အခ်ိန္နည္းနည္းေလးအတြင္းမွာ အဂၤလိပ္စာကို ဘယ္လို သင္ယူမလဲ

[Zawgyi]

သင့္ရဲ႕ ေနာက္အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာက ဒီေန႔ေန႔လယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ စာအုပ္ကုိရက္ေပါင္း မ်ားစြာသယ္ၿပီး သြားလာေနေသာ္လည္း ယခုအထိ စာအုပ္ကို မဖြင့္ရေသးပါ။ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္း အခ်ိဳ႕ လုပ္ရန္ရွိတဲ့ အျပင္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကိုလည္း ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခက္ေတာ့ ေတြ႕ၿပီေပါ့။

သင့္အေနျဖင့္ ေ၀ါဟာရေတြကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မမွတ္မိျပန္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီသင္ခန္းစာေတြအတြက္ အခေၾကးေငြလည္းေပးထားရတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ သင့္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ တာေပါ့။ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ သင္ခံစားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္ အလုပ္ခြင္မွာ တင္ျပရမည့္ အဂၤလိပ္စာ အေၾကာင္းကို စဥ္းစားျပန္ေတာ့လည္း ေၾကာက္စိတ္၀င္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တနဂၤေႏြေန႔က မိသားစုထံကို သြားလည္ရသလို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ထံလည္း သြားလည္ရေသးတယ္။ ထို႔အျပင္ တိုက္ခန္းကိုလည္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရတယ္။ ဒါက တစ္ပတ္တစ္ပတ္ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ေတြရဲ႕ စာရင္းက အၿမဲတမ္းပဲ ရွည္လ်ားလွပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ အဂၤလိပ္စာကို က်က္ႏိုင္မွာလဲ? ဒီလိုဆို ဘာလုပ္ရပါ့မလဲ။

ဒီအေျခအေနက သင္နဲ႔ရင္းႏွီးၿပီးသား အေျခအေနပါလား။ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ဘာသာစကား သင္ယူသူအမ်ားစုအတြက္ ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္ေနလို႔ေလ။ သင္က ျခြင္းခ်က္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ရန္ႏွင့္ သင္ယူႏိုင္ရန္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ ပထမအေၾကာင္းကေတာ့ စိတ္ဓာတ္လံႈ႕ေဆာင္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အားစိုက္ရန္ စိတ္ပါ ၀င္စားမႈမရွိသည့္အျပင္ ဘာသာစကားရဲ႕ စြမ္းရည္မ်ားေၾကာင့္ ဘယ္လို အက်ိဳးေတြ ရရွိႏိုင္တယ္ဆို တာကို မခံစားတတ္ရင္ သင့္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ အရံႈးေပးျခင္း (သို႔) အခ်ိန္အၾကာ ႀကီး အနားယူျခင္းတို႔သည္ ေရရွည္အတြက္ ေကာင္းေသာ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ ေသာ္လည္း အၿမဲပဲ လြယ္ကူေသာ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းနည္းကို ေမ့လိုက္ပါ။ ေနာက္အေျခခံ အေၾကာင္းကေတာ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ လူအနည္းစုမွာပဲ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္မွာရွိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ အမ်ားဆံုး ဘယ္လို ဖ်စ္ညႇစ္ၿပီး ထိုးသိပ္သြင္းလို႔ရႏိုင္မလဲဆိုတာ ကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္ခ်င္း လုပ္စရာရွိတာကို လုပ္ပါ။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာလိုတာက ေနာင္မွာ အခ်ိန္ေတြ ပိုရလိမ့္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါ။ သင့္အေနႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ိန္ပိုရလာမွာ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ၊ သင္တန္းတို႔ကို ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမျပဳပါ ႏွင့္။

အဆက္မျပတ္ျခင္းသည္ ပဓာနက်ပါသည္။ အားလပ္ခ်ိန္မယူပါႏွင့္။ အေၾကာင္းအရာအမ်ားႀကီးကို ေမ့ေနၿပီးေနာက္ ျပန္လည္စတင္ဖို႔ဆိုတာ သင့္အတြက္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

