ေရာက္တတ္ရာရာ အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးေရာက္ရာ ေလွ်ာက္ေရးထားတယ့္ အဂၤလိပ္စာ အသုံးအႏႈန္းေလးေတြပါ ။

(1) အခ်ိန္တန္ေတာ့ ဆိုတာကို In due course လို႔ သုံးပါတယ္ ။ ဒါနဲ႔ပါတ္သတ္လို႔ စကားပုံ တစ္ခုရွိပါတယ္ ။
" At first a habit is like a cobweb . In due course it becomes a chain of steel "

(2) ျဖစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ ( ျဖစ္ဖို႔ခဲယဥ္းတယ္ ဆိုတယ့္ သေဘာပါတယ္) ဆိုတာကို If ever လို႔သုံးပါတယ္ ။
If ever , I am late
ငါေနာက္မ်ားေနာက္က်ခဲ့ရင္ ( ေနာက္က်ဖို႔ ခဲယဥ္းတယ့္ သေဘာပါတယ္ )

(3) လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ နက္နက္နဲနဲဆိုတာကိုေတာ့ from the bottom of one's heart လို႔သုံးပါတယ္ ။
I have a huge crush on her from the bottom of my heart .
*ဒီေနရာမွာ have a crush on ဆိုတာ အီဒီယမ္ပါ a strong feeling of love လို႔ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္ ။

(4) ဒီေန႔က စျပီးေတာ့ ဆိုတာကို from now on လို႔သုံးပါတယ္ ။
Never darken my door again from now on !!!
*ဒီေနရာမွာ darken one's door ဆိုတာ အိမ္ရိပ္နင္းတယ္ ဆိုတယ့္ အီဒီယမ္ပါ ။

(5) ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဆိုတာကို at all costs လို႔ သုံးပါတယ္ ။ ဒီစကားလုံးပါတယ့္ ဆိုရုိးစကားတစ္ခုရွိပါတယ္ ။
Marry at all costs .If you get a good wife , you will become a happy man . If you get a bad
wife , you will become a philosopher .
*ဘာသာျပန္ျပေနစရာ မလိုဘူးထင္ပါတယ္ေနာ္

............အခ်ိန္ရခဲ့ရင္ ဆက္ပါဦးမယ္

Views: 1750

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ကိုယ့္တို ့လိုငတံုးေတြအတြက္ အရမ္းအဆင္ေျပပါတယ္။ :)
(1) account for ကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ / accidence အေၾကာင္းအရာေတြမွာ သံုးရင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာ လို႕ အဓိပါယ္ရ ပါတယ္.

Was there anyone accounted for in this morning car accidence?
မနက္က ကားတိုက္တာ တေယာက္ေယာက္ ထိခိုက္သြားေသးလား?

(2) hang out (ေလွ်ာက္လိမ့္)

Are you going home now? No.. I am hanging out with my girlfriend for a while.
ေဟ့ေကာင္ အိမ္ျပန္ေတာ့မွာလား? မျပန္ေသးဘူး၊ ေကာင္မေလးနဲ႔ ခဏေလာက္ ေလွ်ာက္လိမ့္လိုက္အံုးမယ္။

(3) make out (အနမ္းေတြ မွ်ေဝေနတာ)

You guys'd better stop making out in the park. You can get fined for that.
မင္းတို႕ ႏွစ္ေယာက္ ပန္းၿခံမွာ နမ္းတာေလးေတြ ရပ္ရင္ ေကာင္းမယ္။ ဒဏ္ရိုက္ခံရလိမ့္မယ္။


(4) hook up with (ဆက္သြယ္ / အခ်ိပ္အဆက္)
I used to hook up with my friends on mm net and hang out in the plaza.

သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႕ mm net မွာပဲ အခ်ိပ္အဆက္လုပ္ျပီး plaza မွာေလွ်ာက္လိမ့္တာပဲ။


(5) piss off (ေဒါသထြက္ေစသည္ / တင္းေအာင္လာလုပ္တာ)

Dude, don't piss me off.
ေဟ့ေကာင္, ငါ့ကို တင္းေအာင္လာမလုပ္နဲ႕

Well, I am so pissed.
ေအး, ငါအရမ္း ေပါက္ကြဲေနတယ္ေနာ္။
Thank you for your explanation my friend!
Dude,
Dont piss me off. You are very good in English.
Would like to hang out with you to talk about English
(1) ကုသိုလ္ကံ အလွည့္သင့္လို႔မ်ား ၊ ကံၾကမၼာ အလွည့္သင့္လို႔မ်ား ဆိုတာကို If by any chance လို႔ သုံးပါတယ္ ။
မျဖစ္ဖို႔ ပိုမ်ားတယ္ဆိုတယ့္ သေဘာပါပါတယ္ ။

If by any chance you become teachers , my role advice to you is " don't be bias. "
*ဒီ၀ါက်မွာ bias ဆိုတာ မ်က္ႏွာလိုက္ ဘက္လိုက္တာကို ဆိုတာပါ ။

If by any chance I win your love , I will be the happiest man in the world .

