ေအာင္ျမင္မႈကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကမလဲ။

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ဆယ္တန္းမွာ ၆ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရတာလား။
တကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ အျမင့္ဆံုး ေမဂ်ာကို တက္ေရာက္နိုင္တာလား။
အေကာင္းဆံုး ဇိမ္ခံကားၾကီး စီးတာလား။ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ရရွိလိုက္တာလား။ ေငြေၾကးဥစၥာ အရမ္းခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတာလား။ဘယ္လိုမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကမလဲ။ေဆြးေႏြးေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Views: 197

Reply to This

Replies to This Discussion

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာကို ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈ ၊ ဂုဏ္ျဒပ္ေတြနဲ႔မတိုင္းတာပါဘူး။ ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္သလဲ ၊ လူအမ်ားအက်ိဳးကို ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္သလဲ ဆိုတာမွ တကယ္ေအာင္ျမင္မႈအစစ္အမွန္ပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အေကာင္းဆံုးဇိမ္ခံကားႀကီးစီးလို႔ေအာင္ျမင္တာမဟုတ္ပါဘူး။
ဂႏၵီႀကီးဟာ ၆ဘာသာထြက္ခဲ့မယ္မထင္ပါဘူး။
Apple က စတိဖ္ေဂ်ာ့ ဟာ အျမင့္ဆံုးေမဂ်ာမတက္ခဲ့ပါဘူး။ နည္းပညာကိုလူသားေတြအတြက္ အသံုးခ်သြားမယ့္ေရွ႕ေျပးပံုစံေတြဖန္တီးခဲ့တာပါ။

လက္ရွိအိႏၵိယရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆံုး မိခင္ႀကီးဆိုတဲ့ Sindhutai Sapkal ဟာ သူေတာင္းစားႀကီးတစ္ဦးပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ အျမင့္ဆံုးဆုအပါအဝင္ ဆုေပါင္း ၇၅၀ ေက်ာ္ရထားတဲ့သူပါ။
သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈဟာ သင္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သလဲဆိုတာပါပဲ။
** မွတ္ခ်က္။ ။ အမ်ားအက်ိဳးျပဳႏိုင္သူေတြဟာ မိမိအတြက္လည္း စြမ္းႏိုင္သူေတြ (သေကၠာ) ျဖစ္တာကို သတိျပဳႏိုင္ပါေစ။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service