ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးျပပဲြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးျပပဲြတြင္ CVT Myanmar မွ CEO ေဒၚခင္ျမတ္စႏၵာမွ "Education & Career Talk Show" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူမဆို လာေရာက္နားေထာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုက္ပါသည္။

Online register ျပဳလုပ္သူမ်ားအား Samsung Tab S2 အပါအ၀င္အိမ္သံုး
လွ်ပ္စစ္ပစၥၥည္းမ်ားစြာကိုကံထူးရွင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ကာခ်ီးျမႇင့္သြားပါမည္။

ျပပြဲသို႔တက္ေရာက္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္လည္းေန႔စဥ္မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ားစြာကိုကံမ္းမဲဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Pre-school မွသည္ 100% Fully Scholarships ေပးမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတကၠၠသိုလ္မ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း။

ဥေရာပသမဂၢမွေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢမွေပးအပ္မည့္ အထူးလက္ေဆာင္မ်ား၊

ဆရာၾကီးခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ၾကီးမ်ားကေန့စဥ္ပညာရပ္အလိုက္ေဟပာေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ျပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

CVT မွ ယခုအခမ္းအနားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျပသသြားပါမည္။

June 9 to 11, 2017
Tatmadaw Hall, Yangon, Myanmar
More info visit to: www.miecf.net

Views: 141

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service