ခြဲခြါျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ား !

Parting Shot - ခြဲခြါျခင္းနဲ႔အတူ ပစ္ခတ္မႈလုိ႔ တုိက္ရုိက္ ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူႏွစ္ဦးစကားမ်ားၾကၿပီးေနာက္ ေနရာမွမထြက္ခြါခင္ တဖက္လူ နာေအာင္ ထိေအာင္ (ျမန္မာစကားမွာ ပိႆေလးနဲ႔ ပစ္လုိက္တဲ့ သေဘာ) ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ စကားဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္မ်ားက ပါသီရန္ ေခၚ ေ႔ရွအီရန္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ပါသီရန္လူမ်ဳိးေတြဟာ ျမားပစ္ ေတာ္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ျမင္းစီးၿပီး ျမားပစ္ စစ္တုိက္ကြ်မ္းက်င္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ရႈံးလုိ႔ ဆုတ္ခြါတဲ့အခါမွာလည္း ျမင္းကုိ တလၾကမ္းစီးၿပီး ျမင္းေပၚကေန ရန္သူကုိ ျမားနဲ႔ပစ္လုိက္တာကုိ parthian shot အေခၚအေဝၚ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ ေခတ္ကာလေရႊ ႔လ်ားလာတဲ့အခါ parting shot လုိ႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆုတ္မွာ ျမားနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သလုိ အီဒီယံအသုံးမွာ စကားလုံးနဲ႔ တဖက္လူ အသဲနာေအာင္ ေျပာလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းေနာက္ခံအရေတာ့ အေမရိကန္သမၼတေတြ အေနနဲ႔ ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံကုိ ရုပ္သံလႊင့္မွတဆင့္ ေနာက္ဆုံးေျပာၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံကႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ သူတုိ႔ေႏြးေထြးစြာပဲ ႏူတ္ဆက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံက သူတုိ႔ကုိမႀကိဳက္လုိ႔ ေဝဖန္လုိ႔ ႏူတ္ဆက္တဲ့ေနရာမွာ ရန္ေတြတဲ့သမုိင္းေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။

"For Presidents, their final speeches to the nation are parting thoughts and not parting shots."
"သမၼတေတြအတြက္ေတာ့ သူတုိ႔ေနာက္ဆုံးပိတ္ ေျပာၾကားတဲ့မိန္းခြန္းေတြဟာ ခြဲခြါခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ဘယ္လုိ အေတြးေတြ ရွိၾကသလဲဆုိတာကုိပဲ ေျပာၾကတယ္၊ ေနာက္ဆုံးအထြက္ ရန္ေတြတဲ့စကား မေျပာၾကဘူး။"

မၾကာခင္ သမၼတရာထူးကုန္ဆုံးေတာ့မယ့္ သမၼတေဂ်ာ့ခ်္ဘုရွ္ က သူအေနနဲ႔ ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္မွာ သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရွ္ နဲ႔အတူ တကၠစက္ျပည္နယ္မွာ အိမ္ဝယ္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆးျပန္ေနမယ္လုိ႔ သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

သူ႔စကားထဲမွာ သုံးခဲ့တဲ့ အီဒီယံစကားကေတာ့ Footloose - ဒီအသုံးအႏႈန္းဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ရြက္ေလွ က ျဖစ္ပါတယ္။ ရြက္တုိင္ေအာက္ပုိင္း foot လုိ႔ေခၚၿပီး ရြက္လႊင့္ရာမွာ ရြက္ရဲ ႔ႀကိဳးကုိတုိင္းနဲ႔ အေပၚပုိင္းမွာပဲ ခ်ည္းထားၿပီး ေအာက္ပုိင္းမွာ လြတ္ထားတာကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ နဲ႔ ေအာက္ပုိင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမခ်ည္းထားပဲ အေပၚပုိင္းသာ ခ်ည္းထားရင္ ရြက္ဟာ ေလတုိက္ရင္တုိက္သလုိ ရြက္ဟာ လႊင့္ခ်င္သလုိလႊင့္ေနသလုိ အီဒီယံအသုံးမွာလည္း အေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကုိယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏုိင္တဲ့ သေဘာကုိ footloose လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

"Mr. Bush said in a TV interview that he plans to be fairly footloose for a while."
"မစၥတာဘုရွ္ က သူအေနနဲ႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာအထိေတာ့ တာဝန္ကင္းကင္း နဲ႔ စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ေနဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လုိ႔ ရုပ္သံလႊင့္ အင္တာဗ်ဴးတခုမွာ ေျပာသြားခဲ့တယ္။"

The Last Hurrah - ေနာက္ဆုံးၾသဘာ လုိ႔ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ စာေရးဆရာႀကီး Edwin O'Connor ေရးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ္ The Last Hurrah မွ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ ႔ စာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ အသက္ႀကီးလုိ႔ အနားယူေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ခဏခဏေျပာၿပီး ျပန္ျပန္ၿပီး အေရြးခံခဲ့တဲ့ အမည္မေဖာ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ၿမိဳ ႔တၿမိဳ ႔မွ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္တေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ျပန္မေရြးခံရတဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔အတြက္ the last hurrah အေျခအေနလုိ႔ ရည္ၫႊန္းသုံးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ ဒီအသုံးအႏႈန္းဟာ ေခတ္စားလာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တဦး အနားမယူခင္ သူကုိႏူတ္ဆက္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ မေအာင္ျမင္လုိက္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

"This final term is the last hurrah for Mr. Bush. This is his second term and U.S. President can only serve two terms."
"ဒီေနာက္ဆုံးသက္တမ္းဟာ မစၥတာဘုရွ္အတြက္ အနားယူရမယ့္ သက္တမ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ ႔ သမၼတသက္တမ္း ဒုတိယသက္တမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတတဦးအေနနဲ႔လည္း သက္တမ္းႏွစ္ဆက္ပဲ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိပါတယ္"

FWD M@il

Views: 1370

Reply to This

Replies to This Discussion

ဟုတ္ကဲ့..ဗဟုသုတ ရပါတယ္ေနာ္...

ဖတ္သြားပါတယ္..ဗပာုသုတတိုးပြားလို ့ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ.

အခုလို ဗဟု သုတ တိုးပြားေအာင္ ေရးေပးတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Tks noted...

Thanks 

so so thanks.

hi
i like idioms work.

Thank a lot.
bye'

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service