႐ုံးအလုပ္ေတြအိမ္သယ္ၿပီးလုပ္တာ သဘာ၀က်ရဲ႕လား

<Zawgyi>

႐ုံးအလုပ္ေတြကုိ အိမ္သယ္ၿပီးလုပ္ရ တာက ျဖစ္သင့္ရဲ႕လားဆုိတာကုိဒီတစ္ပတ္ မွာ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါ။ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေျပာၾကတာက Work Hard မဟုတ္ဘဲ Word Smart ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ စကားက ဒီေနရာမွာအဓိကက်ပါတယ္။ အလုပ္ေတြအိမ္သယ္လုပ္ရတာက အေၾကာင္းအခ်က္ႏွစ္မ်ဳိးေၾကာင့္လုိ႔ ေယ ဘုယ်သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ ကေတာ့ အလုပ္၀န္ပိတာေၾကာင့္ပါ။ မႏုိင္ ၀န္ထမ္းရတာ ဒီေနရာမွာေလးေယာက္ အလုပ္ခန္႔ရမယ့္ေနရာကုိ ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိ တာမ်ဳိးေၾကာင့္ပါ။ က်န္တဲ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြကုိပါ လက္ရွိႏွစ္ေယာက္က ခြဲေ၀ယူေနရတာမ်ဳိးပါ။ ဒါကေတာ့ ကုိယ့္ ရဲ႕ကုမ္ၸဏီဘက္ကအားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။     
   

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ ရွိရမယ့္ေနရာမွာ ၀န္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ ရွိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္တန္ရင္ အလုပ္ေတြ မၿပီးဘူး။ ဒါကေတာ့ ၀န္ထမ္းရဲ႕အားနည္း ခ်က္ပါ။ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမျဖစ္တာ ေၾကာင့္လား၊ ဒီအလုပ္ေတြကုိမႏုိင္နင္းတာ ေၾကာင့္လား ဆုိတာစဥ္းစားရပါမယ္။ ကုမ္ၸဏီဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀န္ထမ္းဘက္က အားနည္းခ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႐ုံးအလုပ္ေတြ အိမ္သယ္လုပ္ရၿပီဆုိကတည္းက Work-Life Balance မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အလုပ္ မွာလည္း တစ္ေန႔ကုိ ၈နာရီေလာက္ အလုပ္ေတြထုိင္လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ အိမ္က်ေတာ့ လည္း ဒီအလုပ္ေတြကုိပဲဆက္လုပ္ေနရဦး မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ဆုိတာ ဘယ္မွာ ရွိႏုိင္ေတာ့မလဲ။

ဒီေတာ့ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ကုိစီမံခန္႔ခြဲ ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕ကုမ္ၸဏီက ၀န္ထမ္းလုိအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ဆုိရင္လည္း အထက္လူႀကီးကုိ တင္ျပပါ။ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အလုပ္၀န္ ပိတာက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းစိတ္ဖိစီးမႈ ေတြ၊ မေပ်ာ္ရႊင္ေတာ့တာ၊ စိတ္ဓာတ္က် လာတာေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္ ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈမ ထားသင့္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းလုိအပ္ ခ်က္ကုိေကာင္းေကာင္းသိရွိနားလည္ထား ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၀င္ေငြေလွ်ာ့ခ်ခ်င္လုိ႔ ငါး ေယာက္နဲ႔လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကုိ သုံး ေယာက္ေလွ်ာ့ခ်တာက ေရရွည္မွာလုပ္ ငန္းအတြက္မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြကုိပါ ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္ပါ တယ္။


    ၀န္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း အိမ္ သယ္ၿပီးအလုပ္လုပ္တာက ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္အလုပ္ႀကိဳးစားသူႀကီးလုိ႔သတ္မွတ္ခ်င္ သတ္မွတ္ပါလိမ့္မယ္။ လူေတာ္တစ္ ေယာက္က ၽႊသမု ဴင္န ႀေူေညခန ျဖစ္ရပါ မယ္။ အလုပ္ခ်ည္းပဲလုပ္ေနတဲ့သူကုိ လူေတာ္လုိ႔မဆုိႏုိင္ပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ ကအလုပ္ေရာ၊ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ေရာရွိရပါ မယ္။ ဒီေတာ့အိမ္သယ္ၿပီးအလုပ္လုပ္တဲ့ သူေတြက လူေတာ္ေတြမဟုတ္ဘူးလုိ႔ပဲ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြအိမ္သယ္လုပ္ ရတဲ့အျဖစ္ကုိမေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ၾကပါ။ 