ဘာသာစကားကို ေန႔စဥ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ။ အခ်ိန္တစ္နာရီ၊ နာရီ၀က္ ဒါမွမဟုတ္ ဆယ္မိနစ္ပဲေပးပါ။ တစ္ပတ္လံုးမွာ တစ္ရက္ထက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ဘာသာစကားနဲ႔ ထိေတြ႕ေနျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေန႔စဥ္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လုပ္ငန္းေတြထဲကို အဂၤလိပ္စာကို သီးျခားခဲြထုတ္လို႔မရေအာင္ ေပါင္းစပ္ေပးပါ။ ယခုေခတ္မွာ နည္းပညာက မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ သင္ႏွင့္အတူ သယ္ေဆာင္ေလ့ရွိ ေသာ လက္ကိုင္ဖုန္း (သုိ႔) တျခားေသာ ကိရိယာထဲမွာ နားေထာင္စရာအေၾကာင္းအရာမ်ားထည့္သြင္း ထားပါ။ ခရီးသြားေနစဥ္ နားေထာင္ပါ။ ဘတ္(စ)ကားေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကားေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူရေစပါတယ္။ သင္ၾကားတဲ့ ၀ါက်ေတြကို ျပန္ဆိုၾကည့္ပါ။ ၄င္းတို႔သည္ သင့္စိတ္ထဲမွာ စဲြက်န္ေနေသာေၾကာင့္ ေနာင္ စကားေျပာေသာအခါ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


အလြန္ေကာင္းေသာ အဘိဓာန္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ smart phone ေတြအတြက္ တျခားေသာ လုပ္ငန္းသံုး ပ႐ိုဂရမ္ေတြ (applications)ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္တဲ့အခါမွာလည္း ေ၀ါဟာရ မ်ားကို က်က္မွတ္ပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ စကားလံုး (၁၀)လံုး (သို႔) (၁၀)လံုးထက္ပို၍ က်က္ပါ။


ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ရန္လည္း မေမ့ပါႏွင့္။ လူအမ်ားစုသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ၿပီးရန္ ၄င္းတို႔၏ စာက်က္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ျခင္းတို႔ကို အေလာတႀကီးလုပ္လိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိၾကပါ။ ၄င္းအစား အလ်င္စလို မလုပ္ပါႏွင့္။ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ပါ။ ပံုမွန္ျပန္လွန္ေလ့က်င့္မႈသည္ လံုး၀ကို လိုအပ္ပါတယ္။


သတင္းေတြကို အဂၤလိပ္လိုဖတ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘာသာစကားနဲ႔ ဖတ္မွာလဲ?။ အက်ိဳးမရွိပါ။ အဂၤလိပ္စာကို ဖတ္ႏိုင္မဲ့ အဖိုးတန္အခ်ိန္ေတြ ဆံုး႐ံႈးသြားတာပဲ ရွိပါတယ္။ သင့္အႀကိဳက္ဆံုးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုပဲ ဖတ္ပါ။


အဂၤလိပ္စကားကို ႐ံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အလုပ္၀င္လုပ္ပါ။ စစခ်င္းေတာ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ေရရွည္က်ေတာ့ တကယ့္ကို အက်ိဳးရွိပါတယ္။


e-mail ေတြကို အဂၤလိပ္လိုပဲ ေရးပါ။ သူငယ္ခ်င္းေတြထံ စာေရးတဲ့အခါ အဂၤလိပ္လိုပဲ ေရးပါ။ ပိုေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသလို ေလ့က်င့္မႈလည္း ေကာင္းေကာင္းရပါတယ္။


သင္ဘာပဲလုပ္လုပ္ အဓိကကေတာ့ မွန္မွန္လုပ္သြားဖို႔ပါပဲ။ တတ္ႏိုင္ပါက ေန႔တိုင္းလုပ္ပါ။ ဒီလိုနည္းျဖင့္ အဂၤလိပ္စာက သင့္ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္လိုခ်င္တာကလည္း ဒါပဲ မဟုတ္ပါ လား။

Anastasia Koltai ၏ How to Learn English if You Have Very Little Time? ကိုဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]

