[Zawgyi]

အဂၤလိပ္စကားေလ့လာသူမ်ား၏အနီးကပ္ဆံုးရန္သူတစ္ေယာက္ရွိသည္။ သူက ျပင္ပရန္သူမဟုတ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဇၨ်တၱအတြင္းမွလာသည္။ စကားလံုးတစ္လံုး၊ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို သိသလိုလိုႏွင့္ သိၿပီထင္မွတ္ျခင္း၊ အကယ္၍၄င္းတို႔ကို သိထားသည္ ဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို တတ္သြားၿပီဟု ထင္တတ္သည့္အက်င့္ပင္ျဖစ္သည္။

 

ကၽြန္ေတာ္က ပညာရပ္တစ္ခုအားေလ့လာရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ခြဲျပခ်င္ပါသည္။ ၄င္းေလွကားသံုးထစ္၏အေပၚဆံုးသို႔ေရာက္ေအာင္လွမ္းမွသာ ၄င္းပညာရပ္ကိုအသံုးခ်ႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

 

သိ။ knowing about it

“သိ” အဆင့္သည္ အေျခခံအက်ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုအား ဘယ္လိုလုပ္သည္ဟု သိထားေသာ knowing about something ဗဟုသုတ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- present continuous tense ဆိုလွ်င္ be + Ving ဟုသိျခင္း, present perfect tense ဆိုလွ်င္ has/have + Past Participial (ျမန္မာေက်ာင္းသား V3 ဟုအလြယ္သိထားသည့္ႀကိယာပံုစံ) ဟုသိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္သည္ ေလ့လာသူအမ်ား စုအတြက္အဓိကအတားအဆီးျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္သဒၵါ၏ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ျပင္ပအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္သည့္အခါ သူတို႔သိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာမ်ား ျပန္လည္က်င့္ရသည့္အခါ လိုလိုလားလား ေလ့က်င့္လိုစိတ္မရွိၾက။ မိမိသိထားၿပီျဖစ္သည္။ ထပ္ေလ့က်င့္ဖို႔မလိုဟုလြဲမွားစြာခံယူတတ္ၾကသည္။ stylistic transformation exercise ေတြဖြတ္ဖြတ္ေက်ေအာင္လုပ္ကာ ဆယ္တန္းေအာင္လာခ့ဲၾက ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည္ Rice is grown in Myanmar.” ဆိုသည့္၀ါက်ကို  “Rice grows in Myanmer.”  “ In Myanmar grows rice.” ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤလိပ္မဆန္သည့္၀ါက်မ်ားထြက္လာေလ့ရွိသည္။

 

ျမင္သာသည့္သာဓကေဆာင္ရလွ်င္ ဟင္းခ်က္နည္းစာအုပ္ကိုင္ကာ ခ်က္သူတစ္ေယာက္လို ပါ၀င္သည့္ဟင္းအမယ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ဆင့္ သိေသာ္ျငားလည္း တစ္ကယ္ခ်က္ၾကည့္ေတာ့ အရသာရွိသည့္ဟင္းတစ္ခြက္ ျဖစ္မလာသလိုပင္ျဖစ္သည္။

 

တတ္။ Being able to do it

“တတ္” အဆင့္သည္ ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုတာကိုသိသည့္အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ Being able to do it အဆင့္ျဖစ္သည္။ ပညာရပ္တစ္ခုေလ့လာရာတြင္ learning curve ဟုေခၚသည့္ ရင္ဆိုင္ကုန္းတစ္ခုရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ၄င္းသည္အခက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ကိုေလ့လာကာစလူအမ်ားစု လက္ေျမာက္ကာ တပ္လန္ျပန္လွည့္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ၄င္းအဆင့္ကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္အရာရာသည္ ထင္သေလာက္မခက္ေတာ့ဘဲ ေလ့လာရန္လြယ္ကူသြားေလ့ရွိသည္။ ပညာရပ္တစ္ခုအားေလ့လာရ လြယ္ကူျခင္း၊ ခက္ခဲျခင္းကို ၄င္း learning curve ၏ steepness ေလွ်ာေစာက္ျဖင့္ႏိႈင္းေလ့ရွိသည္။

 