    ေနာက္တစ္ခုက၀န္ထမ္းေတြအ လုပ္မႏုိင္မနင္းျဖစ္ေနတာကုိသိရက္နဲ႔ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြလည္းရွိပါ တယ္။ အခ်ိန္ပုိေၾကးေပးရမွာစုိးလုိ႔ overtime မေခၚဘူး။ ဒါေပမဲ့အလုပ္ေတြ ကုိေတာ့ အိမ္ယူလုပ္ခုိင္းတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ကုန္ထုတ္စြမ္းအားေတြကုိ ဖ်စ္ညႇစ္အသုံးခ်တတ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြ လက္ေအာက္မွာ လုပ္ရတဲ့၀န္ထမ္းေတြက လုပ္ငန္းခြင္ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသူေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြက ၀န္ထမ္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသလုိ၊ ၀န္ထမ္းေတြဘက္က လည္း အလုပ္ရွင္ကုိေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိ တာကုိသတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

    ေနာက္ထပ္႐ႈေထာင့္တစ္ခုကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြကဘက္ကပါ။ ကုိယ့္၀န္ ထမ္းေတြ အလုပ္ေတြမႏုိင္နင္းေတာ့ဘဲ အိမ္သယ္ၿပီးအလုပ္ေတြယူလုပ္ေနရတယ္ ဆုိရင္ ဒီကိစ္ၥကုိေသေသခ်ာခ်ာစီမံခန္႔ခြဲ သင့္ပါၿပီ။ ၀န္ထမ္းလုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လား၊ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္လား ဆုိတာကုိပါ။ တကယ္လုိ႔၀န္ထမ္းလုိအပ္ ခ်က္ေၾကာင့္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ရွိ၀န္ထမ္း ေတြကုိ overtime  ဆင္းႏုိင္၊ မဆင္းႏုိင္ ေမးျမန္းၿပီး ဆင္းႏုိင္တယ္ဆုိရင္ ဒီအလုပ္ ေတြကုိ အခ်ိန္ပုိဆင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ေစ ရပါမယ္။ အခ်ိန္ပုိဆင္းတဲ့အတြက္ ထုိက္ သင့္တဲ့လုပ္ခလစာကုိေပးရပါမယ္။ ဒါမွ သာ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ မွ်တမႈရွိပါမယ္။         

ဒီေနရာမွာ overtime  ဆင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုေျပာခ်င္ပါတယ္။ တ ခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းေတြေတာ့ သိၿပီးသူရွိသလုိ၊ မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ဗဟုသုတအေန နဲ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္ပုိဆင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြဘက္က သေဘာမတူရင္ အခ်ိန္ပုိဆင္းခုိင္းခြင့္မရွိ ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕သေဘာထားကုိ ေမးျမန္းရပါမယ္။ တကယ္လုိ႔၀န္ထမ္း ဘက္က အခ်ိန္ပုိမဆင္းႏုိင္ဘူးဆုိရင္လည္း လစာျဖတ္တာေတြ၊ အျပစ္ေပးတာေတြ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က အခ်ိန္ပုိဆင္းခြင့္၊ မဆင္းခြင့္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရရင္ ႐ုံးအလုပ္ေတြ အိမ္သယ္လုပ္တာက ကုမ္ၸဏီအတြက္ လည္းမေကာင္းသလုိ၊ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္လည္းေရရွည္မွာမေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။  ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က Work Overload ျဖစ္လာရင္ လက္ရွိအလုပ္ကုိစိတ္ပ်က္လာ တတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အလုပ္ရွင္ေတြက လူႏွစ္ေယာက္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကုိ တစ္ေယာက္ကုိပဲခုိင္းၿပီး လစာတုိးေပးမယ္ ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ဆြဲေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါက ခဏတာအတြက္အဆင္ေျပႏုိင္ေပမဲ့ ေရ ရွည္အတြက္ေတာ့အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ အိမ္သယ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့အလုပ္မွာလုပ္ဖုိ႔ ကုိယ့္မွာသူမ်ား ေတြထက္ အခ်ိန္ပုိမရွိပါဘူး။ လူတစ္ ေယာက္က တစ္ေန႔ကုိ ၂၄နာရီပဲပုိင္ဆုိင္ ၾကပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ ကုိယ္ပုိင္  အခ်ိန္နဲ႔ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ေတြပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါ ေစလုိ႔ ဆႏ္ၵျပဳလုိက္ရပါတယ္။

