႐ုံးအလုပ္ေတြအိမ္သယ္ၿပီးလုပ္တာ သဘာ၀က်ရဲ႕လား

႐ုံးအလုပ္ေတြကုိ အိမ္သယ္ၿပီးလုပ္ရ တာက ျဖစ္သင့္ရဲ႕လားဆုိတာကုိဒီတစ္ပတ္ မွာ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါ။ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေျပာၾကတာက Work Hard မဟုတ္ဘဲ Word Smart ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ စကားက ဒီေနရာမွာအဓိကက်ပါတယ္။ အလုပ္ေတြအိမ္သယ္လုပ္ရတာက အေၾကာင္းအခ်က္ႏွစ္မ်ဳိးေၾကာင့္လုိ႔ ေယ ဘုယ်သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ ကေတာ့ အလုပ္၀န္ပိတာေၾကာင့္ပါ။ မႏုိင္ ၀န္ထမ္းရတာ ဒီေနရာမွာေလးေယာက္ အလုပ္ခန္႔ရမယ့္ေနရာကုိ ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိ တာမ်ဳိးေၾကာင့္ပါ။ က်န္တဲ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြကုိပါ လက္ရွိႏွစ္ေယာက္က ခြဲေ၀ယူေနရတာမ်ဳိးပါ။ ဒါကေတာ့ ကုိယ့္ ရဲ႕ကုမ္ၸဏီဘက္ကအားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။     
   

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ ရွိရမယ့္ေနရာမွာ ၀န္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ ရွိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္တန္ရင္ အလုပ္ေတြ မၿပီးဘူး။ ဒါကေတာ့ ၀န္ထမ္းရဲ႕အားနည္း ခ်က္ပါ။ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမျဖစ္တာ ေၾကာင့္လား၊ ဒီအလုပ္ေတြကုိမႏုိင္နင္းတာ ေၾကာင့္လား ဆုိတာစဥ္းစားရပါမယ္။ ကုမ္ၸဏီဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀န္ထမ္းဘက္က အားနည္းခ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႐ုံးအလုပ္ေတြ အိမ္သယ္လုပ္ရၿပီဆုိကတည္းက Work-Life Balance မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အလုပ္ မွာလည္း တစ္ေန႔ကုိ ၈နာရီေလာက္ အလုပ္ေတြထုိင္လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ အိမ္က်ေတာ့ လည္း ဒီအလုပ္ေတြကုိပဲဆက္လုပ္ေနရဦး မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ဆုိတာ ဘယ္မွာ ရွိႏုိင္ေတာ့မလဲ။

ဒီေတာ့ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ကုိစီမံခန္႔ခြဲ ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕ကုမ္ၸဏီက ၀န္ထမ္းလုိအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ဆုိရင္လည္း အထက္လူႀကီးကုိ တင္ျပပါ။ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အလုပ္၀န္ ပိတာက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းစိတ္ဖိစီးမႈ ေတြ၊ မေပ်ာ္ရႊင္ေတာ့တာ၊ စိတ္ဓာတ္က် လာတာေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္ ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈမ ထားသင့္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းလုိအပ္ ခ်က္ကုိေကာင္းေကာင္းသိရွိနားလည္ထား ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၀င္ေငြေလွ်ာ့ခ်ခ်င္လုိ႔ ငါး ေယာက္နဲ႔လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကုိ သုံး ေယာက္ေလွ်ာ့ခ်တာက ေရရွည္မွာလုပ္ ငန္းအတြက္မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြကုိပါ ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္ပါ တယ္။


    ၀န္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း အိမ္ သယ္ၿပီးအလုပ္လုပ္တာက ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္အလုပ္ႀကိဳးစားသူႀကီးလုိ႔သတ္မွတ္ခ်င္ သတ္မွတ္ပါလိမ့္မယ္။ လူေတာ္တစ္ ေယာက္က ၽႊသမု ဴင္န ႀေူေညခန ျဖစ္ရပါ မယ္။ အလုပ္ခ်ည္းပဲလုပ္ေနတဲ့သူကုိ လူေတာ္လုိ႔မဆုိႏုိင္ပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ ကအလုပ္ေရာ၊ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ေရာရွိရပါ မယ္။ ဒီေတာ့အိမ္သယ္ၿပီးအလုပ္လုပ္တဲ့ သူေတြက လူေတာ္ေတြမဟုတ္ဘူးလုိ႔ပဲ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြအိမ္သယ္လုပ္ ရတဲ့အျဖစ္ကုိမေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ၾကပါ။ 