(2) မ်က္ရည္လည္ မ်က္ရည္၀ိုင္းတာကို Tears well up in one's eyes လို႔ သုံးပါတယ္ ။

Tears well up in my eyes whenever I look back on my high school days .
*ဒီ၀ါက်မွာ look back ဆိုတာ အတိတ္ကို ျပန္စဥ္းစားသည္ ျပန္ေတြသည္လို႔ အနက္ရပါတယ္ ။

crocodile tears ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္ မခံစားရပဲ ဟန္ေဆာင္က်တယ့္ မ်က္ရည္ကို ေျပာတာပါ ။
When her husband passed away , she shed crocodile tears .
* ဒီ၀ါက်မွာ pass away ဆိုတာ ကြယ္လြန္သည္ ေသဆုံးသည္ လို႔ အနက္ရပါတယ္ ။

(3) Others , The other , The others , another သုံးပံုကို ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။

*Others = တခ်ိဳ႕ (some နဲ႔တူ)
eg. Some are rich , but others are poor .

* The other = ႏွစ္ခု အနက္က တစ္ခု
eg. Here are two pens . You can take one and give the other to Ma Ma .

* The others = အမ်ားအနက္က က်န္တာ
eg. I bought ten books yesterday . Two are adventure stories and the others are romance .

*Another = ေနာက္တစ္ခု
eg. The boy took another cake while Daw Lay was not looking .

.
Thank your par! Your post help me to enhance my English study!
:)
thx a lot
thz my fri
ur post is very precious.
ေက်းဇူးေနာ္
ဆက္ေရးေပးပါ
ေစာင့္ေနမယ္ေနာ္
(1) ဘုရား မလို႔ ဆိုတာကို Thank heavens ဆိုျပီး သုံးပါတယ္ ။

eg.Thank heavens , after two long months of intense heat , the rains has finally set in . For the last two months we had to spend many sleepless nights . We had no appetite for food and we could only eat very little . Our bodies were covered with prickly heat . Now the rains has come . The weather has become cooler . It is indeed a welcome respite from the heat .

The rains မိုးရာသီ (The rainy season နဲ႔ တူပါတယ္ ။)
spend (၁) အခ်ိန္ကို ေျပာရင္ ကုန္ဆုံးေစတယ္ ။ (၂) ပိုက္ဆံကို ေျပာရင္္ သုံးတယ္ ။
appetite အစာစားခ်င္တယ့္စိတ္ ။
prickly heat မိတ္ဖု
respite ဒဏ္တစ္ခုခုမွ သက္သာရာရ

(2) In , On , At တို႔ကို အခ်ိန္ျပ ေနရာျပ အျဖစ္သုံးပုံကို ေဖာ္ျပ ခ်င္ပါတယ္ ။

In
* ရာစု ၊ ႏွစ္ ၊ ရာသီ ၊ လ ၊ နံနက္ ၊ ေန႔လယ္ ၊ ညေန တို႔ကို In နဲ႔ျပတယ္ ။
eg. in the twenty first century , in 1975 , in winter , in November
in the morning , in the afternoon , in the evening

* ကမၻာ ၊ တိုက္ ၊ ေဒသ ၊ တုိင္းျပည္ ၊ ႏိုင္ငံ ၊ ျမိဳ႕ရြာ ၊ လမ္း ကိုလဲ In နဲ႔ ျပတယ္ ။
eg. in the world , in Asia ,in Europe , in the delta , in the dry zone ,
in Myanmar , in England , in Yangon , in London , in this country ,
in this town , in a city , in a town , in a village , in the street

On
* ေန႔ရက္ေတြကို On နဲ႔ ျပတယ္ ။
eg. on Sunday , on weekday , on the seventh day , on a sunny day ,
on Union day , on November 24 , on 10th April , on the Full moon day
of Kason

At
* နာရီ ၊ အာရုဏ္ ၊ မြန္းတည့္ ၊ ည ၊ သန္းေခါင္ ...စတာေတြကို At နဲ႔ ျပတယ္ ။
eg. at ten o' clock , at 4:25 pm , at dawn , at noon , at night , at midnight ,
at this time , at first , at last

* ေနရပ္ လိပ္စာ ၊ အိမ္ ၊ ေက်ာင္း ၊ ရုံး ၊ ေစ်း .... စတာေတြကို At နဲ႔ ျပတယ္ ။
eg. at 87 , Main Road , Lashio , at home , at school , at the office , at the market , at the station ,
at the hospital , at the beginning , at the end , at my uncle's place

(3)တစ္ခုခုကို မလုပ္ရပဲ မေနႏိုင္တာကို .. can't help V-ing လို႔ သုံးပါတယ္ ။
eg. I can't help laughing , I can't help crying
သိပ္ေကာင္းတဲ့ စာစုေတြပါ။ ဖတ္လိုက္ ေမ့လိုက္နဲ႕ ျဖစ္ေနတာကခက္တယ္။
ေနာက္လည္း ဆက္တင္ပါအံုးဗ်ာ။ေမ်ွာ္ေနပါ့မယ္။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service