၅၄။ at, in, on (time) --- မွာ (အခ်ိန္ျပ၀ိဘတ္မ်ား)

at + exact time - အခ်ိန္အတိအက်ႏွင့္သံုးသည္။

in  + part of day - ေန႔တစ္ေန႔၏အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားႏွင့္သံုးသည္။

on + particular day - ေန႔အမည္မ်ားႏွင့္သံုးသည္။

at + weekend, public holiday - ရက္သတၱပတ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ (စေန၊ တနဂၤေႏြ) ႏွင့္သံုးသည္။

in + longer period - ရွည္ၾကာေသာအခ်ိန္ႏွင့္သံုးသည္။

 

၁။  exact times အခ်ိန္အတိအက်

 • I usually get up at six o’clock.
  ကၽြန္ေတာ္ ေျခာက္နာရီမွာ ထေလ့ရွိတယ္။

 • I’ll meet you at 4.15.
  ခင္ဗ်ားကို ေလးနာရီဆယ့္ငါးမွာေတြ႕မယ္။

 • Phone me at lunch time.
  ေန႔လည္စာစားခ်ိန္က်ရင္ ဖုန္းဆက္ပါ။

 

* informal English တြင္ What time. . .? ဘယ္အခ်ိန္ ဟုေမးသည္။
(At what time. . . ?   သည္မွန္ေသာ္လည္း သံုးေလ့သိပ္မရွိပါ။

 • What time does your train leave?
  ရထားဘယ္အခ်ိန္ ထြက္မွာလဲ။

 

၂။ Parts of the day ေန႔တစ္ေန႔၏အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ား

 

 • I work best in the morning.    မနက္ခင္းမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
 • three o’clock in the afternoon   ေန႔လည္ သံုးနာရီတြင္
 • We usually go out in the evening. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညေနခင္းမ်ားတြင္ အျပင္ထြက္ေလ့ရွိသည္။

 

ျခြင္းခ်က္: at night ညဘက္တြင္ ဟုေျပာသည့္အခါ at ႏွင့္သံုးပါသည္။

 

ေန႔ရက္နာမည္ႏွင့္တြဲေျပာသည့္အခါ၊ (သို႔မဟုတ္) မည္သို႔ေသာ မနက္ခင္း/ေန႔လည္ခင္း/ညေနခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕ႏြဲ႕ေျပာဆိုသည့္အခါ on ႏွင့္သံုးပါသည္။

 • See you on Monday morning.
  တနလၤာေန႔မနက္မွေတြ႕မယ္။

 • It was on a cold afternoon in early spring, . . .
  ေႏြဦးရာသီ၀င္စ ေအးျမသည့္ေန႔လည္ခင္းတစ္ခုတြင္ ဖစ္သည္။

 

၃။ Days ေန႔အမည္မ်ား

 • I’ll  phone you on Tuesday.
  မင္းကိုအဂၤါေန႔မွ ဖုန္းဆက္မယ္။

 • My birthdays on March 21st.
  ကၽြန္မေမြးေန႔သည္ မတ္လ ၂၁ ရပ္ေန႔တြင ျဖစ္သည္။

 • They're having a party on Christmas Day.
  ခရစၥမတ္ေန႔တြင္ သူတို႔ပါတီပြဲတစ္ခုက်င္းပမည္။

 

သာမန္အေျပာစကားတြင္ on အားတစ္ခါတစ္ရံ ခ်န္ထားကာေျပာတတ္သည္။ (အေမရိကန္အဂၤလိပ္စကားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။)

 • I’m seeing her Sunday morning.
  သူနဲ႔တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေတြ႕မယ္။

 

ထပ္တလဲလဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပသည့္အခါ Sundays, Mondays  စသည္ျဖင့္ အမ်ားကိန္းႏွင့္သံုးသည္ကိုသတိျပဳပါ။

 • We usually go to see Granny on Sundays.
  အဘြားကို တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ သြားေတြ႕ေလ့ရွိတယ္။

 

၄။ Weekends and public holidays ရက္သတၱပတ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ (စေန၊ တနဂၤေႏြ) ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား

 

Christmas, New Year, Easter ႏွင့္ Thanksgiving (US) အားလပ္ရက္မ်ားကိုၿခံဳ၍ေျပာသည့္အခါ at ႏွင့္သံုးသည္။

 • Are you going away at Easter?
  အီစတာပြဲေတာ္ရက္မွာ ခရီးသြားမလို႔လား။


အားလပ္ရက္မ်ားထဲက တစ္ရက္အေၾကာင္းေျပာခ်င္လွ်င္ on ကိုသံုးသည္။

 • It happened on Easter Monday.
  အီစတာပြဲေတာ္ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 

ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးမ်ားသည္ at the weekend ဟုေျပာလ့ရွိၿပီး အေမရိကန္မ်ားကေတာ့ on the weekend ဟု ေျပာေလ့ရွိသည္။

 • What did you do at the weekend?
  စေနတနဂၤေႏြမွာ ဘာလုပ္ခဲ့လဲ။

 

၅။ Longer periods ရွည္ၾကာေသာအခ်ိန္ (လ၊ ရာသီ၊ ခုႏွစ္၊ ရာစုႏွစ္ စသည္)

 • It happened in the week after Christmas.
  ခရစၥမတ္အၿပီး သီတင္းပတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 • I was born in March
  ကၽြန္ေတာ့္ကို မတ္လမွာေမြးခဲ့သည္။

 • Kent is beautiful in spring.
  ကန္႔ၿမိဳ႕ေလးသည္ ေႏြဦးရာသီတြင္ လွပသည္။

 • He died in 1616.
  သူသည္ ၁၆၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

 • Our house was built in the 15th Century.
  ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္အား ၁၅ ရာစုတြင္ေဆာက္ခဲ့သည္။

 

Expressions without preposition ၀ိဘတ္မပါသည့္အသံုးမ်ား

next, last, this one, any, each, every, some, all ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားေရွ႕တြင္ အခ်ိန္ျပ၀ိဘတ္ မ်ားသံုးေလ့မရွိပါ။

 

 • See you next week.
  ေနာက္တစ္ပတ္မွာေတြ႕မယ္။

 • Are you  free this morning .
  ခင္ဗ်ားဒီမနက္ အားလား။

 • Let’s meet one day.
  တစ္ရက္ေလာက္ေတြ႕ရေအာင္။

 • Come any time.
  အခ်ိန္မေရြးလာခဲ့။

 • I’m at home every evening.
  ညေနခင္းတိုင္း
  အိမ္မွာ ရွိတယ္။

 • We stayed all day.
  တစ္ေန႔ကုန္ ေနခဲ့သည္။

 

yesterday, the day before yesterday, tomorrow, the day after tomorrow တို႔ေရွ႕တြင္ ၀ိဘတ္မ်ားမသံုးပါ။

 • What are you doing the day after tomorrow?
  သန္ဘက္ခါ ဘာလုပ္ဖို႔ ရွိလဲ။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674


 

Views: 2559

Reply to This

Replies to This Discussion

‌ေက်းဇူးတင္‌ပါတယ္‌။
အမွား‌ေတြျပ‌ေပးလို႔
ကိုယ္‌့အမွားကိုယ္‌သိၿပီ

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service