ကၽြန္ေတာ့ stick  ေလး 4Gb ကေန  0bit  ျဖစ္သြားလုိ့  ဘယ္လုိ့ျပန္လုပ္ရင္ေကာင္းနိုင္မလဲေျပာျပၾကပါအံုးေနာ္

ရွိစုမဲ့စု  4Gb ေလး detected  ေတြပီး 0bit ျဖစ္ေနလို့  ပါကူညီျပီးေျပာျပေပးၾကပါေနာ္

Views: 106

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

U should ask to Nyaalinker...
You better format your stick bro (if the data in your stick isn't important for you)

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service