"ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ကို ဘယ္ေတာ့မွမေျပာသင့္တဲ့ စကားမ်ား"

“႐ိုးသားမႈက အေကာင္းဆံုး မူဝါဒ ျဖစ္တယ္” အဲဒီဆို႐ိုးစကားရွိေနေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ့္စိတ္ထဲရွိတဲ့စကား ေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ အေတြးအျမင္ေတြ ကို အမွန္အတိုင္း ထုတ္မေျပာသင့္တဲ့ အခ်ိန္အခါလည္း ရွိပါတယ္။ အမွန္ အတိုင္းေျပာလို႔ ရြာျပင္ထြက္ေနရတယ္ဆို တဲ့ စကားလည္း အရွိသားမဟုတ္လား။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အထူး သျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခါတစ္ ရံမွာ အရွိအတိုင္း မေျပာသင့္တဲ့ စကား လံုး တခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။
အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာ သင့္တဲ့ စကားေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပး ခ်င္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလးဖတ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဆင္ျခင္သတိျပဳစရာ အခ်က္ကေလးတစ္ခု ရသြားေစလိုတဲ့ ရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေရးသားတင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

မသိဘူး

အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမး ျမန္းတဲ့အခါ မသိဘူးလို႔ အလြယ္တကူ ေျဖ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေမးခြန္းတိုင္းအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျဖက ]မသိဘူး}ျဖစ္လာတဲ့ အခါ အလုပ္ရွင္က ကိုယ့္အေပၚ စိတ္ပ်က္ ေစပါတယ္။ ကိစၥရပ္တိုင္းမွာ ကိုယ္မသိဘူး ဆိုရင္ေတာင္ ]ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ႀကိဳး စားၿပီး ရွာၾကည့္လိုက္ပါ့မယ္၊ ႀကိဳးစားၿပီး စံုစမ္း လိုက္ပါ့မယ္}ဆိုတဲ့ အေျဖမ်ိဳးကိုပဲ အလုပ္ရွင္ေတြက လိုခ်င္ၾကတာပါ။ အဲဒီ အေျဖမ်ိဳးရတာကိုပဲ ေက်နပ္ၾကတာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အလြယ္တကူ ]မသိဘူး} ဆိုတဲ့ အေျဖေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အားကိုးအား ထားျပဳရတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒီစကားလံုးကို မေျပာမိေစဖို႔ ဆင္ျခင္ေစ လိုပါတယ္။

မလုပ္ႏိုင္ဘူး

ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ က တာဝန္တစ္ခုေပးအပ္တဲ့အခါ ႀကိဳးစား မၾကည့္ရေသးခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ဘယ္ေတာ့ မွ မေျပာသင့္ပါဘူး။ ဒီစကားက ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္က ကိုယ့္ကို စိတ္ပ်က္သြား ေစပါတယ္။ အဲဒီစကားကို ေျပာလိုက္တာ က ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းၿပီး၊ အခြင့္ အေရး အခြင့္အလမ္းကို လိုလိုလားလား မရွိဘူးလို႔ အလုပ္ရွင္က ထင္ျမင္ယူဆသြား ေစပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က ကိုယ့္ကို တာဝန္တစ္ခုခုေပးအပ္တဲ့အခါ အဲဒီစကား လံုးကို မေျပာမိေစဖို႔ သတိျပဳေစလိုပါ တယ္။

ဒီအပိုင္းက ကြ်န္ေတာ့္အလုပ္မဟုတ္ဘူး

အလုပ္ရွင္က ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္တာဝန္ မဟုတ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့အခါမွာ ဒီအပိုင္းက ကြ်န္ေတာ့္အလုပ္မဟုတ္ဘူး၊ ဒီအလုပ္က ကြ်န္မရဲ႕ အလုပ္တာဝန္နဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး စသျဖင့္ ျငင္းဆိုတတ္တာမ်ိဳးကိုလည္း ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္က ကိုယ္လုပ္ႏိုင္မယ္ထင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေပးဖို႔ အကူအညီ ေတာင္းတဲ့အခါ ေခါင္းေရွာင္လိုက္တာမ်ိဳး က သူ႔ရဲ႕ အားကိုးရတဲ့၊ ယံုၾကည္ရတဲ့ ဝန္ ထမ္းစာရင္းထဲမွာ ကိုယ့္ရဲ႕နာမည္မရွိႏိုင္ ေတာ့ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဒီလိုစကားလံုး မ်ိဳးကိုလည္း မေျပာမိဖို႔ သတိထားရပါ မယ္။

