ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အလုပ္ က ထြက္သင့္သလဲ။ အလုပ္ကထြက္ဖို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးရွိ ပါတယ္။ ပထမအေျခအေနကေတာ့ တစ္ ျခားကုမၸဏီတစ္ခုက ဒီအလုပ္မွာထက္ ေကာင္းတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ခံစားခြင့္ ေတြ ကမ္းလွမ္းခံရလို႔ လက္ရွိအလုပ္က ထြက္တာပါ။ ဒုတိယအေျခအေနကေတာ့ လက္ရွိအလုပ္မွာ ေရွ႕ဆက္မေနသင့္ေတာ့ တဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အလုပ္က ထြက္တာပါ။ ဒီအေျခအေနကေတာ့ မ ထြက္မျဖစ္လို႔ အလုပ္ကထြက္ရတဲ့ အေျခ အေနပါ။ ဝန္ထမ္းအတြက္ကေတာ့ မေန ေပ်ာ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ စြာ စြန္႔ခြာႏိုင္တာလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ ဘယ္အခ်က္ေတြက ကိုယ့္ ကိုယ္ ဒီအလုပ္က ထြက္သင့္ၿပီလို႔ အခ်က္ ေပးေနသလဲဆိုတာကို အခုတစ္ပတ္မွာ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

စြန္႔သေလာက္ အက်ိဳးမခံစားရတဲ့အခါ

လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ဆုလာဘ္ဆိုတာ မျဖစ္မေန ရွိသင့္တယ္လို႔ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ေျဖဖူးပါတယ္။ ဝန္ထမ္း ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီး ထိုက္တန္တဲ့ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ိဳးကလည္း လုပ္အားစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ အ ေထာက္အကူျဖစ္တယ္ဆိုတာ အလုပ္ရွင္ အမ်ားစု နားလည္လက္ခံၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ေတာ့ ဒဏ္ေၾကးသာရွိၿပီး ဆုေၾကးမရွိၾက ပါဘူး။ အလုပ္မွာ ႀကိဳးစားသေလာက္ လည္း အသိအမွတ္ျပဳမခံရသလို၊ ဆု လာဘ္ခ်ီးျမႇင့္တာမ်ိဳးလည္း မရွိပါဘူး။ ဒီလို လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးကလည္း စြန္႔ခြာဖို႔ေကာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝေပ်ာက္ကြယ္သြား တဲ့အခါ

လုပ္ငန္းခြင္မွာထဲ လုပ္ကိုင္ေနရင္း ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ အခါမွာလည္း အလုပ္ကေနထြက္ခြာသင့္ တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ လို႔ ယူဆလို႔ရမလဲ။ အလုပ္ခြင္မွာဘယ္ ေလာက္အလုပ္မ်ားတဲ့ သူပဲျဖစ္ပါေစ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝါသနာ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ေန႔စဥ္လုပ္ေနက် အေလ့အထေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္ေတြ စတာေတြက ဒီအလုပ္ခြင္ထဲမွာပဲ ေပ်ာက္ ဆံုးသြားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဘဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။

ဒီအခ်က္က အဲဒီအလုပ္ကေန ထြက္ သင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ မေက်နပ္ မႈေတြအျပည့္နဲ႔ ေန႔စဥ္အိမ္ျပန္ဖို႔အတြက္ ဘဝဆိုတာ တိုေတာင္းလြန္းပါတယ္။ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ခင္မင္ေႏြးေထြး တဲ့ ဆက္ဆံမႈမရွိေတာ့တဲ့အခါ

