ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ တက္ၾကြမႈကို ဘယ္အခ်က္ေတြက ပ်က္စီးေစသလဲ

   လူတိုင္းကိုယ္စီမွာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ရဲ႔စိတ္ကိုလႈံ႕ေဆာ္မႈေပး ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္တက္ႂြကစရာ ရည္မွန္း ခ်က္ တစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွိေနတတ္ၾက ပါတယ္။ အဲဒါက ဘ၀ေနထိုင္မႈအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ေငြေၾကးဥစၥာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးစတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ကိုယ့္ရဲ႔ စိတ္အားထက္သက္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္တက္ ႂြကမႈေတြနဲ႕ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနတတ္ ပါတယ္။

 

     အခုေဖာ္ျပမွာကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႔စိတ္အားတက္ႂြကမႈ ေတြကို ပ်က္စီးေတြတဲ့အျပဳအမူ၊ အေျပာ အဆိုစတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ ငန္းခြင္အတြင္းမွာ မန္ေနရာတစ္ေယာက္ ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္ရွင္အႀကီးအကဲက ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ တက္ႂြကလႈပ္ရွား မႈေတြကို ပ်က္စီးေစတဲ့ အျပဴအမူေတြကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုပါေတာ့။ အခုေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ ဝန္ ထမ္းေတြရဲ႔ တက္ႂြကမႈေတြကို ပ်က္စီးေစ တဲ့ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ သင္က မန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဆို ရင္ေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကို အထူးသတိ ထား ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

 

     အေကာင္းဆုံးေခါင္းေဆာင္မႈရဲ႔ လ်ွိဳ႔ ဝွက္ခ်က္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ႐ိုး သားတာပါပဲ။ အခုေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ေတြ ကိုဖတ္႐ႈၿပီး ကိုယ္ကဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ တက္ႂြကတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ပ်က္စီး ေအာင္ျပဳမူေနမိသလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ ၾကည့္ေစလိုပါတယ္။

 

အေသးစိတ္ကအစ စီမံခန္႕ခြဲတာ

 

     ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ လမ္းၫြႏွ္ျပသ ေပး႐ုံပါပဲ။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ေတြကအစ လိုက္လံေျပာဆိုေနတတ္တာ က ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႔ အလုပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြကို ယုံၾကည္မႈ ေပးၾကည့္လိုက္ပါ။ သူတို႕ေတြကို လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေပးၾကည့္လိုက္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေရးမႀကီးတဲ့ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥကအစ စီမံခန္႕ခြဲမႈေပးေနတာက ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ စိတ္က်ဥ္းၾကပ္ေစပါတယ္။ အ လုပ္ခြင္မွာ ကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္မႈရွိရွိ လုပ္ရ မယ့္အစား ေခါင္းေဆာင္ရဲ႔ အေသးစိတ္ ကအစ လိုက္လံေျပာဆိုတတ္တာေတြ ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ စိတ္အားထက္ သန္မႈေတြ၊ စိတ္ဓာတ္တက္ႂြကမႈေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရတတ္ပါတယ္။ ဒီအ ခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အေရးမႀကီးတဲ့ အစည္းအေ၀းေတြနဲ႕ အခ်ိန္ျဖဳန္းတာ

 

      ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ တက္ႂြကမႈေတြကို ပ်က္စီးေစတဲ့အရာေတြထဲမွာ အေရးမႀကီး တဲ့ အစည္းအေ၀းေတြေခၚၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္း တဲ့အခ်က္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အစည္း အေ၀းတစ္ခုမွာ လိုအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို ေျပာတာနည္းနည္း၊ မလို အပ္တဲ့ ကိစၥေတြလိုက္ၿပီးေျပာေနတဲ့ အခ်ိန္ က ခပ္မ်ားမ်ားေျပာေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္က ကိုယ့္ရဲ႔ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ စိတ္ဓာတ္ တက္ႂြကမႈေတြကို ဖ်က္စီးပစ္ေနတာနဲ႕ တူ တူပါပဲ။ ဘယ္သူမွ စိတ္မဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အေရးကိစၥေတြအတြက္ အခ်ိန္ ေပးၿပီး နားမေထာင္ခ်င္ၾကပါဘူး။

 

အမွားေတြကို အာ႐ုံစိုက္တာ

 

