ပိုက္ဆံကဘာလုပ္ဖို႔လဲ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ မနက္ အိပ္ယာထတယ္။ ၿပီးေတာ့ညဘက္မွာအိပ္ယာ၀င္တယ္။ ဒီၾကားထဲကအခ်ိန္ေတြမွာ သူလုပ္ခ်င္တာေတြလုပ္ႏိုင္ရင္ သူဟာေအာင္ျမင္မႈရသူတစ္ေယာက္ပဲ။

 

"What's money? A man is a success if he gets up in the morning and goes to bed at night and in between does what he wants to do."

 

Bob Dylan

 

အျငင္းအခုန္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ေဒါသကိုယ္ထိန္းပါ။ ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ (ရွိခဲ့လွ်င္)က သူ႔ဘာသာသူေျဖရွင္းပါလိမ့္မယ္။


"If you go in for argument, take care of your temper. Your logic, if you have any, will take care of itself."

Joseph Farrell


လူတို႔မည္သည္ သင္ေျပာသမွ်ကိုမယံုၾကည္။ သင္ျပသမွ်ကိုယံုခဲ၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မိတ္ေဆြေတြေျပာသမွ်ကိုေတာ့ မၾကာခဏ ယံုၾကည္တတ္၏။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေျပာသမွ်ကို မူကားအၿမဲယံုၾကည္ေလ၏။

"People don't believe what you tell them./ They rarely believe what you show them./ They often believe what their friends tell them./ They always believe what they tell themselves./"

Seth Godin


ရက္ေရာျခင္းသည္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တာထက္ပိုေပးကမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ကိုယ္လိုအပ္တာထက္ ေလွ်ာ့ယူျခင္းျဖစ္သည္။

Generosity is giving more than you can, and pride is taking less than you need.


Kahlil Gibran (1883 - 1931)


အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ဒီမိုကေရစီ စနစ္တို႔ကြာတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဆႏၵမဲအရင္ေပးၿပီးမွ အမိန္႔နာခံရတာပဲ။ အာဏာရွင္စနစ္မွာေတာ့ မဲေပးရမယ့္အခ်ိန္ျဖဳန္းစရာမလိုဘူးေပါ့။

The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and take orders later; in a dictatorship you don't have to waste your time voting.

- Charles Bukowski


ကၽြႏ္ုပ္ကေတာ့လယ္သမားတစ္ေယာက္ကိုပဲအေဖာ္ျဖစ္ခ်င္ေတာ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က မဟုတ္တာကိုဟုတ္သေယာင္ ဆင္ျခင္ႀကံဆဖို႔ ပညာလံုလံုေလာက္ေလာက္မသင္ခဲ့ရဘူးေလ။

I prefer the company of peasants because they have not been educated sufficiently to reason incorrectly.

- Michel de Montaigne


နံရံကို တံခါးျဖစ္လာလိမ့္ႏိုး ေမွ်ာ္ကိုး၍သာမရိုက္ရာတည္း။

"Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door."

Dr. Laura Schlessinger


ေက်းဇူးကိုစိတ္ကူးထဲမွာသာတင္ၿပီး ၄င္းကိုျမင္သာေအာင္ထုတ္ေဖာ္မျပျခင္းသည္ လက္ေဆာင္ပဏၰာကိုထုပ္ပိုးရံုသာထုပ္ပိုးၿပီး မေပးျခင္းႏွင့္အတူတူပင္။

"Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it."

William Arthur Ward

Views: 557

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks  .

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service