ဤအဆင့္ကိုေရာက္လာသူမ်ားသည္  “သိၿပီးသားၾကီး။ ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ ထပ္မလုပ္ခ်င္ပါဘူး” ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္သေဘာထားကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထက္က ဟင္းခ်က္နည္းဥပမာလို ပထမတစ္ခါ စားမရ၊ ဒုတိယတစ္ခါ နည္းနည္းေကာင္း၊ တတိယတစ္ခါ မဆိုးပါဘူး၊ စတုတၳအခါ လက္ခံႏိုင္သည့္အရသာ ျဖစ္လာသည္အထိ စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ သည္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုပဲ ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ေဆာင္လာသည့္အက်ိဳးရလာဒ္ကို ခံစားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

 

ကၽြမ္း။ Being good at doing it

တတိယ“ကၽြမ္း”အဆင့္သည့္ သာမန္လုပ္တတ္သည့္အဆင့္မွ အရည္အေသြးမီ၊ စံခ်ိန္မီထုတ္ကုန္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ပညာရွင္အဆင့္ေရာက္ၿပီဟုေယဘုယ်မွတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဒုတိယေလွကားထစ္တြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ေလ့က်င့္မႈမွသာ ၄င္းအဆင့္သို႔ေရာက္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ဟင္းခ်က္တတ္သူအဆင့္မွ ဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္အထိ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈရသြားသူျဖစ္သည္။ ဤတြင္ မိမိသိတတ္ ထားသည့္ဗဟုသုတမ်ားကိုအေျခခံကာ မိမိ၏တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားေပါင္းထည့္ကာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ဆက္ႏိုင္ေတာ့မည္။

 

ဘာသာစကားသည္ အသိပညာလား၊ စြမ္းရည္အစုအေ၀း လား Is language knowledge or skill set ?

ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။ “English four skills classes” ဆိုသည္ကို မလြတ္တမ္းေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ထူးျခားသည့္ေၾကာ္ျငာမ်ားကေတာ့ “Five skills သင္ေပးသည္” ဆိုသည္ကိုပင္ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ဘာသာစကားဆိုသည္မွာ “အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္” စြမ္းရည္အစုအေ၀းျဖစ္သည္။ ေဘာလံုး၊ ေရကူး၊ ဂစ္တာတီး၊ သီခ်င္းဆို စသည္တို႔လို skill ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ “သဘင္သည္လက္ ခုႏွစ္ရက္” ဟုတင္စားၾကသလို ေလ့က်င့္မႈပ်က္သြားသည္ႏွင့္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည့္အရာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ skill ဆိုသည့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ သည္ မျပတ္တမ္းေလ့က်င့္ေနမွ တိုးတက္ကၽြမ္းက်င္လာႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေ၀ါဟာရ၊ အသံုးအႏႈန္းလို အသိပညာမ်ားကို တိုးပြားစုေဆာင္းေနသင့္သည္။

 

တတိယေလွကားထစ္သို႔ေရာက္ရန္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

ဘာသာစကားသည္ စြမ္းေဆာင္မႈ skill ဟုနားလည္ၿပီဆိုလွ်င္ လိုလားသည့္ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ရရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းသည္ အေလ့အက်င့္ practice ဟုနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒါဆိုလွ်င္ အေလ့အက်င့္ practice ဆိုသည္ကဘာလဲ။ ခဏေလာက္ရပ္စဥ္းစားလိုက္လွ်င္ practice ဆိုသည္မွာ ထပ္ကာတစ္လဲလဲလုပ္ျခင္း repetition သာျဖစ္သည္ဟုသိလာမည္ျဖစ္သည္။

 

အလြတ္တည္ကန္ေဘာ အလြန္ေကာင္းသည့္ အဂၤလန္မွေဘာလံုးအေက်ာ္အေမာ္ ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္း သည္ ေဘာလံုးစ ကစားခ်ိန္မွအနားယူခ်ိန္အထိ ၄င္းကိုအခ်ိန္ရတိုင္း ေလ့က်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အတူ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ ေဂါက္သီးဘုရင္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရပ္တည္ခဲ့သူ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ သည္လည္း အေျခခံေဂါက္သီးသမားတိုင္းလုပ္ႏိုင္သည့္ drive ကို ယေန႔အထိ ေလ့က်င့္ေနဆဲ ဟုဆိုပါသည္။

 

