ေရာက္တတ္ရာရာ အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးေရာက္ရာ ေလွ်ာက္ေရးထားတယ့္ အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းေလးေတြပါ ။

(1) အခ်ိန္တန္ေတာ့ ဆိုတာကို In due course လို႔ သုံးပါတယ္ ။ ဒါနဲ႔ပါတ္သတ္လို႔ စကားပုံ တစ္ခုရွိပါတယ္ ။
" At first a habit is like a cobweb . In due course it becomes a chain of steel "

(2) ျဖစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ ( ျဖစ္ဖို႔ခဲယဥ္းတယ္ ဆိုတယ့္ သေဘာပါတယ္) ဆိုတာကို If ever လို႔သုံးပါတယ္ ။
If ever , I am late
ငါေနာက္မ်ားေနာက္က်ခဲ့ရင္ ( ေနာက္က်ဖို႔ ခဲယဥ္းတယ့္ သေဘာပါတယ္ )

(3) လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ နက္နက္နဲနဲဆိုတာကိုေတာ့ from the bottom of one's heart လို႔သုံးပါတယ္ ။
I have a huge crush on her from the bottom of my heart .
*ဒီေနရာမွာ have a crush on ဆိုတာ အီဒီယမ္ပါ a strong feeling of love လို႔ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္ ။

(4) ဒီေန႔က စျပီးေတာ့ ဆိုတာကို from now on လို႔သုံးပါတယ္ ။
Never darken my door again from now on !!!
*ဒီေနရာမွာ darken one's door ဆိုတာ အိမ္ရိပ္နင္းတယ္ ဆိုတယ့္ အီဒီယမ္ပါ ။

(5) ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဆိုတာကို at all costs လို႔ သုံးပါတယ္ ။ ဒီစကားလုံးပါတယ့္ ဆိုရုိးစကားတစ္ခုရွိပါတယ္ ။
Marry at all costs .If you get a good wife , you will become a happy man . If you get a bad
wife , you will become a philosopher .
*ဘာသာျပန္ျပေနစရာ မလိုဘူးထင္ပါတယ္ေနာ္

............အခ်ိန္ရခဲ့ရင္ ဆက္ပါဦးမယ္

Views: 1745

Reply to This

Replies to This Discussion

အားေပးပါတယ္ဗ်ာ
ဆက္ေရးပါ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနလ်က္ပါ
ေက်းဇူးေနာ္
ေနာက္လဲဆက္ေရးေပးပါဦးေစာင့္ေနမယ္ေနာ္
သံုးလဲ သံုးမွာပါ
ေက်းဇူးပါဗ်ာ
all are really useful usages. thanks a lot for yr sharing and pls. post more if u wish.
same to all :)
ေက်းဇူး
အခ်ိန္ရခဲ႔ရင္ ဆက္ပါဦးေနာ္
Thank a lot , I will hope u' Lesson , So Nice .
hey Ko Sai very nice lesson . Thank you so much .
ေက်းဇူးပါ ေနာက္ေစာင္.ျပီး ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါမယ္
ေက်းဇူးပါရွင္
ေနာက္ေစာင့္ဖတ္မယ္ေနာ္
ဒီေလာက္ ဆိုရင္ အဂၤလိပ္အားနည္းတဲ႔ ကၽြန္မအတြက္ အ၇မ္းအဆင္ေျပပါတယ္ရွင္
Thanks for your post in this General Chit Chat. It is a really really very useful one.
You make me realize that I am a happy man and a philosopher alternately. :-D
good!!! I am looking forward your coming lesson . Plz Give my respect to your parents .

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service