ဘာသာစကား ေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုးေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိပၸာယ္တူေပမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမတူတာေတြ၊စကားလံုးတူေပမယ့္ အဓိပၸယ္မတူတာေတြ စသည့္အခ်က္ေတြကို ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း မလြဲမေသြ ေတြ႔ႀကံဳၾကရမွာပါ။ စကားလံုးတစ္လံုးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္စကား ေျပာရာတြင္ မ်ားစြာ အသံုးဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ဒီတစ္ပတ္မွာ “book” ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ေလ့လာၾကရေအာင္ ….

 

Book ကို verb (ႀကိယာ) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

 

-       Book early if you want to be sure of seat. (ထိုင္ခံုေနရာ ေသခ်ာခ်င္ရင္ ေစာေစာစီးစီး ေနရာႀကိဳယူထားရမယ္။)

-       The hotel is fully booked. (ဟိုတယ္ က အခန္းအားလံုး ႀကိဳတင္မွာထားၿပီး သြားပါၿပီ။)

-       We have booked a magician for our Christmas party. (ခရစ္စမတ္ ပါတီပြဲအတြက္ မ်က္လွည့္ဆရာ တစ္ေယာက္ကို ႀကိဳတင္ငွားထားတယ္။)

-       He was booked by the referee for foul play. (ျပစ္ဒဏ္ ကစားျခင္းအတြက္ ဒိုင္လူႀကီး သူ႔နာမည္ကို တရားဝင္ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့တယ္။)

 

 

Book ကို noun (နာမ္) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

 

Book                               = စာအုပ္

Books                              = ေငြစာရင္း

The Book                         = တယ္လီဖုန္းအညႊန္းစာအုပ္၊ ဖုန္းအညႊန္း

 

 

Book ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအသံုးအႏႈန္း ပံုစံမ်ား

 

Book club                         = (အသင္းဝင္မ်ားကို အထူးႏႈန္းျဖင့္ေရာင္်းခ်ေပသည့္) စာအုပ္အသင္း

Book-end                          = စာအုပ္မ်ား ေထာင္စီရာတြင္ ေနာက္ပိတ္ ညွပ္ထားသည့္ ပစၥည္း၊

Book plate                        = စာအုပ္ၾကားထဲတြင္ခ်ပ္ထည့္ထားသည့္ ဒီဇိုင္းပံုပါပိုင္ရွင္အမည္စာရြက္

Book-token                       = တန္ဖိုးႏွင့္အညီစာအုပ္လဲယူႏိုင္ေသာ ေမတၱာလက္ေဆာင္ တိုကင္ျပား

Bookbinder                       = စာအုပ္ခ်ဳပ္သမား

Bookcase                         = စာအုပ္စင္

Bookkeeper                      = စာရင္းကိုင္

Booklet                            = စာေစာင္၊ စာအုပ္ငယ္

Bookmaker                       = (ျမင္းပြဲ စသည္) ဒိုင္ခြဲ

Bookmark                         = စာညပ္ (ႀကိဳး၊ ကတ္ျပား စသည္)

Bookseller                         = စာအုပ္သည္

Bookshop                         = စာအုပ္္ဆိုင္

Bookstall                          = စာနယ္ဇင္းမ်ား ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္

Bookworm                        = စာၾကမ္းပိုး

 

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူေတြ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ႂကြယ္ဝ ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Be the Best !

Views: 323

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service