အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အမွားေတြေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြအလုပ္ထြက္ၾကတယ္

အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အမွားေတြေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြဆုံး႐ႈံးရပါတယ္။ အဆုိးဆုံးအမွားေတြေၾကာင့္ အလုပ္ကုိစြန္႔ခြာသြားၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေကာင္း ေတြကုိေကာင္းမြန္စြာ စီမံ မခန္႔ခြဲႏုိင္ဘူးဆုိ ရင္ တစ္ေန႔၀န္ထမ္းေကာင္းေတြဆုံး႐ႈံးရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ 


အက်ဳိးအေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္တဲ့စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်တာ
    ဒီအခ်က္ကလည္း လုပ္ငန္းခြင္တုိင္း အတြက္အေရးႀကီးပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမၿမဲ တဲ့ကုမ္ၸဏီေတြကုိၾကည့္လုိက္ရင္ အဲဒီလုိ က်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိေနတာပါပဲ။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ထမင္းစားခ်ိန္ ၁၅မိနစ္ပဲသတ္မွတ္ ထားတာမ်ဳိး၊ တစ္လကုိ တစ္ရက္ပဲနားရက္ ရွိမယ္ဆုိတာမ်ဳိးစတဲ့ မညီမွ်တဲ့စည္းမ်ဥ္း ေတြ၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြေၾကာင့္လည္း ၀န္ထမ္း ေကာင္းေတြကုိဆုံး႐ႈံးရပါတယ္။


    ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထက္ပုိၿပီး ၀န္ထမ္းေတြကုိအမ်ဳိးမ်ဳိးစိတ္ က်ဥ္းၾကပ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့စည္းကမ္းေတြ၊ အမိန္႔ေတြေၾကာင့္သာ ၀န္ထမ္းေကာင္း ေတြဆုံး႐ႈံးရေစႏုိင္တာပါ။ ကုမ္ၸဏီတုိင္းမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိသင့္ပါတယ္။ ဘက္စုံႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ်တတဲ့စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 


အလုပ္ႀကိဳးစားသူေရာ၊ မႀကိဳးစားသူ ေရာအားလုံးကုိ တစ္ေျပးညီဂုဏ္ျပဳတယ္
    အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အႀကီးဆုံးအမွား ေတြထဲမွာ ဒီအခ်က္ကလည္းထိပ္ဆုံးက ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ကုမ္ၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ ႀကိဳးစားတဲ့သူေရာ၊ အလုပ္မႀကိဳးစားသူကုိ ေရာ တစ္ေျပးညီဆုခ်ီးျမႇင့္တယ္ဆုိတာက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အလုပ္ႀကိဳးစားသူအ တြက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သလုိ၊ အလုပ္မႀကိဳးစားသူအတြက္ အခ်ိန္တန္ရင္ လုပ္လုပ္မလုပ္လုပ္ရေနမွာပဲဆုိတဲ့အသိရ သြားေစႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။


    ဒီအခ်က္ကအလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္သူ အတြက္မမွ်တပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးမွာ သူကေတာ့အလုပ္ေတြႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ရ ေပမဲ့ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ကုိယ့္လုိအလုပ္ မႀကိဳးစားတဲ့သူက ကုိယ္နဲ႔အတူတူခံစားခြင့္ အတူတူရသြားတယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ၀န္ ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ခံစားရမွာပါပဲ။ ဒီအခ်က္ကုိ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔အေလးအနက္ သတိထားသင့္ပါတယ္။ အလုပ္ပုိႀကိဳးစား တဲ့၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကုိ ဒီအခ်က္ ေတြေၾကာင့္ပ်က္စီးေစႏုိင္တယ္ဆုိတာ သတိျပဳမိဖုိ႔လုိပါတယ္။


၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကိစ္ၥေတြကုိ စိတ္မ၀င္စားတာ
    အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္က ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္ေခါင္းေဆာင္လုိ႔သတ္မွတ္လုိက္ ၿပီဆုိရင္ ေခါင္းေဆာင္ပီသဖုိ႔အေရးႀကီးပါ တယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကုိရင္၀ယ္ သားကဲ့သုိ႔ သေဘာထားရပါမယ္။ ၀န္ထမ္း ေတြရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပလူမႈဘ၀ေတြကုိ အေလးအနက္ထားရပါမယ္။ 


