၁။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာသမွ်သေဘာတူေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ထံမွဘာတစ္ခုမွ မတတ္ခဲ့ဖူးပါ။


    I've never learned anything from someone who agreed with me. 

 

(ဟုတ္ပါ့ခင္ဗ်ာ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတိုးတက္ေအာင္ ရန္သူ႔စကားကိုနားေထာင္ဆိုသလိုေပါ့။ ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပတဲ့သူက ကိုယ့္ေကာင္းေၾကာင္းေတြကိုပဲေျပာေနေတာ့ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ေတြကိုမသိေတာ့ဘူး။ စိတ္ကူးသစ္အေတြးသစ္ ဆိုတာကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေဆြးေႏြးၾကရင္းကရၾကတာေပါ့။ ကိုယ္မသိေသးတာကိုသူမ်ားေ၀ဖန္မွ သိလာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုကေတာ့ အျမင္မတူရင္ ရန္သူလို႔သတ္မွတ္ခ်င္ၾကတာမ်ားတာပဲ။)


၂။ သင္ျမင္ခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲဆိုတာ သင္ကိုယ္တိုင္ပဲျဖစ္သင့္တယ္။

    မဟတၱမဂႏၵီ


   “You must be the change you wish to see in the world.” Mahatma Gandhi


၃။  အ႐ွံဳးသမားကိုခ်စ္ရတာထက္ အခ်စ္ကိုဆံုး႐ွံဳးလိုက္တာမွပိုေကာင္းလိမ့္မယ္။

     It is better to lose a love, than to have loved a loser!!!

 

၄။ သူနဲ႔တူေအာင္သာကၽြႏ္ုပ္က်ိဳးစားေနရင္ ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔ဘယ္သူကတူေအာင္လုပ္မွာလဲ။

 

    If I try to be like him, who will be like me?
    Yiddish proverb

 

၅။ လူေတြကိုေ၀ဖန္အျပစ္တင္ေနရင္ သူတို႔ကိုေမတၲာထားဖို႕အခ်ိန္က်န္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

    If you judge people, you have no time to love them.
     Mother Teresa

 

၆။ အမွန္တရားသည္လွ၏။ သံသယရွိစရာမလို။ မုသားလည္းထို႔အတူေပ။

 

   Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.
  - Ralph Waldo Emerson

 

၇။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ပူေလာင္ဆူပြက္ျခင္းမွမလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွထြက္ေပၚလာ၏။

"Happiness arises in a state of peace, not of tumult."

Ann Radcliffe

Views: 3165

Reply to This

Replies to This Discussion

4. If i try to be like him, who will try to be like me?

Thanks

Thank for proverbs.

thanks!

Number-4!!!

Thanks a lot of your goodwill.

 your post  is very good for us. So thank you for  your share.

Nice post.thank for sharing

Many thanks to u

May u post many things

I like No.4,Thanks!

Good idea

Great!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service