သင့်ရဲ့ နောက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာက ဒီနေ့နေ့လယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ စာအုပ်ကိုရက်ပေါင်း များစွာသယ်ပြီး သွားလာနေသော်လည်း ယခုအထိ စာအုပ်ကို မဖွင့်ရသေးပါ။ သဒ္ဒါလေ့ကျင့်ခန်း အချို့ လုပ်ရန်ရှိတဲ့ အပြင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခက်တော့ တွေ့ပြီပေါ့။

သင့်အနေဖြင့် ေဝါဟာရတွေကို နောက်တစ်ကြိမ် မမှတ်မိပြန်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒီသင်ခန်းစာတွေအတွက် အခကြေးငွေလည်းပေးထားရတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ သင့်အနေဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့် တာပေါ့။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ သင်ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ပတ် အလုပ်ခွင်မှာ တင်ပြရမည့် အင်္ဂလိပ်စာ အကြောင်းကို စဉ်းစားပြန်တော့လည်း ကြောက်စိတ်၀င်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မိသားစုထံကို သွားလည်ရသလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံလည်း သွားလည်ရသေးတယ်။ ထို့အပြင် တိုက်ခန်းကိုလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်။ ဒါက တစ်ပတ်တစ်ပတ် ဒီအတိုင်းပါပဲ။ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေရဲ့ စာရင်းက အမြဲတမ်းပဲ ရှည်လျားလှပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ် အင်္ဂလိပ်စာကို ကျက်နိုင်မှာလဲ? ဒီလိုဆို ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ။

ဒီအခြေအနေက သင်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား အခြေအနေပါလား။ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ဘာသာစကား သင်ယူသူအများစုအတွက် ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေလို့လေ။ သင်က ခြွင်းချက်မဖြစ်နိုင်ပါ။

အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရန်နှင့် သင်ယူနိုင်ရန် အဓိကကျသော အခြေခံအကြောင်းနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ ပထမအကြောင်းကတော့ စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အားစိုက်ရန် စိတ်ပါ ၀င်စားမှုမရှိသည့်အပြင် ဘာသာစကားရဲ့ စွမ်းရည်များကြောင့် ဘယ်လို အကျိုးတွေ ရရှိနိုင်တယ်ဆို တာကို မခံစားတတ်ရင် သင့်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ အရှုံးပေးခြင်း (သို့) အချိန်အကြာ ကြီး အနားယူခြင်းတို့သည် ရေရှည်အတွက် ကောင်းသော ဖြေရှင်းနည်း မဟုတ် သော်လည်း အမြဲပဲ လွယ်ကူသော ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းနည်းကို မေ့လိုက်ပါ။ နောက်အခြေခံ အကြောင်းကတော့ အချိန်ပါပဲ။ လူအနည်းစုမှာပဲ လုံလောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်မှာရှိတဲ့ ကန့်သတ်ချိန်အတွင်းမှာ အများဆုံး ဘယ်လို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ထိုးသိပ်သွင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာ ကို ကြည့်ကြရအောင်။

အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ လက်တွေ့အသုံးကျသော အကြံဉာဏ်များနှင့် အကြံပြုချက်တစ်ချို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ချက်ချင်း လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်ပါ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြောလိုတာက နောင်မှာ အချိန်တွေ ပိုရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါ။ သင့်အနေနှင့် ဘယ်တော့မှ အချိန်ပိုရလာမှာ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်ခန်းစာ၊ သင်တန်းတို့ကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမပြုပါ နှင့်။

အဆက်မပြတ်ခြင်းသည် ပဓာနကျပါသည်။ အားလပ်ချိန်မယူပါနှင့်။ အကြောင်းအရာအများကြီးကို မေ့နေပြီးနောက် ပြန်လည်စတင်ဖို့ဆိုတာ သင့်အတွက် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။

