ဘာသာစကား ေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုးေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိပၸာယ္တူေပမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမတူတာေတြ၊စကားလံုးတူေပမယ့္ အဓိပၸယ္မတူတာေတြ စသည့္အခ်က္ေတြကို ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း မလြဲမေသြ ေတြ႔ႀကံဳၾကရမွာပါ။ စကားလံုးတစ္လံုးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္စကား ေျပာရာတြင္ မ်ားစြာ အသံုးဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ဒီတစ္ပတ္မွာ “Stand” ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ေလ့လာၾကရေအာင္ ….

 

Stand ကို verb (ႀကိယာ) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

 

-       She was too weak to stand.

သူမက အားနည္းလြန္းလို႔ မတ္တတ္ မရပ္ႏုိင္ဘူး။

-       After the storm, few trees were left standing.

မုန္တိုင္းၿပီးသြားတဲ့အခါ မလဲပဲက်န္ေနတဲ့ သစ္ပင္ရယ္လို႔ မရွိသေလာက္ပါပဲ။

-       Don’t stand cans of petrol near the fire.

ဓါတ္ဆီပံုးေတြကို မီးဖိုနားမွာ မထားပါနဲ႔။

-       Stand the ladder up against the wall.

ေလွကားကို နံရံမွာ မွီၿပီး ေထာင္ထားလိုက္ပါ။

-       The tower stands 60 m high.

ေမွ်ာ္စင္က မီတာ-၆၀ အျမင့္ရွိသည္။

-       The train is standing at the platform.

ရထားက စႀကၤန္တြင္ ရပ္ေနသည္။

-       This law still stands.

ဤဥပေဒသည္ တည္ဆဲျဖစ္သည္။

-       There is now factory where our house once stood.

တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ရွိခဲ့ေသာ ေနရာတြင္ ယခု စက္႐ံုရွိသည္။

-       The emergency services stand ready to help if necessary.

အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက လိုအပ္ရင္ အကူအညီေပးဖို႔ အဆင့္သင့္ရွိတယ္။

-       As matters stand, we can do nothing to help.

လက္ရွိအေျခအေနအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီႏိုင္မယ့္ လမ္းမရွိပါ။

-       How do you stand financially?

-       မင္း ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ

-       The church clock stands at ten to four.

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း နာရီက ၄-နာရီထိုးဖို႔ ၁၀-မိနစ္ လိုေသးတယ္။

-       I can’t stand hot weather.

ပူေလာင္တဲ့ ရာသီဥတုကို သည္းမခံႏုိင္ဘူး။

-       He is standing as Parliamentary candidate for our district.

သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ႐ိုင္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေရြးခံမယ္။

-       He will stand (his) trial for murder.

လူသတ္မႈအတြက္ သူ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခံရမည္ ျဖစ္သည္။

-       Let me stand you a drink!

မင္းကိုငါ အရက္တိုက္ပါရေစ။ (ယခုဝါက်တြင္ stand သည္ ဒကာခံသည္ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။)

 

Stand ကို noun (နာမ္) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

-       The troops made a brave stand against the enemy.

စစ္တပ္က ရန္သူကို ခုခံတုိက္ခိုက္ဖို႔အတြက္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ ခဲ့ၾကတယ္။

-       The sculpture had been removed from its stand for cleaning.

ပန္းပု႐ုပ္ကို တင္သည့္ စင္မွ ေဆးေၾကာရန္ သယ္ယူသြားသည္။

-       The stand was crowded.

ပြဲၾကည့္စင္မွာ ျပည့္က်ပ္ေနသည္။

-       The witness takes the stand.

သက္ေသက သက္ေသထြက္ဆိုရန္ ေနရာတြင္ ေနရာယူသည္။

 

Stand ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအသံုးအႏႈန္း ပံုစံမ်ား

New-stand     = စာနယ္ဇင္း အေရာင္းဆိုင္

Grandstand    = အထူးတန္း

Taxi stand      = အငွားယဥ္ဂိတ္

Music stand    = ေတးသြား စာရြက္ ညွပ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စင္

Stand-in         = (စတန္႔ျပကြက္မ်ားတြင္ ဇာတ္ေဆာင္ေနရာတြင္) အစားဝင္ေပးသူ

Stand-up       = လက္တန္း ပ်က္လံုးထုတ္ေသာ လူရႊင္ေတာ္

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူေတြ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ႂကြယ္ဝ ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Be the Best !

Views: 480

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service