အဂၤလိပ္စာသင္သားမ်ားမၾကာခဏၾကားေလ့ရွိသည့္အဆိုအမိန္႔တစ္ခုရွိသည္။ “Practice makes perfect” ျဖစ္သည္။ ပညာရွိတစ္ခ်ိဳ႕က ၄င္းကို “Perfect practice makes perfect” ဟုထပ္ျဖည့္ၾကသည္။ ေလ့က်င့္သည္ဆိုရာတြင္လည္း နည္းလမ္းတစ္က်မဟုတ္ပါက အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလွကားသံုးထစ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ တိက်ျပတ္သားသည့္ ပန္းတိုင္တစ္ခုထားရမည္။ စံနစ္တစ္ခုေတာ့ျဖင့္လုိသည္။ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုေတာ့လိုသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ေရရွည္ပန္းတိုင္long-term objective ႏွင့္ ေရတိုပန္းတိုင္ short-term objective တို႔ကိုခြဲျခားထားသင့္သည္။

 

SMART System

စီမံခန္႔ခြဲမႈဂု႐ုႀကီး Peter Drucker ကအစျပဳထင္ရွားလာခဲ့သည့္ MBO ေခၚ management by objective ဟုေခၚသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံတစ္မ်ိဳးသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေလာကတြင္သိထားၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးမွွ်ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ား၊ ပညာရပ္တစ္ခုခုကိုေလ့လာသူမ်ား အတြက္မူ ၄င္းသည္ မွီျငမ္းအသံုးခ်ႏိုင္စရာနည္းစံနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ SMART ဟုေခၚသည့္စံနစ္တစ္ခုရမည္ျဖစ္သည္။

 

မိမိ၏ပန္းတိုင္သည္

 

Specific  သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိရမည္။

(ေ၀ါဟာရပိုင္းလား၊ သဒၵါပိုင္းလား၊ စြမ္းရည္ေလးမ်ိဳးလား၊ မည္သည့္ level အထိတိုးတက္ေစမည္)

 

Measurable တိုင္းတာႏိုင္ရမည္။

(မိမိတိုးတက္လာမႈကို တိုင္းတာရန္စံႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္တိုင္းတာ ႏိုင္ရမည္။ ဥပမာ achievement test, proficiency test တစ္ခုခုႏွင့္စစ္ၾကည့္၍ထြက္လာသည့္ ရလဒ္သိႏိုင္ရမည္။ )

 

Achievable ရယူဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ရမည္။

(မိမိလက္ရွိအဆင့္ႏွင့္ ပန္းတိုင္မွာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သင့္သည္။ အေျခခံအဆင့္ စာသင္သားက “သံုးလအတြင္း Times မဂၢဇင္းဖတ္ႏိုင္ရမည္” ဆိုသည္မွာ achievable ရယူဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိသည့္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။)

 

Relevant  ဆီေလွ်ာ္မႈရွိရမည္။

(ႏိုင္ငံျခားတြင္ပညာသင္သြားမည့္သူက Academic English ႏွင့္ဆိုင္သည္ကို ဦးစားေပးေလ့လာ သင့္ၿပီး အလုပ္သြားလုပ္မည့္သူက English for Professional Purpose  သို႔မဟုတ္ English for Occupational Purpose  တို႔ကို focus ထားေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲအဆီအေငၚမတည့္ပါက အခ်ိန္ျဖဳန္းသလိုပင္ျဖစ္မည္။)

 

Time-based(Time-bound) အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိရမည္။

(မိမိပန္းတိုင္မွာ ၃-၄ လ ေရတိုပန္းတိုင္ျဖစ္ႏိုင္သလို ႏွစ္ခ်ီၾကာသည့္ ေရရွည္ပန္းတိုင္လည္းျဖစ္ႏိုင္ သည္။ သို႔ရာတြင္ “မည္သည့္ကာလတြင္ မည္သည့္အရာ လုပ္ႏိုင္ရမည္” ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ မျဖစ္ ပါရမည္။

 

မိတ္ေဆြ၏အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္တစ္ခု အခုပဲ SMART system သံုးၿပီးခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ။

 

သိျခင္းသည္ တတ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တတ္ျခင္းသည္ ကၽြမ္းျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္လာသည့္တစ္ေန႔  professional လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးတင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာသူများ၏အနီးကပ်ဆုံးရန်သူတစ်ယောက်ရှိသည်။ သူက ပြင်ပရန်သူမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဇ္ဇျတ္တအတွင်းမှလာသည်။ စကားလုံးတစ်လုံး၊ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတစ်ခုကို သိသလိုလိုနှင့် သိပြီထင်မှတ်ခြင်း၊ အကယ်၍၎င်းတို့ကို သိထားသည် ဆိုလျှင် မိမိကိုယ်ကို တတ်သွားပြီဟု ထင်တတ်သည့်အကျင့်ပင်ဖြစ်သည်။

