ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္-

မၾကာခဏမ်ားမ်ားရယ္ေမာႏိုင္ဖို႔၊ လူေတာ္ေတြရဲ႕ေလးစားမႈနဲ႔ကေလးေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈရဖို႕၊  သမာသမတ္ရွိတဲ့ေ၀ဖန္ေရး ဆရာေတြရဲ႕ႏွစ္သက္မႈရဖို႕နဲ႔အေယာင္ေဆာင္သူငယ္ခ် င္းေတြ ရဲ႕သစၥာေဖာက္မႈဒဏ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ဖို႔၊

အလွအပတရားကိုခံစားႏိုင္ေစဖို႔၊ သူတပါးရဲ႕အေကာင္းဆံုးကိုျမင္ႏိုင္ဖို႔၊ ေလာကႀကီးကို နည္းနည္းေလး ပိုေကာင္းေအာင္ခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္ဖို႔ ---က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ကေလးတစ္ဦးျဖစ္ျဖစ္၊ ဥယ်ာဥ္ကေလးတစ္ခုခုျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးတစ္ခုခုရင္ၾကားေစ့လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့---၊ ကိုယ္ေနထိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တပါးသူတစ္ဦးဦးပိုၿပီးအဆင္ေျပအသက္ ရွဴေခ်ာင္ ခဲ့တယ္ဆိုတာေလးသိရရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ဒါမွေအာင္ျမင္မႈဆိုတာေပါ့။

To laugh often and much; To win the respect of intelligent people and the affection of children; To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends; To appreciate beauty, to find the best in others; To leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition; To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded.

Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) American Essayist & Poet

 

ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေကာလိပ္ေတြရဲ႕ စာအံခန္းေတြထဲမွာ ဆယ္ႏွစ္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ပိတ္မိေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးလြတ္လာေတာ့ ရင္ထဲမွာစကားလံုးေတြအျပည့္နဲ႔ဘာဆိုဘာမွလည္းမသိ။

We are shut up in schools and college recitation rooms for ten or fifteen years, and come out at last with a bellyful of words and do not know a thing.


Ralph Waldo Emerson, (1803 - 1882) American Essayist & Poet

 

ပည ာေရးရဲ႕လွ်ိ႕၀ွက္ခ်က္က တပည့္ေတြကိုေလးစားျခင္းမွာတည္တယ္။

The secret of education lies in respecting the pupil.Ralph Waldo Emerson, (1803 - 1882) American Essayist & Poet 

 

လမ္းရဲ႕ေခၚရာေနာက္မလိုက္ႏွင့္။ လမ္းမရွိတဲ့ေနရာသြားကာ လမ္းေၾကာင္းခ်န္ထားခဲ့ပါ။

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.Ralph Waldo Emerson, (1803 - 1882) American Essayist & Poet

 

အျပဳအမူတိုင္း၏ေရွ႕ေဆာင္သည္စိတ္ကူးၾကံစည္မႈျဖစ္သည္။

The ancestor of every action is a thought.


Ralph Waldo Emerson, (1803 - 1882) American Essayist & Poet

Views: 589

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service