သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၅)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄) ၏အဆက္

ယေန႕ စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ အစီအစဥ္မွာ Lana Winter-Hebert ေရးသားထားသည့္ 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day ကိုမွီးညမ္းေရးသားထားတဲ့ စာဖတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး (၁၀) ခုအေၾကာင္းကိုရွင္းျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးရဲ့ ဒုတိယပိုင္းကို ဖတ္႐ႈျပီး မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာၾကပါမယ္။ ဘာသာစကားအေနႏွင့္သာမက ဗဟုသုတပါရေစမဲ့ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္လို႕ပိုျပီးအဆင္ေျပေစဖို႕ အဂၤလိပ္ဘာသာတစ္ပိုဒ္ ျမန္မာဘာသာတစ္ပိုဒ္ ေရးျပထားပါတယ္။ 


6. Stronger Analytical Thinking Skills - Have you ever read an amazing mystery novel, and solved the mystery yourself before finishing the book? If so, you were able to put critical and analytical thinking to work by taking note of all the details provided and sorting them out to determine “whodunnit”.
6။ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ / ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာႏိုင္တဲ့ ေတြးေခၚမႈ ပိုမို ထက္ျမက္လာျခင္း - သင့္အေနနဲ႔ အံ့ၾသစရာေကာင္းၿပီး လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ ၀တၳဳမ်ိဳးကို ဖတ္ဖူးပါသလား? ဖတ္ဖူးရင္လည္း အဲဒီလွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္ကို စာအုပ္ဖတ္လို႔မၿပီးခင္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ဖူးပါသလား? လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ၀တၳဳထဲကပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဘယ္သူ တရားခံလည္းဆိုတာ သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ၄င္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲြျခားရတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္၊ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာတတ္တဲ့ စဥ္းစားႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ပိုမိုထက္ျမက္ေအာင္ လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။


7. Improved Focus and Concentration - When you read a book, all of your attention is focused on the story—the rest of the world just falls away, and you can immerse yourself in every fine detail you’re absorbing. Try reading for 15-20 minutes before work (i.e. on your morning commute, if you take public transit), and you’ll be surprised at how much more focused you are once you get to the office.
၇။ အျမင္ျပတ္သားမႈ ႏွင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈတို႔ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း - စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္တဲ့အခါမွာ သင့္အာ႐ံုစူးစိုက္မႈသည္ ဖတ္ေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းေပၚမွာပဲ ေရာက္ေန ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ က်န္တဲ့ အရာေတြဟာ သင့္အာ႐ံုထဲကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဖတ္ေနတဲ့စာအုပ္ထဲမွာ သင့္စိတ္ကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားႏိုင္တယ္။ အလုပ္မစခင္ ၁၅-၂၀ မိနစ္ခန္႔ စာဖတ္ၾကည့္ပါ။ (ဆိုလိုတာကေတာ့ မနက္အလုပ္သြားတဲ့အခါ အမ်ားသုံးယာဥ္စီးပါက - bus ကား၊ ရထားေပၚမွာ စာဖတ္ပါ။) ႐ုံးေရာက္တဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ အာရံုထက္ျမက္လာတာကို သင့္ကိုယ္သင္ေတာင္ အံ့ၾသေနပါလိမ့္မယ္။


8. Better Writing Skills - In the same way that musicians influence one another, and painters use techniques established by previous masters, so do writers learn how to craft prose by reading the works of others.
8. ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေသာ အေရးစြမ္းရည္ - ဂီတပညာရွင္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသလို၊ ပန္းခ်ီဆရာေတြကလည္း ေရွ႕ဆရာေတြရဲ႕ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳရသလို စာေရးတဲ့သူေတြကလည္း တျခားသူေတြရဲ႕ စာအေရးအသားေတြကို ဖတ္ၿပီး စကားေျပကို ဘယ္လိုဖန္တီးသလည္းဆိုတာေလ့လာၾကပါတယ္။


