Take it easy ေအးေအးေဆးေဆးေပါ့။

အဓိပၸါယ္။ To relax; to stop working so hard; to calm down အနားယူပါ။ သိပ္လဲအလုပ္အရမ္းမလုပ္နဲ႔။ စိတ္ေလွ်ာ့။

တစ္ေယာက္ေယာက္အလြန္အမင္းစိတ္လႈပ္ရွားတက္ၾကြေနသည့္အခါ၊ အလြန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစား ေနသည့္အခါ နားနားေနေနလုပ္ရန္၊ စိတ္ေအးေအးထားရင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုသည့္အခါသံုးသည္။

ဥပမာ။

"You're pushing yourself too hard.  Take it easy."

မင္းကိုယ့္ကိုယ္ကို တြန္းလြန္းေနတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆးေပါ့။

 

"Take it easy man.  You're putting too much pressure on yourself."

သိပ္လဲမလုပ္ပါနဲ႔ကိုယ့္လူ။ မင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဖိအားေတြအမ်ားႀကီးေပးေနတယ္။

 

"I don't want to take it easy so stop telling me to take it easy."

ေအးေအးေဆးေဆးမလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ေလွ်ာ့ဖို႔ေျပာေနတာ ရပ္ေတာ့။

 

A:  "Work has me working seventy hours a week."

အလုပ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ပတ္နာရီ ၇၀ ေလာက္လုပ္ေနရတယ္။

B:  "You should take it easy.  You're going to get sick at this rate."

ခင္ဗ်ား နားနားေနေနလုပ္သင့္တယ္။ ဒီပံုနဲ႔ဆို (ဒီႏႈန္းနဲ႔ဆို) က်န္းမာေရးထိခုိက္ေတာ့မယ္။

A:  "I wish I could, but I have deadlines to meet."

လုပ္ခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးေအာင္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြရွိေနလို႔။

 

အျခားအသံုးပံုစံမ်ား

"Relax a little.  You're overworked."

နည္းနည္းေလာက္နားပါကြာ။ မင္းအလုပ္လုပ္တာလြန္ေနၿပီ။

 

"Take a little break.  You need it."

နည္းနည္းေလာက္နားပါဦး။ မင္းနားဖို႔လိုတယ္။

===================================

 

Grab a bite တစ္ကိုက္ေလာက္ ဆြဲလိုက္စို႔

အဓိပၸါယ္။ To get something to eat တစ္ခုခုသြားစားသည္။

A bite  တစ္ကိုက္  ဆိုသည္ကအစားအေသာက္ကိုညႊန္းသည္။ စားစရာတစ္ခုခုယူသည္။ တစ္ခုခုသြားစားသည္ ဟုဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

 

ဥပမာ။

"When do you want to go grab a bite?"

ဘယ္အခ်ိန္ တစ္ခုခုသြားစားခ်င္လဲ။

* Go grab သည္ Go and grab သြား၍လွမ္းယူသည္ ဟူသည့္ ႀကိယာႏွစ္လံုးအား and ျဖဳတ္ကာ ႏွစ္လံုးဆင့္ သံုးသည့္ပံုစံျဖစ္သည္။

Go grab = သြားယူသည္

Go eat = သြားစားသည္။

Come sit = လာထိုင္။

 

"I don't have much time, so let's grab a quick bite."

ငါအခ်ိန္သိပ္မရဘူး။ အဲေတာ့ ခပ္သြက္သြက္တစ္ခုခုသြားစားရေအာင္။

 

"If you didn't have lunch yet, let's grab a bite to eat."

ေန႔လည္စာမစားရေသးရင္ တစ္ခုခုစားရေအာင္။

 

A:  "Did you have lunch yet?"

ေန႔လည္စာစားၿပီးၿပီလား။

B:  "Not yet. I'm swamped with work."

ဟင့္အင္း။ အလုပ္ေတြနဲ႔နစ္ေနလို႔။

 

A:  "You have to eventually eat so let's just grab a bite somewhere close."

မလြဲမေသြေတာ့စားရမွာပဲေလ။ ဒီေတာ့ အနီးအနားမွာ တစ္ခုခုေလာက္သြားစားရေအာင္။

 

အျခားအသံုးပံုစံမ်ား

 

"Let's go eat." သြားစားၾကစို႔။

"Where should we have lunch today?" ဒီေန႔ ေန႔လယ္စာ ဘယ္မွာစားၾကမလဲ။

"Let's have lunch together." ေန႔လယ္စာ အတူတူစားၾကစို႔။

=======================================

 

Go with the flow ေရလိုက္ငါးလိုက္ေပါ့

 

အဓိပၸါယ္။ To do things as other people are doing it because it is easier to do; to not go against the common way of doing things။ အမ်ားလုပ္သလိုလိုက္လုပ္ရင္လြယ္တယ္။ သူသူငွာငွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ကေန မဆန္႔က်င္နဲ႔။

 

ေရဆန္ကိုေလွာ္ခပ္ရတာဟာ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ပါ။ ေရစုန္အတိုင္းအသာေမွ်ာလိုက္ရင္ေတာ့ ဆန္႔က်င္မႈနည္းနည္းနဲ႕ အမ်ားသြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေရာက္ႏိုင္တာေပါ့။

 

ဥပမာ။

"Why do you do everything differently?  You should just go with the flow."

မင္းဘာေၾကာင့္အရာရာတိုင္း ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္ေနတာလဲ။ ေရစုန္အတိုင္းသာလိုက္သင့္တယ္။

 

"If you don't know where the shuttle is, just go with the flow.  Everyone is going in that direction."

လြန္းပ်ံယာဥ္က ဘယ္မွာလဲမသိဘူး။ လူအမ်ားသြားတဲ့အတိုင္းသာလိုက္သြား။ လူတိုင္း ဟိုဘက္ကို သြားေနၾကတယ္။

 

"If you don't want to stand out, go with the flow."

အမ်ားၾကားထဲ ခၽြန္မထြက္ေနခ်င္ရင္ အမ်ားလုပ္သလိုသာလိုက္လုပ္။

 

A:  "I got a speeding ticket.  Do you think I should go to court to fight it?"

ကၽြန္ေတာ္ အျမန္ေမာင္းမႈနဲ႔ ခ်လံအျဖတ္ခံရတယ္။ တရား႐ံုးသြားရင္ဆိုင္သင့္တယ္ထင္လား။

 

B:  "What are you going to tell the judge?"

တရားသူႀကီးကို ခင္ဗ်ားဘာသြားေျပာမွာလဲ။

 

A:  "That I was basically going with the flow."

အဲ ကၽြန္ေတာ္လဲ အမ်ားနဲ႔အတူလိုက္ေမာင္းေနတာပါလို႔ေပါ့။

 

B:  "That's not going to work.  I would just pay the fine."

အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ငါသာဆို ဒဏ္ေငြပဲေဆာင္လိုက္မယ္။

 

အျခားအသံုးပံုစံမ်ား

"Do it like everyone else does it." အျခားလူတိုင္းလုပ္သလို လိုက္လုပ္။

 

"If you're unsure how to do it, see how everyone else is doing it."

ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲမေသခ်ာရင္ သူမ်ားေတြဘယ္လိုလုပ္ေနသလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္။

 

"The best way not to stand out is to blend in with everyone."

လူအမ်ားၾကားထဲ တစ္ေယာက္တည္း ထူးျခားမေနဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက အမ်ားနဲ႔ေရာေနလိုက္ပါ။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 1586

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
Thanks

How can I copy and paste ?

Please point me. Thanks for your lessons.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service