    ေနာက္တစ္ခုက၀န္ထမ္းေတြအ လုပ္မႏုိင္မနင္းျဖစ္ေနတာကုိသိရက္နဲ႔ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြလည္းရွိပါ တယ္။ အခ်ိန္ပုိေၾကးေပးရမွာစုိးလုိ႔ overtime မေခၚဘူး။ ဒါေပမဲ့အလုပ္ေတြ ကုိေတာ့ အိမ္ယူလုပ္ခုိင္းတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ကုန္ထုတ္စြမ္းအားေတြကုိ ဖ်စ္ညႇစ္အသုံးခ်တတ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြ လက္ေအာက္မွာ လုပ္ရတဲ့၀န္ထမ္းေတြက လုပ္ငန္းခြင္ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသူေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြက ၀န္ထမ္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသလုိ၊ ၀န္ထမ္းေတြဘက္က လည္း အလုပ္ရွင္ကုိေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိ တာကုိသတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

    ေနာက္ထပ္႐ႈေထာင့္တစ္ခုကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြကဘက္ကပါ။ ကုိယ့္၀န္ ထမ္းေတြ အလုပ္ေတြမႏုိင္နင္းေတာ့ဘဲ အိမ္သယ္ၿပီးအလုပ္ေတြယူလုပ္ေနရတယ္ ဆုိရင္ ဒီကိစ္ၥကုိေသေသခ်ာခ်ာစီမံခန္႔ခြဲ သင့္ပါၿပီ။ ၀န္ထမ္းလုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လား၊ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္လား ဆုိတာကုိပါ။ တကယ္လုိ႔၀န္ထမ္းလုိအပ္ ခ်က္ေၾကာင့္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ရွိ၀န္ထမ္း ေတြကုိ overtime  ဆင္းႏုိင္၊ မဆင္းႏုိင္ ေမးျမန္းၿပီး ဆင္းႏုိင္တယ္ဆုိရင္ ဒီအလုပ္ ေတြကုိ အခ်ိန္ပုိဆင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ေစ ရပါမယ္။ အခ်ိန္ပုိဆင္းတဲ့အတြက္ ထုိက္ သင့္တဲ့လုပ္ခလစာကုိေပးရပါမယ္။ ဒါမွ သာ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ မွ်တမႈရွိပါမယ္။         

ဒီေနရာမွာ overtime  ဆင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုေျပာခ်င္ပါတယ္။ တ ခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းေတြေတာ့ သိၿပီးသူရွိသလုိ၊ မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ဗဟုသုတအေန နဲ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္ပုိဆင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြဘက္က သေဘာမတူရင္ အခ်ိန္ပုိဆင္းခုိင္းခြင့္မရွိ ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕သေဘာထားကုိ ေမးျမန္းရပါမယ္။ တကယ္လုိ႔၀န္ထမ္း ဘက္က အခ်ိန္ပုိမဆင္းႏုိင္ဘူးဆုိရင္လည္း လစာျဖတ္တာေတြ၊ အျပစ္ေပးတာေတြ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က အခ်ိန္ပုိဆင္းခြင့္၊ မဆင္းခြင့္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရရင္ ႐ုံးအလုပ္ေတြ အိမ္သယ္လုပ္တာက ကုမ္ၸဏီအတြက္ လည္းမေကာင္းသလုိ၊ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္လည္းေရရွည္မွာမေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။  ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က Work Overload ျဖစ္လာရင္ လက္ရွိအလုပ္ကုိစိတ္ပ်က္လာ တတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အလုပ္ရွင္ေတြက လူႏွစ္ေယာက္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကုိ တစ္ေယာက္ကုိပဲခုိင္းၿပီး လစာတုိးေပးမယ္ ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ဆြဲေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါက ခဏတာအတြက္အဆင္ေျပႏုိင္ေပမဲ့ ေရ ရွည္အတြက္ေတာ့အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ အိမ္သယ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့အလုပ္မွာလုပ္ဖုိ႔ ကုိယ့္မွာသူမ်ား ေတြထက္ အခ်ိန္ပုိမရွိပါဘူး။ လူတစ္ ေယာက္က တစ္ေန႔ကုိ ၂၄နာရီပဲပုိင္ဆုိင္ ၾကပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ ကုိယ္ပုိင္  အခ်ိန္နဲ႔ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ေတြပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါ ေစလုိ႔ ဆႏ္ၵျပဳလုိက္ရပါတယ္။

ေက်ာ့ေကခုိင္

https://www.24jobs.com.mm/articles/1522041979

Views: 338

Reply to This

Replies to This Discussion

အရမ္းေကာင္းတဲ့ေဆာငိးပါးတစ္ပုဒ္ပါ

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service