9. Tranquility - In addition to the relaxation that accompanies reading a good book, it’s possible that the subject you read about can bring about immense inner peace and tranquility. Reading spiritual texts can lower blood pressure and bring about an immense sense of calm, while reading self-help books has been shown to help people suffering from certain mood disorders and mild mental illnesses.
၉။ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းျခင္း - စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ကို ဖတ္လို႔ရရွိလာတဲ့ စိတ္အပန္းေျဖမႈအျပင္ သင္ဖတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာက လည္း သင့္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္မွာ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္တာဟာ ေသြးဖိအားကိုက်ေစၿပီး လြန္စြာမွႀကီးမားေသာ တည္ၿငိမ္မႈကို ရေစပါတယ္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာအုပ္ေတြ (self-help books) ကို ဖတ္တာကေတာ့ တခ်ဳိ႕ေသာ စိတ္အာရုံမတည္ညိမ္မႈနဲ႕ မျပင္းထန္တဲ့ စိတ္ေ၀ဒနာအခ်ဳိ႕ကို သက္သာေစတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။


10. Free Entertainment - Libraries have books on every subject imaginable, and since they rotate their stock and constantly get new books, you’ll never run out of reading materials.
၁၀။ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖမႈ - စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ ဘာသာရပ္တိုင္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ႀကိဳက္စာအုပ္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ ေတြကို လွည့္ေပးတဲ့အျပင္ အၿမဲပဲ စာအုပ္အသစ္ေတြကို ၀ယ္ယူေပးေနတဲ့အတြက္ သင့္အတြက္ ဖတ္စရာေတြ ဟာ ကုန္သြားတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။


There’s a reading genre for every literate person on the planet, and whether your tastes lie in classical literature, poetry, fashion magazines, biographies, religious texts, young adult books, self-help guides, street lit, or romance novels, there’s something out there to capture your curiosity and imagination. Step away from your computer for a little while, crack open a book, and replenish your soul for a little while.

ကမၻာေပၚရွိ စာဖတ္သူတိုင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာစာအုပ္အမ်ဳိးအစားေတြရွိပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္အမ်ဳိးအစားကို ႀကိဳက္ပါသလဲ။ ဂႏၳ၀င္စာေပလား? ကဗ်ာလား? ဖက္ရွင္မဂၢဇင္းလား၊ အထုပၸတၱိလား၊ ဘာသာေရးစာေပ ေတြလား? လူငယ္ေတြအတြက္စာအုပ္လား? ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္းျပစာအုပ္မ်ိဳးလား? ျမိဳ႕တြင္းဘဝသရုပ္ေဖာ္ဇာတ္လမ္းလား? အခ်စ္၀တၳဳလား? ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ရဲ႕ ျပင္းျပစြာစပ္စုလို႔ စိတ္ႏွင့္စိတ္အာရံုကို ဖမ္းစားမဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ကေတာ့ ရွိေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕ ကေနခဏထလာၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖြင့္ၿပီးေတာ့ စိတ္စြမ္းအားေတြကို ေခတၱခဏျဖည့္တင္း လိုက္ပါ။မွတ္သားဖြယ္ ေဝါဟာရအခ်ိဳ႕

  • Analytical thinking skills - ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာႏိုင္သည့္ ေတြးေခၚမႈအရည္အခ်င္း / Analytical thinking is the capacity to examine and break down evidences and opinions into their strengths and weaknesses. Developing the capacity to think in a thoughtful, discerning way, to solve problems, analyse data, and recall and use information.
  • Mystery novel - လွ်ိဳ႕ ၀ွက္သည္းဖိုဝတၳဳ / Mystery is a genre of fiction in which a detective, either an amateur or a professional, solves a crime or a series of crimes
  • Public transit - အမ်ားသုံးယာဥ္ (ရထား၊ bus ကား စသည္) / a public transportation system for moving passengers
  • Technique - နည္းလမ္း / နည္းပညာ / နည္းနိႆယ /a way of carrying out a particular task, especially the execution or performance of an artistic work or a scientific procedure
  • Stock - စာၾကည့္တိုက္အတြင္းထားရွိေသာ စာအုပ္စုစည္းမႈ / book collection in libraries (အျခား အနက္အဓိပၸါယ္ မ်ားစြာလည္းရွိပါသည္) 
  • Genre - အႏုပညာ အမ်ိဳးအစား / ဇာတ္လမ္း အမ်ိဳးအစား / a style or category of art, music, or literature
  • Street lit - ျမိဳ႕တြင္းဘဝသရုပ္ေဖာ္ဇာတ္လမ္း / Urban fiction, also known as street lit, is a literary genre set, as the name implies, in a city landscape.Text source - http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefits-reading-why-...

Related Links:

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၁)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၂)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၃)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၄)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၅)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၆)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၇)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၈)

သုတေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရင္း စာဖတ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ၾကရေအာင္ (၉)

Views: 1702

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.

Thanks so much !

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service