ဘာသာစကားကို နေ့စဉ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။ အချိန်တစ်နာရီ၊ နာရီ၀က် ဒါမှမဟုတ် ဆယ်မိနစ်ပဲပေးပါ။ တစ်ပတ်လုံးမှာ တစ်ရက်ထက်တော့ အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ နေ့စဉ် ဘာသာစကားနဲ့ ထိတွေ့နေခြင်းသည် အရေးကြီးပါတယ်။

နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းတွေထဲကို အင်္ဂလိပ်စာကို သီးခြားခွဲထုတ်လို့မရအောင် ပေါင်းစပ်ပေးပါ။ ယခုခေတ်မှာ နည်းပညာက များစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ သင်နှင့်အတူ သယ်ဆောင်လေ့ရှိ သော လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) တခြားသော ကိရိယာထဲမှာ နားထောင်စရာအကြောင်းအရာများထည့်သွင်း ထားပါ။ ခရီးသွားနေစဉ် နားထောင်ပါ။ ဘတ်(စ)ကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အများကြီးအထောက်အကူရစေပါတယ်။ သင်ကြားတဲ့ ဝါကျတွေကို ပြန်ဆိုကြည့်ပါ။ ၄င်းတို့သည် သင့်စိတ်ထဲမှာ စွဲကျန်နေသောကြောင့် နောင် စကားပြောသောအခါ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အလွန်ကောင်းသော အဘိဓာန်များရှိသကဲ့သို့ smart phone တွေအတွက် တခြားသော လုပ်ငန်းသုံး ပရိုဂရမ်တွေ (applications)တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်း ေဝါဟာရ များကို ကျက်မှတ်ပါ။ တစ်နေ့လျှင် စကားလုံး (၁၀)လုံး (သို့) (၁၀)လုံးထက်ပို၍ ကျက်ပါ။

ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ရန်လည်း မမေ့ပါနှင့်။ လူအများစုသည် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ပြီးရန် ၄င်းတို့၏ စာကျက်မှတ်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ပေါက်မြောက်ခြင်းတို့ကို အလောတကြီးလုပ်လိုကြသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် အကြောင်းအရာများကို မသိကြပါ။ ၄င်းအစား အလျင်စလို မလုပ်ပါနှင့်။ ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ပါ။ ပုံမှန်ပြန်လှန်လေ့ကျင့်မှုသည် လုံး၀ကို လိုအပ်ပါတယ်။

သတင်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပါ။ ဘာကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ဖတ်မှာလဲ?။ အကျိုးမရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်စာကို ဖတ်နိုင်မဲ့ အဖိုးတန်အချိန်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတာပဲ ရှိပါတယ်။ သင့်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များနှင့် မဂ္ဂဇင်းများကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖတ်ပါ။

အင်္ဂလိပ်စကားကို ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု၌ အလုပ်၀င်လုပ်ပါ။ စစချင်းတော့ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ရေရှည်ကျတော့ တကယ့်ကို အကျိုးရှိပါတယ်။

e-mail တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေထံ စာရေးတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးပါ။ ပိုပျော်စရာ ကောင်းသလို လေ့ကျင့်မှုလည်း ကောင်းကောင်းရပါတယ်။

သင်ဘာပဲလုပ်လုပ် အဓိကကတော့ မှန်မှန်လုပ်သွားဖို့ပါပဲ။ တတ်နိုင်ပါက နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။ ဒီလိုနည်းဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာက သင့်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုချင်တာကလည်း ဒါပဲ မဟုတ်ပါ လား။

Anastasia Koltai ၏ How to Learn English if You Have Very Little Time? ကိုဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]
- အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနှင့် အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များ၊ UK စာမေးပွဲ သတင်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သတင်းများကို အသင်းဝင်များထံသာလျှင် e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပွဲများကို အသင်းဝင်များသာ ကြိုတင်သိရှိပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများထက်စော၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စကားဝိုင်းများ (Forum များတွင်)နှင့် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။
- အသင်းဝင်များတွင် ကိုယ်ပိုင် Profile Page ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများလည်း တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 12960

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank!

I would like to improve my english skill so i  will do  above procedure  start today.Keep going on!!!!!

Thanks!
Thanks

Thanks alot

Thank
Thanks
thank you so much

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service