 

ကျွန်တော်က ပညာရပ်တစ်ခုအားလေ့လာရာတွင် အခြေခံအားဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲပြချင်ပါသည်။ ၎င်းလှေကားသုံးထစ်၏အပေါ်ဆုံးသို့ရောက်အောင်လှမ်းမှသာ ၎င်းပညာရပ်ကိုအသုံးချနိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

 

သိ။ knowing about it

“သိ” အဆင့်သည် အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုအား ဘယ်လိုလုပ်သည်ဟု သိထားသော knowing about something ဗဟုသုတ အဆင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- present continuous tense ဆိုလျှင် be + Ving ဟုသိခြင်း, present perfect tense ဆိုလျှင် has/have + Past Participial (မြန်မာကျောင်းသား V3 ဟုအလွယ်သိထားသည့်ကြိယာပုံစံ) ဟုသိခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည် လေ့လာသူအများ စုအတွက်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအဆင့်တွင် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ၏ အဓိကကျသည့် အစိတ်အပိုင်းအများစုကို ကျောင်းသားများအား သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ပြင်ပအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများတက်ရောက်သည့်အခါ သူတို့သိပြီးသားအကြောင်းအရာများ ပြန်လည်ကျင့်ရသည့်အခါ လိုလိုလားလား လေ့ကျင့်လိုစိတ်မရှိကြ။ မိမိသိထားပြီဖြစ်သည်။ ထပ်လေ့ကျင့်ဖို့မလိုဟုလွဲမှားစွာခံယူတတ်ကြသည်။ stylistic transformation exercise တွေဖွတ်ဖွတ်ကျေအောင်လုပ်ကာ ဆယ်တန်းအောင်လာခဲ့ကြ သော်လည်း လက်တွေ့တွင် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးသည် Rice is grown in Myanmar.” ဆိုသည့်ဝါကျကို  “Rice grows in Myanmer.”  “ In Myanmar grows rice.” ကဲ့သို့သော အင်္ဂလိပ်မဆန်သည့်ဝါကျများထွက်လာလေ့ရှိသည်။

 

မြင်သာသည့်သာဓကဆောင်ရလျှင် ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ကိုင်ကာ ချက်သူတစ်ယောက်လို ပါဝင်သည့်ဟင်းအမယ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်ဆင့် သိသော်ငြားလည်း တစ်ကယ်ချက်ကြည့်တော့ အရသာရှိသည့်ဟင်းတစ်ခွက် ဖြစ်မလာသလိုပင်ဖြစ်သည်။

 

တတ်။ Being able to do it

“တတ်” အဆင့်သည် ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကိုသိသည့်အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် Being able to do it အဆင့်ဖြစ်သည်။ ပညာရပ်တစ်ခုလေ့လာရာတွင် learning curve ဟုခေါ်သည့် ရင်ဆိုင်ကုန်းတစ်ခုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၎င်းသည်အခက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ပညာရပ်ကိုလေ့လာကာစလူအများစု လက်မြောက်ကာ တပ်လန်ပြန်လှည့်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းအဆင့်ကိုကျော်လွှားနိုင်ပါက နောက်ပိုင်းတွင်အရာရာသည် ထင်သလောက်မခက်တော့ဘဲ လေ့လာရန်လွယ်ကူသွားလေ့ရှိသည်။ ပညာရပ်တစ်ခုအားလေ့လာရ လွယ်ကူခြင်း၊ ခက်ခဲခြင်းကို ၎င်း learning curve ၏ steepness လျှောစောက်ဖြင့်နှိုင်းလေ့ရှိသည်။

 

ဤအဆင့်ကိုရောက်လာသူများသည်  “သိပြီးသားကြီး။ ပျင်းစရာကောင်းတယ် ထပ်မလုပ်ချင်ပါဘူး” ဆိုသည့် ခံယူချက်သဘောထားကို စွန့်လွှတ်နိုင်ခဲ့သူများဖြစ်သည်။ အထက်က ဟင်းချက်နည်းဥပမာလို ပထမတစ်ခါ စားမရ၊ ဒုတိယတစ်ခါ နည်းနည်းကောင်း၊ တတိယတစ်ခါ မဆိုးပါဘူး၊ စတုတ္ထအခါ လက်ခံနိုင်သည့်အရသာ ဖြစ်လာသည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် သည်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ထပ်ကာထပ်ကာ လုပ်ဆောင်လာသည့်အကျိုးရလာဒ်ကို ခံစားရသူများဖြစ်သည်။

