သားေကာင္းရတနာ

            သားေကာင္းရတနာဟူသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားလည္းပါသည္၊ အမ်ိဳးသမီးလည္း ပါသည္။ ကေလးသူငယ္လည္း ပါသည္။ လူငယ္ လူရြယ္လည္း ပါသည္။ လူႀကီးသူႀကီးမ်ားလည္း ပါသည္။ အရိုးရွင္းဆံုး ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးထမ္းရြက္ေနသူမ်ားကုိ သားေကာင္းရတနာဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

            အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျခားျပည္ပသို႔ေရာက္ေနသည့္တိုင္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ရင္း၊ မျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္တိုင္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိမ္းသိမ္းေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ႀကီးငယ္မဟူသည္ သားေကာင္းရတနာသာ ျဖစ္သည္။ ပမာဆိုရလွ်င္ တိုင္းရင္းသား(၁၃၅)မ်ိဳးထဲမွ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို အမိႏိုင္ငံေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနသူ အားလံုးတို႔သည္ သားေကာင္းရတနာဟု သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

            သည္ႏိုင္ငံမွာေမြး၊ သည္ႏိုင္ငံမွာႀကီး၍ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေနသာသလို လစ္လ်ဴရႈေနသူတို႔သည္ ႏိုင္ငံသားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းတစ္ေယာက္၊ သားေကာင္းရတနာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွသည္ ယေန႔ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေခတ္တိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ သူရဲေကာင္း(သားေကာင္းရတနာ) မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္လည္း ေပၚထြန္းထြက္ေပၚဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခတ္တိုင္းတြင္ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အနည္းငယ္ ရွိေနၾကသည္။ ဟိုေရွးယခင္က သူရဲေကာင္းကုိ အားကိုးလြန္းျခင္း၊ ကိုးကြယ္လြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သူရဲေကာင္းေတြ မ်ားလြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သူရဲေကာင္းမ်ားျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသူရဲေကာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းစုစည္းကာ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းက ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

           သူရဲေကာင္းကုိ ကိုးစားသည့္ေခတ္က လူတို႔သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကုိ ေမ့ေနခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ေတာ့ လူအမ်ားစုသည္ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေရွ႕ထြက္လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေမ့ေနၾကသည္မွာ စုစည္းမႈျဖစ္သည္။ စည္းလံုးမႈျဖစ္သည္။ စည္းလံုးမႈ၊ စုစည္းမႈမွရလာမည့္အားကုိ၊ အစြမ္းကုိ ေမ့ေနၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ စည္းလံုးမႈ၏ အင္အားကို အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္ဆိုေသာ ပံုျပင္ကုိ ေမ့ေနၾကသည္။ ထိုပံုျပင္ကို သတိရ၍ တြန္းေနၾကပါသည္ဆိုလွ်င္ ဦးတည္ရာအရပ္ လြဲေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕က ရႊံ႕ညြန္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ဆိုကာ ေရွ႕သို႔တြန္းသည္။ တခ်ိဳ႕က မည္သည့္နည္းျဖင့္ပင္ လြတ္လြတ္ ႏြံနစ္ေနျခင္းကလြတ္ရန္ဆို၍ ေနာက္သုိ႔ျပန္တြန္းေနၾက၍ ျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္ထဲလည္း တြန္းေနၾကသည္။ ႏြံဗြက္အတြင္းမွ လြတ္ေစလိုသည့္ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္ အျပည့္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပန္းတိုင္ရွိရာသို႔ တြန္းႏိုင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အလြန္နည္းသည့္ တခ်ိဳ႕ေတြကမူ လွည္းျဖတ္သန္းခရီးႏွင္ခဲ့ရာလမ္းတေလွ်ာက္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း လွည္းေမာင္းသူကို အျပစ္တင္ေနၾကသည္။

             လူတိုင္းတြင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီ ရွိၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေတြက မိမိ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကုိ သိသည္။ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ မသိၾက။ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေတြက မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ကို ကြယ္ဝွက္ရင္း မိမိတြင္ အားနည္းခ်က္ပင္မရွိဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။ မိမိအားနည္းခ်က္ကုိ မျဖည့္စြမ္းဘဲ သူတပါးအားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပရင္း၊ သူတပါးအားသာခ်က္ကို ဖ်က္ဆီးရင္း ခရီးေရွ႕မေရာက္ျဖစ္ရန္ ႀကံစည္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံခ်စ္သည့္တိုင္ အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲ၍ အားၿပိဳင္ေနၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္၊ စြမ္းအားတို႔ကုိ ျဖဳန္းတီးေနၾကသည္။ ျပဳန္းတီးေနၾကသည္က စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္သည္။

