၂။ to become angry စိတ္ဆိုးလာသည္။ ေဒါသထြက္လာသည္။


get angry/get mad - စိတ္ဆိုးသည္။ ေဒါသထြက္သည္။

 • He tends to get angry if he loses at tennis.
  သူတင္းနစ္ပြဲေတြ႐ႈံးရင္ ေဒါသထြက္တတ္တယ္

 

get angry/get mad + at - တစ္ေယာက္ေယာက္အားေဒါသထြက္သည္။ စိတ္ဆိုးသည္။

 • Just calm down. There’s no need to get mad at me.
  စိတ္ေအးေအးထားပါ။ ငါ့ကိုဘာမွေဒါသထြက္စရာမလိုဘူး။

*** ခံ့ညားသည့္အေရးတြင္မွလြဲ၍ ‘become angry’ ဟုမသံုးပါႏွင့္။ Get angry ႏွင့္ get mad သည္သာသံုးေလ့ရွိသည့္အသံုးမ်ားျဖစ္သည္။

 

lose your temper - ေဒါသမထိန္းႏိုင္ျဖစ္သည္။

ႀကိဳးစားထိန္းခ်ဳပ္ေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္အမ်က္ေဒါသထြက္သြားသည္။

 • Donald doesn't have much patience — he often loses his temper.
  ေဒၚနယ္ကသိပ္စိတ္မရွည္ဘူး။ မၾကာခဏ စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲေဒါသထြက္တတ္တယ္။

 • “I've told you already," said John, trying hard not to lose her temper:
  “မင္းကိုငါေျပာၿပီးသားပဲ။ သူစိတ္မဆိုးေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔။” ဟု ဂၽြန္မွေျပာသည္။

 

lose your temper + with - ( ~ နဲ႔/ကို ေဒါသထြက္သည္)

 • Whatever you do, don't lose your temper with the students — you'll only make things worse.
  ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေက်ာင္းသားေတြကို အမ်က္မထြက္မိေစနဲ႔။ အဆိုးပဲျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။

 

throw a tantrum - ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲျခင္း၊ ေဒါသူပုန္ထျခင္း

လိုခ်င္တာမရသျဖင့္ က်ယ္ေလာင္စြာေအာ္ဟစ္မည္တမ္းသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၏အျပဳအမူႏွင့္သံုးသည္။

 • Josie threw a tantrum in the supermarket again today.
  ဂ်ိဳစီကေတာ့ ဒီေန႔ စူပါမားကတ္ထဲမွာ ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲခဲ့ျပန္ၿပီ။

၃။ behaving in an angry unfriendly way ေဒါသႏွင့္စိမ္းကားသည့္အျပဳအမူ။ မလိုလားသည့္အျပဳအမူ

bad-tempered [adj] - ရန္လိုေသာ။ စိတ္တိုလြယ္ေသာ

 • Our teacher was a bad-tempered old woman.
  ကၽြန္တာ္တို႔ဆရာမသည္ စိတ္တိုလြယ္တတ္သည့္အဘြားႀကီးျဖစ္သည္။

 • Pressure at work was making her more and more bad-tempered.
  အလုပ္ရဲ႕ဖိစီးမႈက သူ႕ကိုပိုစိတ္တိုလြယ္ေစတယ္။

in a bad mood - စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနသည္။ ေဒါသထြက္ေနသည္။

တစ္ခုခုေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးကာ ရန္လိုသည့္အသြင္ျဖစ္ေနသည္။

 • Why's Jenny in such a bad mood this morning?
 • ဂ်ဲနီဘာျဖစ္လို႔ဒီမနက္ ဒီေလာက္စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနတာလဲ။

 

put sb in a bad mood (=make someone annoyed) - တစ္ေယာက္ေယာက္အား စိတ္တိုေစသည္။ အလိုမက်ျဖစ္ေစသည္။

 • I missed the bus, which put me in a bad mood for the rest of the day.

 

grumpy/grouchy [adj] - ကြဲၿမီးတိုေသာ။ အလြယ္တကူျမည္တြန္ေတာက္တီးတတ္ေသာ။

ေဖာ္ေရြမႈမရွိ၊ မေက်မနပ္တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ေျပာတတ္ေသာသူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

 • Her illness made her grumpy and impatient.
  ေရာဂါက သူ႕ကို စိတ္မရွည္ မည္တြန္ေတာက္တီးတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစတယ္။

 • Dan is always tired and grouchy in the mornings.
  မနက္ခင္းေတြဆို ဒန္က အၿမဲတမ္းႏြမ္းနယ္ေနၿပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေတာ့တယ္

 

grumpy - grumpier - grumpiest
grouchy - grouchier - grouchiest

 

moody [adj] - စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ၊ စိတ္ဆိုးလြယ္ေသာ။ ေဒါပြေသာ။

ဘာအေၾကာင္းမွေရေရရာရာမရွိဘဲႏွင့္စိတ္ဆိုးေနတတ္သူ


moody teenagers စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္သည့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား

 • Tara had been moody and difficult all day.
  တာရာဟာ တစ္ေန႔လံုး ေဒါပြေနၿပီး ဆက္ဆံရခက္ေနတယ္။

moody — moodier — moodiest

 

irritable  [adj] - စိတ္ဆတ္ေသာ။ အေရးမပါသည့္ကိစၥေလးမ်ားတြင္ေဒါသထြက္လြယ္ေသာ။ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေသာ။

