ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အမူအက်င့္

ကိုယ့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသတဲ့သူလား၊ မပီသတဲ့သူလားဆိုတာ ဒီအခ်က္ေတြက ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြမွာရွိတဲ့ အရည္ အခ်င္းေတြ၊ စြမ္းရည္ေတြကို ေဖာ္ျပေပး သြားပါမယ္။ သင့္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရွိသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မပီ သတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားမိၿပီ လား။ ဒီမွာ အေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္ပါ။


အတိတ္ကေန သင္ယူတာ

အတိတ္မွာ မွားခဲ့တဲ့ အမွားကေန သင္ခန္းစာယူတာမ်ိဳးက ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ပါ။ မွားမွာ ေၾကာက္လို႔ ဘာမွမလုပ္တဲ့သူထက္စာရင္ အမွားတစ္ခုေၾကာင့္ ဘဝတစ္ခုလံုးအ တြက္ လံုေလာက္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ိဳးရသြား တဲ့ သူမ်ိဳးက ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိပါတယ္။ စီးပြား ေရးမွာ အႀကိမ္တိုင္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ ဘူး။ က်႐ံႈးသြားတဲ့ သင္ခန္းစာကေန ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္တာက ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ျဖစ္ပါ တယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေတြကို အတုယူႏိုင္သလို၊ အႀကီးအ က်ယ္ က်႐ံႈးသြားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြဆီကလည္း သင္ခန္းစာႀကီးႀကီးမား မားေတြရႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုသင္ခန္းစာ ေတြကို ေနရာတိုင္းမွာ သင္ယူတတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။


စိတ္ဖိစီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာ

လူတိုင္းမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေပါင္းစံုရွိၾက ပါတယ္။ ေဒါင့္ေပါင္းစံုကေန စိတ္ဖိစီးမႈ ေတြကို ရႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္၊ မိသား စု၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ ပတ္ဝန္း က်င္၊ လုပ္ငန္းၿပိဳင္ဘက္စတာေတြေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ အဲဒီစိတ္ဖိစီး မႈေတြကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္တာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ မိသားစု ပုဂၢိဳလ္ေရးစိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ခြင္မွာ မထိခိုက္ရေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့သူက ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းပီသတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိသူပါ။

တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအဆင္မေျပမႈ ေရာေထြးတာ ေၾကာင့္ က်႐ံႈးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းတစ္ေယာက္က စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။


ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္မွာ Project တစ္ခု ေအာင္ျမင္တာ၊ နည္းပညာအသစ္တစ္ခုေအာင္ျမင္တာစတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို အသိအမွတ္ျပဳတာ၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္တာေတြ က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အမူ အက်င့္ေတြပါ။ ဒီလို ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ ရည္ကိုင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳတာ၊ ဆုခ်ီး ျမႇင့္တာေတြက ဝန္ထမ္းေတြေပ်ာ္ရႊင္ေစ တာ၊ သေဘာက်ေစတဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုဆိုတာကို ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းေတြက သိထားၾကပါတယ္။


ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ ေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစ တာ၊ စိတ္ဓာတ္ တက္ျြကေစတာေတြျဖစ္ ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဝန္ထမ္းေရးရာသုေတသီ ေတက ဆိုၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က ေရွ႕ဆက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ခြန္အားေတြ၊ သတၲိေတြရ လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေတြ သိထားၾကပါတယ္။


ပညာတတ္တာ

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အရည္ အခ်င္းေတြထဲမွာ ပညာတတ္တာကလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပညာတတ္တာဆိုတာက ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႕ေတြအမ်ားႀကီး ပိုင္ဆိုင္ ထားမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အသိပညာအတတ္ ပညာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ပညာတတ္မႈမ်ိဳးကို ဆိုလို ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြအမ်ား ႀကီးေတာ့ ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာနဲ႔ လက္ေတြ႕မေပါင္းစပ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ အမ်ားႀကီးရယ္ပါ။ ဒီမွာေတာ့ ပညာတတ္ တယ္ဆိုတာ အသိပညာဗဟုသုတရွိတဲ့၊ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိတဲ့၊ ေဝဖန္ပိုင္ျခားႏိုင္ စြမ္းရွိတဲ့ ပညာတတ္မႈမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ ပါတယ္။

အသိပညာက စြမ္းအားတစ္ခုပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မူဝါဒေတြ၊ စံသတ္မွတ္ ခ်က္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြကို ပညာကို အသံုးခ်ၿပီး ခ်မွတ္ျပင္ဆင္ရမယ့္ အခ်က္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အသိပညာေတြ ကသာ တျခားသူေတြကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ဦးေဆာင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


အေျပာင္းအလဲေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးတာ

ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတစ္ေယာက္ က ကိုယ့္ဝန္ထမ္းရဲ႕ အျမင္ေတြ၊ အယူ အဆေတြကို လက္ခံေပးတာ၊ အေကာင္း ျမင္ေပးတာအျပင္ အသံုးမဝင္ေတာ့တဲ့ မူဝါဒေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြ၊ ႐ိုးရာအစဥ္ အလာေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပး တာ၊ ပယ္ဖ်က္တာေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေပးပါတယ္။


ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က မ်ား မ်ားနားေထာင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုၾကပါ တယ္။ တျခားသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကို နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္က ေမး ခြန္းေတြ မ်ားမ်ားေမးဖို႔လိုသလို၊ အေတြး အျမင္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ခ်တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အဓိကအုတ္ျမစ္ ႏွစ္ခုကေတာ့ အဆက္အသြယ္နဲ႔ ယံုၾကည္ မႈတည္ေဆာက္တာပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္း နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားမိတ္ဖက္ကုမၸဏီနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီႏွစ္ခ်က္ မပါဘဲ ေဆာင္ရြက္လို႔ မရပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပပါလိမ့္မယ္။

ေက်ာ့ေကခုိင္


အျခားအဂၤလိပ္ဘာသာသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2655

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks kyawt

Thank you.
အ​ေတာ္​ ကိုအက် ဳိ းျပဳ​ေစပါတယ္​။
I Like this post.
I like it

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service