ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ အျခားအျပဳအမူမ်ား

 

အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ႏႈတ္ဆက္သည့္အခါ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းသည္ျပဳၿမဲေလာက၀တ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းသည္ အတန္ငယ္ စိမ္းသည့္သေဘာ၊ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးႏိုင္သည့္သေဘာ၊ လုပ္ငန္းသေဘာဆန္လွသည္။ ရင္းႏွီးၿပီးသား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးႏႈတ္ဆက္ၾကရာတြင္ေတာ့ အျခားေသာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏႈတ္ဆက္ပံု နည္းလမ္းမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ယင္းအေလ့အထမ်ားအား အေနာက္တိုင္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ဖူးၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပို၍တိတိက်က် သိလိုသူ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူတို႔အတြက္ ေအာက္ပါစာပိုဒ္မ်ားဖတ္ရင္း ဘာသာစကားေရာ ဗဟုသုတပါ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။

 

Hug ေပြ႕ဖက္ျခင္း

This is an intimate way of saying hello,  often used by good friends and family members. Place your arms around the other person and embrace them warmly. A hug is often accompanied by a gentle pat on the back of the person you're hugging.

၄င္းသည္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းအရင္းအခ်ာႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမိသားစု မ်ားၾကား အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ မိမိလက္မ်ားအား တစ္ဘက္သားအား ေႏြးေႏြးေထြးေထြးသိုင္းဖက္ပါ။ ေပြ႕ဖက္ျခင္းတြင္ ပုခံုးအားပုတ္၍ႏွစ္သိမ့္ျခင္း လိုက္ပါေလ့ရွိသည္။

 

Intimate ရင္းႏွီးေသာ။ ရင္းခ်ာေသာ။

Embrace  ေပြ႕ဖက္သည္

accompanied by  တြဲဖက္လိုက္ပါသည္။

A pat on the back ေက်ာကုန္းအားပုတ္သပ္သည္။

 

One-armed hug လက္တစ္ဘက္တည္းႏွင့္ေပြ႕ဖက္ျခင္း

Place just one hand around the other person [instead of the traditional two). This is often used by people who are carrying a bag in one hand, or who are just too lazy to use both arms.

အထက္ပါကဲ့သို႔ ႏွစ္ဘက္ မသိုင္းဖက္ဘဲ လက္တစ္ဘက္တည္းႏွင့္သာေပြ႕ဖက္သည္။ ၄င္းအား လက္တစ္ဘက္တြင္ အိတ္ကိုင္ထားသည့္သူမ်ား၊ လက္ႏွစ္ဘက္သံုးရမွာ အပ်င္းႀကီးသည့္လူမ်ားက သံုးၾကသည္။

 

Air hug ဟန္ျပေပြ႕ဖက္ျခင္း

Place your arms around the other person, but make no physical contact. This is ideal For those who are worried about germs and bacteria or catching a deadly disease.

မိမိလက္ေမာင္းအားအျခားသူကိုသိုင္းဖက္ဟန္ျပဳေသာ္လည္း တစ္ကယ္တမ္းခႏၶာကိုယ္ျခင္းထိေတြ႕မႈ မရွိပါ။ ၄င္းသည္ ပိုးမႊား၊ ဘက္တီးရီးယား သို႔မဟုတ္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မွာ စိုးရိမ္သည့္ လူမ်ားအတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

 

 

Bear hug ၀က္၀ံဖက္နည္း

 

Throw your arms around the other person, hold them firmly and proceed to squeeze as hard as you can. Bears do it, apparently!

မိမိလက္ေမာင္းအားအျခားသူကို သိုင္းဖက္လိုက္ပါ။ ခိုင္ၿမဲစြာဖက္ရင္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ညွစ္ကာ ဖက္ထားပါ။ ၀က္၀ံမ်ားကေတာ့ သည္အတုိင္းလုပ္တတ္ၾကသည္။

 

Squeeze ဖ်စ္သည္။ ညွစ္သည္။

 

Kiss on the cheek ပါးျပင္ေပၚဖြဖြနမ္းျခင္း

Kissing is becoming increasingly popular as a form of greeting in the UK. In most situations, one kiss is sufficient, although some people will kiss on both cheeks, and others may even offer three (in true French style!) A single kiss is also known as a "peck on the cheek".

ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္နမ္းျခင္းသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေခတ္စားလာေနသည္။ အခါမ်ားစြာတြင္ တစ္ခါနမ္း႐ံုႏွင့္လံုေလာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔လူမ်ားက ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ပါးႏွစ္ဖက္စလံုးအား နမ္းသည္လည္းရွိသလို အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပင္သစ္စတိုင္ သံုးခါနမ္းေပလိမ့္မည္။

တစ္ခါတည္းနမ္းျခင္းအား “ပါးျပင္ေပၚခပ္ဖြဖြနမ္းျခင္း” ဟုသိၾကသည္။

 

Peck  (ၾကက္၊ ငွက္) ဆိတ္သည္၊ ေပါက္ သည္၊ ေတာက္သည္။

 

"peck on the cheek" “ပါးျပင္ေပၚခပ္ဖြဖြနမ္းျခင္း”

 

High five လက္၀ါးျခင္း႐ိုက္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

Raise your hand in the air with your palm facing towards the other person, and allow that person to hit their open palm against yours. Accompany the high five with the words "High five!"

ယခုအခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကလူငယ္မ်ားၾကားတြင္ပါေခတ္စားလာေသာ လက္ဖ၀ါးျခင္းေထာင္႐ိုက္ႏႈတ္ဆက္နည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္ေျပာတာ တစ္ေယာက္ သေဘာတူညီမႈကိုျပသည့္အခါ သံုးေလ့ရွိသည္။

မိမိလက္ဖ၀ါးသည္ တစ္ဘက္လူအားထံမ်က္ႏွာမူလ်က္ လက္အား ေလထဲတြင္ ေျမႇာက္ကာ သူ႔လက္ဖ၀ါးႏွင့္ခပ္စပ္စပ္ ႐ိုက္ပုတ္ႏႈတ္ဆက္ရသည္။ ပါးစပ္ကလည္း “High five!” ဟုေျပာဆိုေလ့ ရွိသည္။

 

Palm လက္ဖ၀ါး

Accompany လိုက္ပါသည္။ တြဲဖက္သည္။

 

Fist bump လက္သီးဆုပ္ထုျခင္း

 

Make a fist and knock it against the other person’s.

လက္သီးဆုပ္ျခင္း ထုကာႏႈတ္ဆက္သည္။

 

Knuckle bump/ Knuckle knock လက္သီးဆုပ္ျခင္းေတ့ျခင္း

This is the variation of the fist bump. However, instead of knocking fists, you bang knuckles.

သူသည္လက္သီးဆုပ္ထုျခင္းပံုစံကြဲတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္သီးဆုပ္ျခင္းထုသည့္အစား လက္ဆစ္မ်ားအျခင္းျခင္း တုိက္ကာႏႈတ္ဆက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

 

Variation  မူကြဲ၊ အမ်ိဳးကြဲ

Fist   လက္သီးဆုပ္

Knuckles လက္ဆစ္

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

 

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

LESSONS FROM OUR ARCHIVE 

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 1659

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ

Thank You Sayar

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service