ညည္းညဴတတ္တာ
    အၿမဲတမ္းညည္းညဴေနတတ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြကုိလည္း ၀န္ထမ္းေတြက မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ ေက်ာပူပဲခံႏုိင္တယ္၊ နားပူေတာ့မခံႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့စကားလည္းရွိပါ တယ္။ တခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းေတြက အလုပ္ကုိ သာပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္လုိက္ခ်င္ေပမဲ့ အၿမဲ တမ္းတပူပူတဆူဆူျဖစ္ေနတာမ်ဳိးကုိေတာ့ နည္းနည္းေလးမွ မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ ဘာရယ္မဟုတ္ဘဲ အၿမဲလုိလုိုညည္းညဴ တတ္တာကလည္း ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စိတ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ၊ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြမႈေတြ၊  လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေတြက်ဆင္းေစႏုိင္ တာကုိသတိျပဳရပါမယ္။


၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စြမ္းရည္တုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္မေပးတာ
    တခ်ဳိ႕အလုပ္ေတြရွိတယ္.. ေက်ာင္း၊ သင္တန္းတက္ေနသူမျဖစ္ရဆုိတာမ်ဳိး၊ ေက်ာင္းကိစ္ၥ၊ သင္တန္းကိစ္ၥၿပီးျပတ္သူ ျဖစ္ရမည္ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြပါတဲ့အလုပ္ ေတြဆုိရင္ မေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီအ လုပ္ရွင္က ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕တုိးတက္မႈကုိ အားမေပးသလုိ၊ ေထာက္ခံကူညီေပးမွာ လည္းမဟုတ္လုိ႔ပါ။ ေကာင္းမြန္တဲ့စီမံခန္႔ ခြဲမႈေတြရွိတဲ့ ကုမ္ၸဏီတုိင္းမွာ ၀န္ထမ္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမယ့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ ေတြရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကုမ္ၸဏီေတြဆုိ အလုပ္စေခၚကတည္းက ကုိယ့္ရဲ႕အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ပုိၿပီး တုိး တက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမယ့္သင္တန္းေတြတက္ေရာက္ ခြင့္ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔အသိေပးၿပီး အလုပ္ ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းခြင္မ်ဳိးေတြ ကုိအလုပ္ေလွ်ာက္ၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။


ကုိယ့္အတြက္တုိးတက္လမ္းမရွိတာ၊ တုိးတက္ဖုိ႔ခြင့္မျပဳတာစတဲ့လုပ္ငန္းခြင္မ်ဳိးမွာ ၾကာရွည္မေနသင့္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ကုမ္ၸဏီ ေတြဆုိ ကုမ္ၸဏီစရိတ္နဲ႔သင္တန္းတက္ခုိင္း ဖုိ႔ေနေနသာသာ ကုိယ့္စရိတ္နဲ႔ကုိယ္တက္ မယ္ဆုိတာကုိေတာင္ ခြင့္မျပဳတဲ့လုပ္ငန္း ေတြရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းခြင္မွာရွိတဲ့၀န္ ထမ္းေတြကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ကုိစုပ္ယူခံေနရသလုိပါပဲ။ ၀မ္းစာျပန္ျဖည့္ ဖုိ႔လည္းခြင့္မျပဳတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈေတြသာကုန္ခန္းသြား တယ္၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ျပန္ျဖည့္တင္းဖုိ႔၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္တာေတြလုပ္ခြင့္မရပါဘူး။ ဒီလုိလုပ္ငန္းခြင္ေတြေၾကာင့္လည္း ၀န္ထမ္း ေကာင္းေတြအလုပ္ထြက္ေစပါတယ္။


ေပ်ာ္ရႊင္မႈမေပးတာ
    ၀န္ထမ္းေတြအားလုံးက သူတုိ႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အလုပ္မွာပဲ ပုံအပ္ထားၾကပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္ကမွ သူတုိ႔ကုိေပ်ာ္ရႊင္မႈမေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္ကုိစြန္႔ခြာၾကဖုိ႔၀န္ေလးမွာမဟုတ္ ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိ ဖုိ႔လုိပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ႀကီးပဲရေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြ ၿမဲမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းအထြက္ႏႈန္း လည္းျမင့္မားေနမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္အ ေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြထြက္ၾကတဲ့အခါ ဘယ္ ေနရာမွာလုိအပ္ခ်က္ရွိေနသလဲ၊ ဘယ္ေန ရာမွာအားနည္းေနသလဲဆုိတာ ေလ့လာ ၿပီးလုိအပ္တဲ့ေနရာေတြကုိ စနစ္တက်စီမံ ခန္႔ခြဲဖုိ႔လုိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေပ်ာ္ ရႊင္မႈေတြကုိဖန္တီးေပးတာကလည္း ၀န္ ထမ္းေတြရဲ႕အလုပ္၀န္ပိတာေတြ၊ စိတ္ဖိစီး တာေတြကုိေျပေလ်ာ့ေစတဲ့နည္းလမ္း ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Views: 692

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service