သမိုင္းဆိုသည္မွာ ေခတ္စနစ္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အေၾကာင္းျခင္းရာတို႔ကုိ ေႏွာင္းလူတို႔က အတုယူရန္၊ ဆင္ျခင္ရန္၊ မွတ္သားရန္အတြက္ ေရးမွတ္ရသည့္ မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ေရးဆိုေသာ္လည္း ထိုသမိုင္းကို ကိုယ္တိုင္ေရးမွတ္၍ မရ။ တိုင္းျပည္အတြက္၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကုိယ္တိုင္ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေရးမွတ္၍ ရသည္။ နာမည္လိုခ်င္စိတ္ျဖင့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ေရးမွတ္တမ္းတို႔သည္ မိုး၊ ေဆာင္း၊ ေႏြ ဥတုသံုးမ်ိဳးကုိပင္ မျဖတ္သန္းႏိုင္ဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾက သည္က မ်ားသည္။ ေက်ာက္စာကုိ ခဲဖ်က္ျဖင့္ ဖ်က္မရသည့္နည္းတူ သမိုင္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သူတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းကို မည္သည့္အမိႈက္သရိုက္ျဖင့္မွ ဖံုးကြယ္၍ မရသည္က ေသခ်ာသည္။

               ထို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ေရာက္ေနသည့္ေနရာ၊ ရွိေနသည့္ အရပ္မွေန၍ တိုင္းျပည္အေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ရမွ၊ ေရွ႕မွ သြားခြင့္ရမွ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းရတနာ ျဖစ္ခြင့္ရသည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အာဇာနည္(၉)ဦးထဲမွ ရဲေဘာ္ကိုေထြးကုိ ေမ့မရႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရွ႕မွေန၍ ဦးေဆာင္ခြင့္ရတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္လာထဲမွ မိုက္ေသာလွည္းကုန္သည္ကုိ သတိရမိၾကဦးမည္ ထင္ပါသည္။ ဦးစီးဦးေဆာင္ မလုပ္ရ၍ ဦးေခါင္းေနရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိက်ေရာက္သည့္ေနရာ ေျခ၊ လက္တို႔မွ တိုင္းျပည္အတြက္ တာဝန္ေက်မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

              လူဆိုသည္မွာ မိမိထက္ အသက္ဝါႀကီးသူ၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးျမင့္သူမ်ားကုိ ေလးစားၾကည္ညိဳႏိုင္ ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကုိယ္ ၾကည္ညိဳႏိုင္ရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းပါသည္။ မိမိလမ္းလြဲသြားလွ်င္၊ မလုပ္သင့္ေသာ အရာကို လုပ္ခဲ့မိလွ်င္ တျခားသူမ်ားမသိေအာင္ ကြယ္ဝွက္ႏိုင္သည့္အခါ ဖံုးကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္တိုင္ကုိေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ် လိမ္ညာလွည့္စားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ၾကည္ညိဳေလးစားႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးသယ္ပုိးထမ္းရြက္ရာတြင္ ေတာ္တည့္မွန္ကန္သည့္စိတ္၊ ရဲဝင့္ေျဖာင့္မတ္သည့္ စိတ္ျဖင့္ ေတြေဝမႈကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

              ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္၊ သားေကာင္းရတနာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေနရာမလို၊ နာမည္ မလိုေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္လိုစိတ္သည္သာ အဓိက ျဖစ္သည္။ သားေကာင္းရတနာအခ်င္းခ်င္း စုစည္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းသည္သာ လိုရင္းျဖစ္သည္။

             သားေကာင္းရတနာဟူသည္ ခင္ဗ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိန္းကေလးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေယာက္်ားေလးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ တူညီေသာေျခလွမ္းမ်ား၊ တူညီေသာပန္းတိုင္ရွိရာသို႔ သယ္ပိုးထမ္းရြက္ေနသူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ သားေကာင္းရတနာသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

ထူးေအာင္ဝင့္

Views: 163

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service