     ကိုယ္က အလုပ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ အေကာင္းျမင္တဲ့ စိတ္ ေနသေဘာထားနဲ႕ အေကာင္းျမင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ဖို႕ ႀကိဳးစားယူသင့္ပါတယ္။ လူရယ္လို႕ ျဖစ္လာရင္ အမွားမကင္းတာ သဘာ၀ပါပဲ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ က အဲဒီအမွားကို ခြင့္လြတွ္တတ္တဲ့စိတ္ကို ေမြးျမဴရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမွားေတြကို အာ႐ုံစိုက္မယ့္အစား သူတို႕ေတြရဲ႔ ေအာင္ ျမင္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က သူတို႕ ေတြရဲ႔ စိတ္ဓာတ္တက္ႂြကမႈေတြကို တည္ ၿမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ကတိပ်က္တာ

 

     ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ခုအတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္စုံတစ္ရာေပး ၿပီး အဲဒီကတိကိုမထိန္း သိမ္းႏိုင္တဲ့အခါမွာ လည္း ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြ၊ တက္ႂြကမႈေတြ ပ်က္စီးေစတာကို အထူး သတိထားသင့္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အ ႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ရဲ႔ ကတိစကားက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ေပးၿပီးသား ကတိတစ္ခုကို မတည္ႏိုင္တဲ့ အခါမွာ ဝန္ ထမ္းေတြရဲ႔ ေလးစားမႈေတြ ပ်က္စီးႏိုင္သလို အလုပ္ခြင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳးစားသမ်ွ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မဲ့သြားသလို ျဖစ္သြားတတ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္က ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္၊ ဌာနတစ္ခုရဲ႔ အႀကီး အကဲတစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆိုပါက ကိုယ့္ရဲ႔ ကတိတစ္ခုကို တည္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ရပါမယ္။

 

ဝန္ထမ္းေတြကို ခြဲျခားၿပီး ေပါင္းသင္းတာ

 

     ဒီအခ်က္ကလည္း ကိုယ့္ရဲ႔ဝန္ထမ္း ေတြရဲ႔ တက္ႂြကမႈေတြပ်က္စီးေစတယ္ဆို တာ သတိျပဳေစလိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဝန္ထမ္းအားလုံးက ကိုယ့္ရဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္ၿပီး တစ္အုပ္စုထဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္လွမ္း ေနတယ္ၾကတယ္ဆိုတာကို သတိျပဳေစလို ပါတယ္။ ဒီလူကေတာ့ ငါနဲ႕အဆင္ေျပလို႕ ငါ့ရဲ႔ လူလို႕၊ ဟိုလူကေတာ့ ငါနဲ႕အဆင္မေျပ လို႕ ငါ့ရဲ႔ လူမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ကိုယ့္လက္ ေအာက္က ဝန္ထမ္းအားလုံးက ကိုယ္အ ႏွစ္သက္ဆုံးလူေတြလို႕ ေတြးထားမယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ စိတ္အားတက္ႂြကမႈေတြ ကို ပ်က္စီးေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္း ခြင္မွာ ကိုယ့္အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ရဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံရတဲ့ ဘယ္ဝန္ထမ္းမဆို သူ႕ရဲ႔စိတ္အားတက္ႂြကမႈေတြ၊ ေပ်ာ္ရြငွ္မႈ ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳျခင္းမရွိတာ

 

    လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ ေဆာင္မႈတိုင္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳတာကို မခံရတာကလည္း ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးတတ္ပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ဝန္ထမ္း ေတြ စိတ္အားတက္ႂြကမႈအတြက္ အေရး ႀကီးတဲ့ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳေစလိုပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ ႀကိဳးစားစြမ္းေဆာင္မႈတိုင္းအတြက္ တန္ဖိုး ထားမႈအားနည္းတာကလည္း သူတို႕ရဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ေလ်ွာ့က်ေစပါ တယ္။

 

                ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတိုင္းမွာ အသိ အမွတ္ျပဳမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈဆိုတာကို ဝန္ ထမ္းတိုင္းက ေမ်ွာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမ်ွာ္လင့္ထားသလို အသိအမွတ္ ျပဳမခံရတဲ့အခါ အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္မႈဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း နဲ႕ ကြယ္ေပ်ာက္လာတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ က အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ဒီအ ခ်က္ေတြကိုဖတ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ ခြန္ အားေတြ၊ စြမ္းရည္ေတြ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ေတြကို မပ်က္စီးေအာင္ သတိျပဳႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။

 

ေက်ာ့ေကခိုင္

Views: 824

Reply to This

Replies to This Discussion

sure  I agree it .

all right, Thanks you.

Thank you.

အရမ္းထိေရာက္တဲ႕စာသားေလးေတြပါ။ ဖတ္သင္႕ပါတယ္

exactly..

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service