ဒီအခ်က္ကလည္း သင့္ကို လက္ရွိ အလုပ္က ထြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျပ မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ ဆက္ဆံေရး ကလည္း အလုပ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လို အပ္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္ေတြအတူတြဲလုပ္ ေဆာင္ေနရတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္း ခ်င္း အဆင္မေျပတာကအလုပ္မွာ က်႐ံႈး တာေတြ၊ စိတ္ဖိစီးတာေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါ တယ္။
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဆိုတာ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ အခ်င္းခ်င္း အေတြးအျမင္ေတြ ဖလွယ္ တာ၊ အျပန္အလွန္ကူညီတာ၊ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးတာ၊ အသိပညာအခ်င္းခ်င္းမွ်ေဝ ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီ အခြင့္ အေရးေတြ တစ္ခုမွ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာကိုယ္က အထီးက်န္ ဆန္လာမယ္၊ သိမ္ငယ္လာတာ၊ စိတ္ဖိစီး လာတာေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ လက္ရွိအလုပ္ကေန ထြက္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီဆိုတာ သတိေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်က္မွာ တစ္ခုသတိထားေစလိုတာက ဒီအလုပ္ကထြက္ၿပီး ေနာက္လုပ္ငန္းခြင္ အသစ္မွာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ လူမႈဆက္ဆံေရး ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေစလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြရွိ ေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံ ေရးတစ္ခု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါ တယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕အနာဂတ္လမ္းကို မျမင္တဲ့အခါ

ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ အလုပ္ဆို တာ တစ္စံုတစ္ခုဆီကိုေတာ့ အၿမဲဦးတည္ ေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီဦးတည္ခ်က္က ရာ ထူးတိုးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို တျခားအခြင့္အလမ္းေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳ အသစ္ေတြ၊ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္မွာ အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြတစ္ခုမွ မရွိဘူး၊ ကိုယ့္အနာဂတ္အတြက္ ေရရာမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီအလုပ္ကေနထြက္ဖို႔ အျမန္ဆံုး စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

ေကာင္းတဲ့အလုပ္ရွင္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ ကုမၸဏီအနာဂတ္ေကာင္းဖို႔အပါအဝင္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းအနာဂတ္တိုးတက္ဖို႔ကို အၿမဲဦးစားေပးစဥ္းစားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ ရဲ႕ အလုပ္ရွင္က အဲဒီလိုလူမ်ိဳး လားဆိုတာ သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္က ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ တိုး တက္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ဒီ အလုပ္ကေနစြန္႔ခြာဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အလုပ္သြားဖို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိ ေတာ့တဲ့အခါ

ဒီအခ်က္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းတစ္ ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္က ထြက္ဖို႔ အေကာင္း ဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္ပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဒုတိ ယအိမ္လို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္တဲ့ အလုပ္ခြင္မွာ စိတ္ဓာတ္တက္ျြကမႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းဖို႔ အတြက္ ဘဝဆိုတာ တိုေတာင္းလြန္းလွ ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုတာ အၿမဲတမ္း ေပ်ာ္စရာေတြခ်ည္း ရွိေနတာေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး။ စိန္ေခၚမႈေတြရွိမယ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ အတန္အသင့္ရွိမယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြရွိ မယ္၊ က်႐ံႈးမႈေတြလည္း ေတြ႕ရမယ္။ အဲဒီ လို ခံစားမႈေပါင္းစံု ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်က္ေတြက ဟန္ခ်က္ညီ ညီရွိရပါမယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အၿမဲတမ္း ခ်ည္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြပဲရေနတဲ့ လူတစ္ ေယာက္က လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေနေပ်ာ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
ေန႔စဥ္ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြနဲ႔ အၿမဲ တမ္း သစ္လြင္ေတာက္ပတဲ့ အနာဂတ္ရွိ တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ အလုပ္လာဖို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြရွိေနမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလိုေတာက္ပတဲ့ အနာဂတ္ မရွိ တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးမွာရွိေနတဲ့ ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ့ အလုပ္က ထြက္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းပါပဲ။

ေက်ာ့ေကခိုင္

Views: 1854

Reply to This

Replies to This Discussion

good idea

Nice

Thank...

Good
Thank you for your post.

Its time to do for me. :(

Now i am feeling like that so thanks for your post.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service