္႕တဲ့ပံုစံ (formal) ေပါက္ေနတဲ့အတြက္ ၄င္းကို ျဖဳတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ဥပမာမ်ားကို ေဖၚျပလုိက္ရပါတယ္။

 • The sky was a pinkish-red colour. (ေကာင္းကင္ႀကီးဟာ ပန္းႏုေရာင္ ေျပးေနတဲ့ အနီေရာင္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။)
 • Her eyes are a greeny-gray colour. (သူမရဲ႕ မ်က္လံုးေတြဟာ စိမ္းဖန္႔ဖန္႔အညိဳေရာင္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။)

 

9. Something ႏွင့္ anything ႏႈိင္းယွဥ္မႈ။ စားပြဲတစ္ခုေအာက္ကို ငံု႕ၾကည့္ေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုေမးခြန္း ေမးမလဲ? တစ္စံုတစ္ရာ ေပ်ာက္ေနပါလား? (သို႕) ဘာတစ္ခုခု ေပ်ာက္ေနပါသလဲ?

(Something V anything: What do you ask someone who's looking under a table? Have you lost something? or Have you lost anything?)


နာမ္စားမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ something နဲ႕ anything တို႕ဟာလည္း some ႏွင့္ any တို႕ လိုက္နာတဲ့ စည္းကမ္းေတြကိုပဲ လိုက္နာၾကပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ some ကို အတည္ျပဳ၀ါက် (positive sentences) ေတြမွာသံုးၿပီး any ကုိေတာ့ အျငင္း၀ါက် (negative sentences) ေတြနဲ႕ အေမး၀ါက် (questions) ေတြမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။

 

သတိျပဳရမွာကေတာ့ some ကို ယဥ္ေက်းတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား (polite requests) ႏွင့္ ယဥ္ေက်းတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား (polite offers)ကို ေဖၚျပတဲ့ ေမးခြန္းေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပါပဲ။

 

 • Could I have some paper? (စာရြက္အနည္းငယ္ေလာက္ ရႏိုင္ပါမလား?)
 • Would you like some juice? (အခ်ိဳရည္သံုးေဆာင္ပါမလား?)

 

Yes (ဟုတ္ပါတယ္) ဆိုတဲ့အေျဖကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြမွာလည္း some ကို သံုးပါတယ္။

 • Are there some children in the garden. I can hear voices. (ပန္းၿခံထဲမွာ ခေလး တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသလား? အသံေတြၾကားေနရတယ္)

 

ဒါေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က စားပြဲေအာက္ကို ငံု႕ၾကည့္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ထိုသူဟာ တစ္စံုတစ္ရာ ကို ရွာေနတာပဲဆိုတာကို မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းအမွန္ကေတာ့-

 • Why are you looking under the table? Have you lost something? ဘာေၾကာင့္စာပဲြေအာက္ကို ငံု႕ၾကည့္ေနတာလဲ? တစ္စုံတစ္ရာေပ်ာက္သြားလို႕လား?
 • Have you got something in your hand?(= I think I can see you've got something in your hand. (ခင္ဗ်ားလက္ထဲမွာ တစ္ခုခုရွိေနပါသလား?)

ဆိုလိုတာကေတာ့ - ခင္ဗ်ားလက္ထဲမွာ တစ္ခုခုရွိေနတာကို ေတြ႕ေနရတယ္ ထင္ပါတယ္။)

 • Did you just say something. (= I think you just said something.) (အခုေလးတင္ ခင္ဗ်ားတစ္ခုခု ေျပာလိုက္ပါသလား?)

ဆိုလိုတာကေတာ့ ခင္ဗ်ားအခုေလးတင္ တစ္ခုခုကို ေျပာလိုက္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


   

 

Views: 1035

Reply to This

Replies to This Discussion

thank

good for all

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service