ဆင္တူ႐ိုးမွားသတိထားအဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၅)

 

councillor ႏွင့္  counsellor

၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ အသံထြက္တူၿပီး စာလံုးေပါင္းလည္းဆင္တူသည့္အတြက္ မွားတတ္ပါသည္။

 

COUNCILLOR  သည္ အသင္းအဖြဲ႕ေကာင္စီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ျဖစ္သည္။ councilman, councilwoman ဟုလည္းသံုးၾကသည္။

 

a town/city/county/local councillor

 

COUNSELLOR သည္ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုခု၏အတိုင္ပင္ခံ၊ အႀကံေပးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အဂၤလိပ္စာတြင္ ဥပေဒအႀကံေပး၊ ေရွ႕ေန အေနျဖင့္လည္းသံုးသည္။

 

a marriage-guidance counselor  အိမ္ေထာင္ေရးအတိုင္ပင္ခံ

 

The college now has a counsellor to help students with both personal and work problems.

ေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံေပးကူညီမည့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ရွိသည္။

 

 

credible ႏွင့္ credulous

 

တစ္စံုတစ္ရာသည္ CREDIBLE ျဖစ္လွ်င္ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သည့္အရာျဖစ္သည္။


a credible witness ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေလာက္ေသာသက္ေသ

 

They haven't produced any credible evidence for convicting him.

သူ႔အား ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေလာက္ေလာက္လားလား သက္ေသ မတင္ျပႏိုင္ေပ။

 

The story of what had happened to her was barely (= only just) credible.

သူျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းဟာ ယံုၾကည္ရ႐ံုေလးပဲ။ (သိပ္မခိုင္မာ)

 

တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ CREDULOUS ျဖစ္ပါက ၄င္းသည္ယံုလြယ္လြန္းသည့္လူ၊ လိမ္လို႔ေကာင္းသည့္လူ ျဖစ္သည္။

 

curb ႏွင့္ kerb

၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ အသံထြက္တူသျဖင့္ မွားတတ္ပါသည္။

 

CURB သည္ noun အေနႏွင့္ အထိန္းအခ်ဳပ္၊ အဟန္႔အတား ျဖစ္ၿပီး verb အေနႏွင့္ ဟန္႔တားသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 

curb one's anger/feelings   ေဒါသ/စိတ္ခံစားခ်က္ကိုထိန္းခ်ဳပ္သည္။

curb spending/ waste.  အသံုးအစြဲ/အျဖဳန္းအတီးကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။

 

The Government should act to curb tax evasion.

အစိုးရသည္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းကိုဟန္႔တားရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

 

You must try to put a curb on your bad spending habits.

ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေငြျဖဳန္းတဲ့အက်င့္ဆိုးကို ထိန္းခ်ဳပ္သင့္တယ္။

 

 

KERB သည္လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပါင္ျဖစ္သည္။

 

The old lady stepped off the kerb right in front of a car.

ပလက္ေဖာင္းေပါင္ေပၚမွအဘြားအိုသည္ ဆင္းလိုက္ရာ ကားေရွ႕တည့္တည့္ ဆင္းမိလ်က္သား ျဖစ္သြားသည္။

 

 kerb - crawler  ညငွက္မ်ားကို ေခၚတင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းရင္း ပလက္ေဖာင္းေပါင္ ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ ကားကိုျဖည္းျဖည္းေမာင္းသူ။

 

kerb-crawling  ယင္းသို႔ ျဖည္းျဖည္း ေမာင္း ျခင္း။  He was arrested for kerb-crawling.

 

currant ႏွင့္ current

၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ အသံထြက္တူၿပီး စာလံုးေပါင္းဆင္ေသာ္ျငားလည္း အဓိပၸါယ္မတူပါ။

 

CURRANT သည္ အေစ့ထုတ္ထားသည့္ စပ်စ္သီးေျခာက္ ျဖစ္သည္။

a currant bun. စပ်စ္သီးေျခာက္ေပါင္မုန္႔

blackcurrants / redcurrants  အနက္၊ အနီ (သို႔) အျဖဴေရာင္ ဘယ္ရီသီး။

 

CURRENT သည္ ပံုမွန္စီးဆင္းေနသည့္ ေရစီးေၾကာင္း/ေလစီးေၾကာင္း/လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

to swim against/with the current  ေရစီးေၾကာင္းကိုဆန္လ်က္ကူးသည္

 

He was swept out to sea by the strong current.

ပင္းထန္သည့္ေရစီးေၾကာင္းက သူ႔အား ပင္လယ္ထဲဆြဲေခၚသြားသည္။

 

Switch off the electric current before touching that machine.

စက္ပစၥည္းကိုမကိုင္ခင္ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းကို ပိတ္လိုက္ပါ။

 

CURRENT သည္ လက္ရွိ ေခတ္စား ေနေသာ၊ လူႀကဳိက္မ်ား ေရပန္းစားေသာ၊ အမ်ားလက္သင့္ခံေသာ၊ အေတြးအေခၚဟုလည္းသံုးႏိုင္သည္။

 

There is a growing current of support for green issues among voters.

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံမည့္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2582

Reply to This

Replies to This Discussion

thank
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service