 • The heat was making me irritable.
  အပူဒဏ္ေၾကာင့္ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနသည္။

 • Zoe hadn’t had much sleep and was feeling tired and irritable.
  ဇိုးသည္ အိပ္ေရး၀၀မအိပ္ခဲ့ရဘဲ ေမာပန္းကာ စိတ္ဆတ္ေနသည္။

 

touchy [adj] - အကဲဆတ္ေသာ။ အထိမခံေသာ။

အထအနေကာက္တတ္သျဖင့္ စကားေျပာလွ်င္သတိထားေျပာရသူ။ တစ္ခုခုတြင္အထိမခံျဖစ္တတ္သူ အေၾကာင္းေျပာသည့္စကားလံုး။

 • She always gets a little touchy when you ask her about her parents.
  သူ႔မိဘေတြအေၾကာင္းေမးတိုင္း သူ နည္းနည္းအထိမခံျဖစ္တတ္သည္။

touchy + about

 • Don't say anything about his bald patchhe’s a little touchy about it.
  သူ႔ထိပ္ေျပာင္ကြက္နဲ႔ပါတ္သက္ၿပီးဘာမွသြားမေျပာနဲ႔။ သူက အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နည္းနည္းအကဲဆတ္တယ္။

touchy - touchier – touchiest

 

sulky [adj] - စိတ္ေကာက္သည္။ သုန္မႈန္သည္။ စူေအာင့္သည္။

အလိုမျပည့္သျဖင့္ စကားမေျပာဘဲ မ်က္ႏွာအမူအယာတြင္ေပၚလြင္ေနသည့္ေဒါသ၊ စိတ္ဆိုးမႈကိုျပသည့္စကားလံုးျဖစ္သည္။

 • a sulky little boy who refused to play with the other children အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ကစားရန္ျငင္းဆန္သည့္ စိတ္ေကာက္ေနသည့္ကေလးငယ္ 

sulky — sulkier — sulkiest

 

sulkily [adv] - စိတ္ေကာက္စြာ။ သုန္မႈန္စြာ

 • She just sat in the corner and stared sulkily at the floor.
  သူမသည္ ေထာင့္တြင္ထိုင္ကာ ၾကမ္းျပင္အားသုန္မႈန္စြာ စိုက္ၾကည့္ေနေတာ့သည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


 

UK ႏိုင္ငံရွိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေႏြရာသီသင္တန္းတို တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအေၾကာင္း ပညာေရးေဟာေျပာပြဲ

UK ႏိုင္ငံရွိ Discovery Summer, Ellesmere ေကာလိပ္ ႏွင့္ St. Edmund ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေႏြရာသီသင္တန္းတို တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕၊ တနဂၤေႏြေန႕ တြင္ နံနက္ ၉:၃၀ မွ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၎ေႏြရာသီသင္တန္းတိုသည္ အသက္ ၇ႏွစ္ မွ ၁၈ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ UK ႏိုင္ငံတြင္ေခတၱေနထိုင္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ ေျပာၾကားသည့္ UK ႏိုင္ငံသားဆရာမ်ားထံမွ သက္တူရြယ္တူ UK ေက်ာင္းသားမ်ားအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားခြင့္ရပါမည္။ ၎သင္တန္းတိုတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ မသိရွိေသးသည့္ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ သက္တူရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အားကစားႏွင့္အႏုပညာ၊ ဘာသာစကားအစရွိသည့္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ရရွိပါမည္။ UK ႏိုင္ငံ၏ ေႏြရာသီကာလမွာ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္လမ်ားျဖစ္ၾကျပီး UK ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ေနထိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး ပြင့္လင္းရာသီခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ အနည္းဆုံး ၂ ပတ္မွ အမ်ားဆုံး ၆ ပတ္ အထိ ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလအခ်ိန္ကို ကိုယ္႔စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Mr. Brendan Wignall, Headmaster of Ellesmere College ကိုယ္တိုင္ မိဘမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားပါမည္။

ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား - 

Mrs. Jane Merrick, Managing Director, Discovery Summer
Mr. Ross Parsons, Overseas Marketing Manager, St Edmund’s College
Mr. Brendan Wignall, Headmaster, Ellesmere College
ေဟာေျပာမည့္ေနရာ
Self-Access Centre၊ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၊ ၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

ေဟာေျပာမည့္ေန႕ရက္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ - နံနက္ ၉:၃၀ မွ ၁၂:၃၀ နာရီအထိ

စာရင္းသြင္းရန္
Online မွစာရင္းေပးႏိုင္သည္။ ဖုန္း ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀-၁ လိုင္းခြဲ ၃၄၄၃၊ ၃၃၁၁ (သို႕) အီးေမးလ္လိပ္စာ education.enquiries@mm.britishcouncil.org တို႕သို႕လည္း ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္သည္။

ေဟာေျပာပြဲအား  အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေသာလည္း ျမန္မာဘာသာျပန္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာရရွိေစရန္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးၾကပါရန္ႏိႈးေဆာ္ပါသည္။

Views: 1991

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service