ေက်ာ့ေကခုိင္

https://www.24jobs.com.mm/articles/1522041979

<Unicode>

ရုံးအလုပ်တွေကို အိမ်သယ်ပြီးလုပ်ရ တာက ဖြစ်သင့်ရဲ့လားဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ် မှာ ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ။ တော်တော် များများပြောကြတာက Work Hard မဟုတ်ဘဲ Word Smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားက ဒီနေရာမှာအဓိကကျပါတယ်။ အလုပ်တွေအိမ်သယ်လုပ်ရတာက အကြောင်းအချက်နှစ်မျိုးကြောင့်လို့ ယေ ဘုယျသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမအချက် ကတော့ အလုပ်ဝန်ပိတာကြောင့်ပါ။ မနိုင် ဝန်ထမ်းရတာ ဒီနေရာမှာလေးယောက် အလုပ်ခန့်ရမယ့်နေရာကို နှစ်ယောက်ပဲရှိ တာမျိုးကြောင့်ပါ။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေကိုပါ လက်ရှိနှစ်ယောက်က ခွဲဝေယူနေရတာမျိုးပါ။ ဒါကတော့ ကိုယ့် ရဲ့ကုမ်္ပဏီဘက်ကအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။

နောက်တစ်ခုကတော့ နှစ်ယောက် ရှိရမယ့်နေရာမှာ ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက် ရှိ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တန်ရင် အလုပ်တွေ မပြီးဘူး။ ဒါကတော့ ဝန်ထမ်းရဲ့အားနည်း ချက်ပါ။ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းမဖြစ်တာ ကြောင့်လား၊ ဒီအလုပ်တွေကိုမနိုင်နင်းတာ ကြောင့်လား ဆိုတာစဉ်းစားရပါမယ်။ ကုမ်္ပဏီဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝန်ထမ်းဘက်က အားနည်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးအလုပ်တွေ အိမ်သယ်လုပ်ရပြီဆိုကတည်းက Work-Life Balance မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အလုပ် မှာလည်း တစ်နေ့ကို ၈နာရီလောက် အလုပ်တွေထိုင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ အိမ်ကျတော့ လည်း ဒီအလုပ်တွေကိုပဲဆက်လုပ်နေရဦး မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်ဘဝဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှိနိုင်တော့မလဲ။
ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲ ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ကုမ်္ပဏီက ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက် ကြောင့်ဆိုရင်လည်း အထက်လူကြီးကို တင်ပြပါ။ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလုပ်ဝန် ပိတာက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု တွေ၊ မပျော်ရွှင်တော့တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျ လာတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အလုပ် ရှင်တွေအနေနဲ့ ဒီအချက်ကိုလျစ်လျူရှုမ ထားသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ် ချက်ကိုကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်ထား ဖို့လိုပါတယ်။ ဝင်ငွေလျှော့ချချင်လို့ ငါး ယောက်နဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို သုံး ယောက်လျှော့ချတာက ရေရှည်မှာလုပ် ငန်းအတွက်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကိုပါ ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါ တယ်။

ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်း အိမ် သယ်ပြီးအလုပ်လုပ်တာက ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်အလုပ်ကြိုးစားသူကြီးလို့သတ်မှတ်ချင် သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ လူတော်တစ် ယောက်က ျွှသမု ူင်န ြေူညေခန ဖြစ်ရပါ မယ်။ အလုပ်ချည်းပဲလုပ်နေတဲ့သူကို လူတော်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက် ကအလုပ်ရော၊ ကိုယ်ပိုင်ဘဝရောရှိရပါ မယ်။ ဒီတော့အိမ်သယ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေက လူတော်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေအိမ်သယ်လုပ် ရတဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်အောင် ကြိုးစား ကြည့်ကြပါ။

နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းတွေအ လုပ်မနိုင်မနင်းဖြစ်နေတာကိုသိရက်နဲ့ လျစ် လျူရှုနေတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေလည်းရှိပါ တယ်။ အချိန်ပိုကြေးပေးရမှာစိုးလို့ overtime မခေါ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေ ကိုတော့ အိမ်ယူလုပ်ခိုင်းတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေကို ဖျစ်ညှစ်အသုံးချတတ်တဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ လက်အောက်မှာ လုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက လုပ်ငန်းခွင်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရသူတွေပဲဖြစ်ပါ တယ်။ အလုပ်ရှင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသလို၊ ဝန်ထမ်းတွေဘက်က လည်း အလုပ်ရှင်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆို တာကိုသတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုကတော့ အလုပ်ရှင်တွေကဘက်ကပါ။ ကိုယ့်ဝန် ထမ်းတွေ အလုပ်တွေမနိုင်နင်းတော့ဘဲ အိမ်သယ်ပြီးအလုပ်တွေယူလုပ်နေရတယ် ဆိုရင် ဒီကိစ်္စကိုသေသေချာချာစီမံခန့်ခွဲ သင့်ပါပြီ။ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ကြောင့် လား၊ လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လား ဆိုတာကိုပါ။ တကယ်လို့ဝန်ထမ်းလိုအပ် ချက်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိဝန်ထမ်း တွေကို overtime ဆင်းနိုင်၊ မဆင်းနိုင် မေးမြန်းပြီး ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီအလုပ် တွေကို အချိန်ပိုဆင်းတဲ့အချိန်မှာ လုပ်စေ ရပါမယ်။ အချိန်ပိုဆင်းတဲ့အတွက် ထိုက် သင့်တဲ့လုပ်ခလစာကိုပေးရပါမယ်။ ဒါမှ သာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် မျှတမှုရှိပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ overtime ဆင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။ တ ချို့ဝန်ထမ်းတွေတော့ သိပြီးသူရှိသလို၊ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဗဟုသုတအနေ နဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ အချိန်ပိုဆင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေဘက်က သဘောမတူရင် အချိန်ပိုဆင်းခိုင်းခွင့်မရှိ ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သဘောထားကို မေးမြန်းရပါမယ်။ တကယ်လို့ဝန်ထမ်း ဘက်က အချိန်ပိုမဆင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း လစာဖြတ်တာတွေ၊ အပြစ်ပေးတာတွေ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က အချိန်ပိုဆင်းခွင့်၊ မဆင်းခွင့်ကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။

အနှစ်ချုပ်ဆိုရရင် ရုံးအလုပ်တွေ အိမ်သယ်လုပ်တာက ကုမ်္ပဏီအတွက် လည်းမကောင်းသလို၊ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းရေရှည်မှာမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က Work Overload ဖြစ်လာရင် လက်ရှိအလုပ်ကိုစိတ်ပျက်လာ တတ်ပါတယ်။ တချို့အလုပ်ရှင်တွေက လူနှစ်ယောက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို တစ်ယောက်ကိုပဲခိုင်းပြီး လစာတိုးပေးမယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ ဒါက ခဏတာအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ ရေ ရှည်အတွက်တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် အိမ်သယ်ပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်မှာလုပ်ဖို့ ကိုယ့်မှာသူများ တွေထက် အချိန်ပိုမရှိပါဘူး။ လူတစ် ယောက်က တစ်နေ့ကို ၂၄နာရီပဲပိုင်ဆိုင် ကြပါတယ်။ အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာ ကိုယ်ပိုင် အချိန်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါ စေလို့ ဆန်္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။

ကျော့ကေခိုင်

https://www.24jobs.com.mm/articles/1522041979

Views: 750

Reply to This

Replies to This Discussion

အရမ္းေကာင္းတဲ့ေဆာငိးပါးတစ္ပုဒ္ပါ

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service