သင့္အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးအရာက ဘာလဲ

လူသားေတြရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႀကီးေတြထဲမွာအေရးႀကီးဆံုးက ၀င္ေငြ (Income) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေရးႀကီးဆံုး ၀င္ေငြကို ရွာေဖြၾကရာမွာ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိပါတယ္။ ၀င္ေငြလံုး၀မရွိေသးသူမ်ားဟာ အလုပ္အကိုင္ (Job) တစ္ခုခုကို ရွာေဖြၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြနည္းနည္းစုေဆာင္းမိၿပီးသူမ်ားဟာ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ား တိုးပြားလာရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ အလုပ္အကိုင္အတြက္ပဲ အရင္ေရးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ အစိုးရအလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားနဲ႕ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ား အျပင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ Small Business လို႔ေခၚတဲ့ SMEs လုပ္ငန္းေတြဆိုၿပီး ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ေတြကေတာ့ လူအမ်ားစုတို႕နဲ႕ လက္လွမ္းမမွီတဲ့ အတြက္ မေဖၚျပႏိုင္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြသူမ်ားအေနနဲ႕ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားနဲ႕ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုဦးစားေပးၿပီး ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္တစ္္ခ်ိုဳ႕ရဲ႕ ၀င္ေငြဟာ မဆိုးလွေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ကေတာ့ အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ မိသားစု ၀မ္း၀ရံုတမယ္သာ ရွာႏုိင္ၾကပါတယ္။ ၀င္ေငြမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားေရာ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကိုပါ ထိခုိက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား အတြက္ ေနဖို႔ စားဖို႔ ၀တ္ဖို႔ ေဆးဖိုး စတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြသည္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ မလႈပ္သာမယွက္သာ ဘ၀ျဖင့္ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားလို႕ ထိုင္ေနလို႕ကလည္း မျဖစ္ပါဘူး။ ၀င္ေငြကေတာ့ ရွာေဖြေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြဟာ ဒီႏြံႀကီးထဲမွာ နစ္မေနပဲနဲ႕ ျပည္တြင္းမွာေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ အလားအလာေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရွာေဖြၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားေခၚယူၾက တဲ့ ေနရာမွာအလုပ္ၾကမ္းနဲ႕ အိမ္ေဖၚေလာက္သာ ေခၚလိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း မိမိရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႕ ရာထူးေတြတိုးၿပီး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနသူေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ မိမိရဲ႕ နည္းတဲ့၀င္ေငြအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတဲ့၀င္ေငြ အတြက္ျဖစ္ေစ အလုပ္လုပ္ေနသူအားလံုးကို ေလးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ မ်ားသည္လည္း ယခုလို ေျပာင္းလဲလာသည့္ကာလမ်ားအတြက္ သိပ္ရွာေဖြစရာမလို ေပါမ်ားလာတာ ေတြ႔ရွိေနရပါၿပီ။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔သာ ျပင္ဆင္ထားသင့္တဲ့ အခ်ိန္္အခါ ေရာက္လို႔ လာေနပါတယ္။ အလုပ္ လုပ္ခ်င္စိတ္လည္း ရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာပဲအလုပ္ရွာရွာ၊ ျပည္ပမွာပဲ အလုပ္ရွာရွာ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားဟာ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မလံုျခံဳပါဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ ေနရာမွာ အဓိက အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ (၁) အဂၤလိပ္နဲ႕ တရုတ္ဘာသာစကား၊ (၂) ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ (၃) စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ (၄) အလုပ္အကိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ (၅) ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံရွိျခင္း (၆) စိတ္ခ်ရတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲ အလုပ္ရွာရွာ အဂၤလိပ္စကားေကာင္းေကာင္း မေျပာႏိုင္ရင္ မိမိနဲ႕ ထိုက္တန္တဲ့အလုပ္ကို မရပါဘူး။ ဘာသာစကားကို သင္ယူဖို႕က သိပ္မခက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္ သိပ္ေတာ့လည္း မလြယ္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ ေျပာဆိုေနတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမရွိရင္ အဆင္မေျပပါဘူး။ သင္ယူမႈနည္းစနစ္နဲ႕ စိတ္ပါလက္ပါရွိမႈေတြကလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မဆက္ဆံႏိုင္ရင္ ဘယ္သူ႕ရဲ႕ေလးစားမႈကိုမွ် မရပါဘူး။ ေအာက္က်ေနာက္က်နဲ႕ အဆက္ဆံခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူအားလံုးဟာ အခုရရွိတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ အဂၤလိပ္နဲ႕တရုတ္ဘာသာစကားေတြကို မျဖစ္မေနေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္သလို နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေနတဲ့ေခတ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံရွိထားဖို႕လည္း အထူးအေရးႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုခုရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈ တစ္ခုခုရွိသူေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာပဲ အလုပ္ရွာရွာ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာပဲရွာရွာ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ေတြကိုပဲ လုပ္လုပ္ အဆင္ေျပပါတယ္။ အသက္္ေမြးအတတ္ပညာတစ္ခုခုကို တတ္ထားရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ အရည္အေသြးမ်ားလိုတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ေရွ႕ေနမ်ားလိုမဟုတ္ပဲ လူတိုင္း သင္ႏိုင္တတ္ႏိုင္တဲ့ အသက္ေမြးအတတ္ပညာမ်ားစြာရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ သက္ေမြးမႈ ဘာသာရပ္ ေတြပါပဲ။ အလုပ္လုပ္ရင္း ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ျမွင့္တက္ဖို႔ တက္ေရာက္သင့္ပါတယ္။ လူတိုင္းသင္ယူႏိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အေရးမႀကီးဘူးဆိုၿပီး ျပစ္ထားလို႕မရပါဘူူး။ မိမိရွာေဖြြမယ့္ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့အသက္ေမြးပညာတစ္ခုကို အခုအခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ ေလ့လာသင္ၾကားထားတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာေျပာေတာင္ေျပာနဲ႕ ဘာမွမတတ္သူေတြဟာ ျပည္ပမွာမွမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္တြင္းမွာလည္း အလုပ္မရႏိုင္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က မိမိ ဘယ္လမ္းသြားၿပီး ဘာလုပ္ဖို႔ဆိုတာေတာင္ ေခါင္းထဲ သိပ္စဥ္းစားထားၾကပံု မေပၚပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ အလကားလိုခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ၊ ျဖတ္လမ္းက အေခ်ာင္ရလို သူေတြဟာ တျခားႏိုင္ငံမွာ သြားလုပ္လို႕မရပါဘူး။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာက ႀကိမ္ဒဏ္ရွိတယ္။ တစ္သက္လံုးစာ ဖူလံုသြား မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္လို႕ရတဲ့ ၀င္ေငြကို ေလးစားဖို႕၊ ရိုေသထိုက္သူေတြကို ရိုေသေလးစားဖို႕၊ အလုပ္ႀကိဳးစားဖို႕၊ စုေဆာင္းဖို႕၊ တိုးပြားေအာင္လုပ္ဖို႕ ဒါမွ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိရဲ႕ကိုယ္ခႏၵာကိုယ္သန္႕ရွင္းလွပေနေအာင္ ေလ့က်င့္ေနရန္ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မွ မေလးစားတတ္ေသးရင္ ဘယ္သူမွလည္း ကိုယ့္ကိုေလးစားမွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ အလုပ္အကိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတာက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အင္တာနက္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳတတ္ဖို႕ေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ရွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္အားလံုးကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာေနႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်ရသူဆီက ၀န္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ရွိတာ ကုန္မွာပါပဲ။ အထူးဂရုစိုက္ရမွာက ဗဟုသုတ မရွိတဲ့ ေက်းရြာ၊ ေတာရြာ ေ၀းလံသီေခါင္တ့ဲေနရာမ်ားက အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါပဲ။ အလုပ္ရွာေပးမယ္၊ လုပ္ခေကာင္းေကာင္းရမယ္ဆိုၿပီး သူမ်ားႏုိင္ငံေခၚသြား ေရာင္းစား ခံရတာေတြ လူကုန္ကူးေတြေတာင္ အမ်ားအျပား ရွိေနသည့္အတြက္ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ ယခုခ်ိန္တြင္ လူသားအားလံုး ကေလး လူႀကီး လူငယ္ လူရြယ္မ်ားပါ မက်န္ စာေပမ်ား ဖတ္ရႈၿပီး အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါတယ္။

ဒီေန႕ ဒီအခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ မရွားလွပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ ေအာင္ျမင္သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာသာ ျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ ဘာမွ အကုန္အက် နည္းနည္းပါးပါးေလး၊ ဒါမွ မဟုတ္ အခမဲ့ေတာင္ အလုပ္ရႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း လူသား အားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးက ၀င္ေငြ၊ အသိဥာဏ္၊ ခြန္အား၊ နည္းပညာနဲ႕ လူသားဆန္မႈေတြ လုိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ သိေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္ လိုပါတယ္။ လူသားေတြဟာ သင္ယူႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ လူသားေတြေျပာင္းလဲသြားမွသာ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းႀကီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္မ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါေတာ့တယ္။

မေနာျဖဴေလး ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေရးသားသည္။

Views: 436

Reply to This

Replies to This Discussion

သူငယ္ခ်င္းေရ ဖတ္မွတ္သြားတယ္ေနာ္

မေတြ႕တာ အေတာ္ၾကာ

အစစအရာရာ အဆင္ေျပလား...

Nice, i love it and when i read it, i wanted to know the writer

Thank you for your comment.

Have a nice day.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service