အဲဒါက မျဖစ္ႏိုင္ဘူး

ဒီစကားတစ္ခြန္းကလည္း အလုပ္ခြင္ မွာ မေျပာသင့္တဲ့ စကားအျဖစ္ပါဝင္ေနပါ တယ္။ ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္ရဲ႕ အဆိုးျမင္တဲ့ အျမင္ေတြ၊ အယူအဆေတြကို မၾကားခ်င္ ပါဘူး။ အဲဒီအထဲမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ လည္း ပါဝင္တယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။ အလုပ္ခြင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆေတြ၊ အေတြးအျမင္ေတြ၊ မူဝါဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ေျပာဆိုၾကတဲ့အခါ အဲဒါ ကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အဆိုးျမင္တဲ့ အယူအဆမ်ိဳးနဲ႔ မေျပာမိေစဖို႔ ေရွာင္က်ဥ္ ရပါမယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္၊ ေမးခြန္းေတြ က အဆိုးျမင္တဲ့ဘက္ကို ဦးတည္မသြားေစ ဖို႔ အထူးဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ ရဲ႕ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈကို အထူးသတိ ထားရပါမယ္။ အလုပ္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခါမွာ အဲဒါက မျဖစ္ႏိုင္ ဘူးလို႔ ေျပာဆိုမယ့္အစား ကိုယ့္ရဲ႕အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစဖို႔ အေကာင္းဆံုးရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရပါမယ္။

သူနဲ႔တြဲၿပီး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ဘူး

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ကိုယ္နဲ႔အဆင္မ ေျပျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အလုပ္အတူတြဲမလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စကား က ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာသင့္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းပါ။ ဘယ္ေန ရာမွာမဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အလုပ္လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္း ေတာ္ေန၊ ေကာင္းေနလို႔ လည္း လုပ္ငန္းတစ္ခုက မေအာင္ျမင္ႏိုင္ ပါဘူး။ ဒီေတာ့ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္လုပ္ကိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္မွာပါ။
လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း အဆင္မေျပျဖစ္တာက လုပ္ ငန္းရွင္ေတြ မႀကိဳက္ဆံုးအခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ အလုပ္ေခၚ ကတည္းက အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သူျဖစ္ရမယ္ဆို တာကို လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပလာၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း၊ ဌာနတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မညီၫြတ္တာကို အလုပ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အျပင္းထန္ဆံုး ကန္႔ကြက္ထားပါ တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ကိုလည္း လုပ္ ငန္းခြင္ထဲမွာ ဟိုလူနဲ႔ တြဲမလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ဒီလူ နဲ႔ တြဲလုပ္ဖို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးလို႔ေတာ့ သြားမေျပာမိေစနဲ႔။ သူတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိသူလို႔ ထင္ သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအလုပ္ကို လုပ္လိုက္ရတဲ့အတြက္ ဘာ အက်ိဳးအျမတ္ရမလဲ

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္မွာ တျခားသူကို ကူညီတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခား ဌာနတစ္ခုခုကို ကူညီေပးရတာလည္း ရွိ တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ကို ဒီလိုကူညီေပးလိုက္ရတဲ့အ တြက္ ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်း ဇူး ျပန္ရမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳး မေမးသင့္ ပါဘူး။ ဒီေမးခြန္းက ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာသင့္တဲ့ စကားတစ္ခြန္း ထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း မွာ တစ္ဦးအခက္အခဲကို ဝင္ေရာက္ကူညီ တာမ်ိဳးကလည္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မဟုတ္တဲ့ လူ႔က်င့္ဝတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုေပးဆပ္ရင္ တစ္ခု ျပန္ရရမယ္ဆိုတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္ ကိုးတဲ့ စိတ္မ်ိဳး မထားသင့္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ ကို သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ တစ္ဦးအခက္အခဲကိုတစ္ဦး အျပန္ အလွန္ကူညီရင္း ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ဖို႔ အခုကစၿပီး ဒီစကား လံုးေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကေစဖို႔ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ရပါတယ္။

ေက်ာ့ေကခိုင္

Views: 5431

Reply to This

Replies to This Discussion

not so bad your idea

Thank you so very much for your advice and really appreciate it. I would like to read more and further knowledge. Thanks again.
thank
Should have read this article earlier. Thanks a lot for sharing. now i know what kind of my words could irk my boss!!

ႊ့thanks a lot

thanks

I also think not so bad but it's not right all.

e.g - Sometime, we must be discuss & negotiate regards a job.

        We must say that "it can", "it's can't", "it's need to change".

         Because of we owned our right.

thanks for your comment!

Thank you for your post.

Please, I wish you to posts/articles more than now. 

And really I appreciate it. 

Best Regard,

Han Thu Lwin

Thanks you, I write in "The Opportunity Journal" every week.

Our journal facebook page's "https://www.facebook.com/opportunityjournalofficial". 

You can read my articles in this page.

Thank you for your reply & articles (word powers) 

I saw your post in " The Opportunity Journal" and I will go through on facebook. 

http://www.opportunity.com.mm/author/%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1...

Best Regard,

Han Thu Lwin

 

yes.that's right.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service