 

ကျွမ်း။ Being good at doing it

တတိယ“ကျွမ်း”အဆင့်သည့် သာမန်လုပ်တတ်သည့်အဆင့်မှ အရည်အသွေးမီ၊ စံချိန်မီထုတ်ကုန်ကို ဖန်တီးနိုင်သော ပညာရှင်အဆင့်ရောက်ပြီဟုယေဘုယျမှတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒုတိယလှေကားထစ်တွင် ကြိမ်ဖန်များစွာ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ လေ့ကျင့်မှုမှသာ ၎င်းအဆင့်သို့ရောက်ရန်မျှော်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သာမန်ဟင်းချက်တတ်သူအဆင့်မှ ဆိုင်ဖွင့်ရောင်းချနိုင်သည်အထိ လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုရသွားသူဖြစ်သည်။ ဤတွင် မိမိသိတတ် ထားသည့်ဗဟုသုတများကိုအခြေခံကာ မိမိ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုများပေါင်းထည့်ကာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ထုတ်ကုန်များ တင်ဆက်နိုင်တော့မည်။

 

ဘာသာစကားသည် အသိပညာလား၊ စွမ်းရည်အစုအဝေး လား Is language knowledge or skill set ?

ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများ၏ကြော်ငြာများကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ “English four skills classes” ဆိုသည်ကို မလွတ်တမ်းတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ တစ်ချို့ထူးခြားသည့်ကြော်ငြာများကတော့ “Five skills သင်ပေးသည်” ဆိုသည်ကိုပင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဘာသာစကားဆိုသည်မှာ “အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော၊ နားထောင်” စွမ်းရည်အစုအဝေးဖြစ်သည်။ ဘောလုံး၊ ရေကူး၊ ဂစ်တာတီး၊ သီချင်းဆို စသည်တို့လို skill ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ “သဘင်သည်လက် ခုနှစ်ရက်” ဟုတင်စားကြသလို လေ့ကျင့်မှုပျက်သွားသည်နှင့် ယုတ်လျော့သွားသည့်အရာမျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် skill ဆိုသည့်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု သည် မပြတ်တမ်းလေ့ကျင့်နေမှ တိုးတက်ကျွမ်းကျင်လာနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဝေါဟာရ၊ အသုံးအနှုန်းလို အသိပညာများကို တိုးပွားစုဆောင်းနေသင့်သည်။

 

တတိယလှေကားထစ်သို့ရောက်ရန် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ

ဘာသာစကားသည် စွမ်းဆောင်မှု skill ဟုနားလည်ပြီဆိုလျှင် လိုလားသည့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ရရှိရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသည် အလေ့အကျင့် practice ဟုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုလျှင် အလေ့အကျင့် practice ဆိုသည်ကဘာလဲ။ ခဏလောက်ရပ်စဉ်းစားလိုက်လျှင် practice ဆိုသည်မှာ ထပ်ကာတစ်လဲလဲလုပ်ခြင်း repetition သာဖြစ်သည်ဟုသိလာမည်ဖြစ်သည်။

 

အလွတ်တည်ကန်ဘော အလွန်ကောင်းသည့် အင်္ဂလန်မှဘောလုံးအကျော်အမော် ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်း သည် ဘောလုံးစ ကစားချိန်မှအနားယူချိန်အထိ ၎င်းကိုအချိန်ရတိုင်း လေ့ကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ဂေါက်သီးဘုရင်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်ခဲ့သူ တိုက်ဂါးဝုဒ် သည်လည်း အခြေခံဂေါက်သီးသမားတိုင်းလုပ်နိုင်သည့် drive ကို ယနေ့အထိ လေ့ကျင့်နေဆဲ ဟုဆိုပါသည်။

 

အင်္ဂလိပ်စာသင်သားများမကြာခဏကြားလေ့ရှိသည့်အဆိုအမိန့်တစ်ခုရှိသည်။ “Practice makes perfect” ဖြစ်သည်။ ပညာရှိတစ်ချို့က ၎င်းကို “Perfect practice makes perfect” ဟုထပ်ဖြည့်ကြသည်။ လေ့ကျင့်သည်ဆိုရာတွင်လည်း နည်းလမ်းတစ်ကျမဟုတ်ပါက အချည်းအနှီးဖြစ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် လှေကားသုံးထစ်ကျော်နိုင်ရန် တိကျပြတ်သားသည့် ပန်းတိုင်တစ်ခုထားရမည်။ စံနစ်တစ်ခုတော့ဖြင့်လိုသည်။ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတော့လိုသည်။ ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ရာတွင်လည်း ရေရှည်ပန်းတိုင်long-term objective နှင့် ရေတိုပန်းတိုင် short-term objective တို့ကိုခွဲခြားထားသင့်သည်။

 

SMART System

စီမံခန့်ခွဲမှုဂုရုကြီး Peter Drucker ကအစပြုထင်ရှားလာခဲ့သည့် MBO ခေါ် management by objective ဟုခေါ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတစ်မျိုးသည် စီမံခန့်ခွဲရေးလောကတွင်သိထားကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးမျှရှိပြီဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများ၊ ပညာရပ်တစ်ခုခုကိုလေ့လာသူများ အတွက်မူ ၎င်းသည် မှီငြမ်းအသုံးချနိုင်စရာနည်းစံနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လျှင် SMART ဟုခေါ်သည့်စံနစ်တစ်ခုရမည်ဖြစ်သည်။

 

မိမိ၏ပန်းတိုင်သည်

 

Specific  သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိရမည်။

(ဝေါဟာရပိုင်းလား၊ သဒ္ဒါပိုင်းလား၊ စွမ်းရည်လေးမျိုးလား၊ မည်သည့် level အထိတိုးတက်စေမည်)

 

Measurable တိုင်းတာနိုင်ရမည်။

(မိမိတိုးတက်လာမှုကို တိုင်းတာရန်စံနှုန်းတစ်ခုဖြင့်တိုင်းတာ နိုင်ရမည်။ ဥပမာ achievement test, proficiency test တစ်ခုခုနှင့်စစ်ကြည့်၍ထွက်လာသည့် ရလဒ်သိနိုင်ရမည်။ )

 

Achievable ရယူဖို့ဖြစ်နိုင်ရမည်။

(မိမိလက်ရှိအဆင့်နှင့် ပန်းတိုင်မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သင့်သည်။ အခြေခံအဆင့် စာသင်သားက “သုံးလအတွင်း Times မဂ္ဂဇင်းဖတ်နိုင်ရမည်” ဆိုသည်မှာ achievable ရယူဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသည့် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။)

 

Relevant  ဆီလျှော်မှုရှိရမည်။

(နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်သွားမည့်သူက Academic English နှင့်ဆိုင်သည်ကို ဦးစားပေးလေ့လာ သင့်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်မည့်သူက English for Professional Purpose  သို့မဟုတ် English for Occupational Purpose  တို့ကို focus ထားလေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ဘဲအဆီအငေါ်မတည့်ပါက အချိန်ဖြုန်းသလိုပင်ဖြစ်မည်။)

 

Time-based(Time-bound) အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိရမည်။

(မိမိပန်းတိုင်မှာ ၃-၄ လ ရေတိုပန်းတိုင်ဖြစ်နိုင်သလို နှစ်ချီကြာသည့် ရေရှည်ပန်းတိုင်လည်းဖြစ်နိုင် သည်။ သို့ရာတွင် “မည်သည့်ကာလတွင် မည်သည့်အရာ လုပ်နိုင်ရမည်” ဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက်မရှိ မဖြစ် ပါရမည်။

 

မိတ်ဆွေ၏အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်တစ်ခု အခုပဲ SMART system သုံးပြီးချမှတ်လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။

 

သိခြင်းသည် တတ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ တတ်ခြင်းသည် ကျွမ်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်း နားလည်လာသည့်တစ်နေ့  professional လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးတင်ပြလိုက်ပါသည်။

 

ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကိုဖတ်ချင်လျှင်ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

ဇာနည်(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (There again/Let's face it/Quite frankly/I hope so)
Giving Directions (လမ်းညွှန်ပေးခြင်း)
အသံကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း (Use Your Voice Effectively by Guy Perring)


အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 5267

Reply to This

Replies to This Discussion

Let me share Sayar ...

please do, Ko Tun Lwin.

Thanks

Dear Sir,

           I've been learning English till now.But now I know how to measure my English Skill and get my target as soon as possible .

 Thanks a lot Sir.

Kindly teach us.Thanks.
good

Thank a lot

thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service