တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ့္မိခင္ဗမာစကားကိုေျပာေနရင္းနဲ႔ ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့စကားလံုး ရွာမရတာမ်ိဳးႀကံဳဖူးၾကပါသလား။ “ဟိုေလ. . . အဲဒါ ဘယ္လိုေခၚပါလိမ့္... ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဟိုဒင္းေလ” စတဲ့ ဟိုဒင္း...တို႔ ...ဟိုဟာ... တို႔နဲ႔ လိုရင္းကိုကြက္တိမေရာက္ႏိုင္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ စိတ္အလိုမက် ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါက ကိုယ့္မိခင္ဗမာစကား။

 တျခား ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္စကား ေျပာ တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ခါတေလ မကေတာ့ဘဲ ခဏခဏျဖစ္ေနတတ္ေတာ့ စကားတစ္ခြန္းေျပာဖို႔အေရး စကားလံုးကို လည္းစဥ္းစားရေသး၊ ထြက္လာတဲ့စကားလံုးေတြကိုလည္း ၀ါက်ျပန္စီရေသးဆိုေတာ့ စိတ္ပ်က္အားငယ္ရ တတ္တာ ေလ့လာကာစ စာသင္သားတို႔ မလြဲမေသြ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ ဒုကၡတစ္ခုပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ စာသင္သက္ၾကာ လာေတာ့ စကားလံုးေတြဟာ မိုးေရမိုးစက္မ်ားတစ္ေပါက္တစ္ေပါက္နဲ႔ စဥ့္အိုးႀကီး ျပည့္လာသလို တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာတဲ့အခါက်မွ နည္းနည္းအဆင္ေျပလာပါေတာ့တယ္။ ဒါေတာင္မွ ေန႔စဥ္သာမန္ ေျပာဆိုေနက်တာမ်ိဳးမွာအဆင္ေျပႏိုင္ေပမယ့္ မိန္႔ခြန္းလို ေဟာေျပာပြဲလို ေနရာမ်ိဳးမွာ အဂၤလိပ္လို႔ေျပာရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ စကားလံုးတိုင္းသည္ တစ္ဖက္သားရင္ကိုတိုက္႐ိုက္ထိမွန္မည့္ စကားလံုးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈံးရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
 
ဘာသာစကားဆိုတာ လူသားတို႔ရဲ႕ အဓိက ဆက္သြယ္ေရးလက္နက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားတဲ့ လူသားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕လက္နက္ကို ထက္ျမက္ႏိုင္သမွ်ထက္ျမက္ေနေအာင္အားထုတ္တဲ့အေနနဲ႔ စကားလံုးအသစ္ေတြတီထြင္ၾက၊ တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြကို ေက်ာခိုင္းပစ္ၾက၊ တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြကို အဓိပၸါယ္ေျပာင္း ပစ္ၾက၊ တိုးပစ္ၾကနဲ႔ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္က ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာထားမိၿပီ။ စထားမိၿပီ ဆိုေတာ့ မဆံုးတမ္းဆက္ေလ်ာက္ရေပေတာ့မည္။ ေလ့လာရေပေတာ့မည္။

 

ေ၀ါဟာရ ဆိုရာတြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္းအုပ္စုခြဲၾကည့္ၾကပါစို႔။

(၁) ေန႔စဥ္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရမည့္ အေျခခံမသိမျဖစ္စကားလံုးမ်ား

(၂) ကိုယ္တိုင္ေျပာဆိုဖို႔အေၾကာင္း နည္းေသာ္လည္း သူမ်ားေျပာလွ်င္ နားလည္ရန္အတြက္သိထားရမည့္

စကားလံုးမ်ား

(၃) ကိုယ္သိ၍ေျပာေသာ္လည္း တျခားသူ နားလည္ရန္ခက္ခဲသည့္ စကားလံုးမ်ား

 

၄င္းအုပ္စုသံုးစုတြင္ အမွတ္စဥ္ တစ္အုပ္စုသည္ မျဖစ္မေနေလ့လာထားရမည္၊ မၾကာခဏ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈရ မည့္စကားလံုးအုပ္စုျဖစ္သည္။ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္အဘိဓါန္မွ ထုတ္ေ၀သည့္ Oxford 3000 words TM Keywords သည္စာသင္သားတို႔ရည္ညႊန္းရန္ရွိသင့္သည့္စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္သားတို႔အတြက္ အသံုးအမ်ားဆံုးအဂၤလိပ္စကားလံုးေပါင္း ၃၀၀၀ ကို ပညာရွင္မ်ားက စနစ္တက်စုစည္းေပး ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာလံုးေပါင္းသံုးေထာင္ဆို၍ လန္႔မသြားပါႏွင့္။ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးသားေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ အနည္းဆံုးေတာ့ ၄င္းတို႔ထဲမွ စာလံုး တစ္ေထာင္ခန္႔ သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေလ့လာရမည္ ဆိုရာတြင္ စာတစ္အုပ္လံုးအလြတ္က်က္မွတ္ခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ လုပ္လည္းမလုပ္သင့္ပါ။ စာဖတ္ရင္း၊ သတင္းနားေထာင္ရင္း စကားလံုးအသစ္တစ္လံုးေတြ႕သည္ဆိုပါဆို႔။ ၄င္းစာအုပ္ထဲတြင္ရွာလိုက္ပါ။ စာရင္းထဲတြင္ပါပါက အေရွ႕ဖက္ တြင္ၾကယ္အမွတ္အသားျဖစ္ေစ၊ highlighter သံုး၍ျဖစ္ေစ မွတ္ထားပါ။ ၄င္းစကားလံုး၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံုကို နမူနာ၀ါက်ႏွင့္တကြေလ့လာၾကည့္ပါ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္စာလံုးအသစ္ေတြ႕၍စာအုပ္လွန္ရ ခ်ိန္တြင္အရင္မွတ္ထားခဲ့သည္မ်ားကို ခရီးသြားဟန္လႊဲျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ မၾကာခဏ ျမင္လာတဲ့အခါ အလြတ္ ရလာပါလိမ့္မည္။ မိမိစိတ္ထဲ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရသြားသည့္စကားလံုးမ်ားကို အမွန္ျခစ္ျပထားပါ။ သည္လိုႏွင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း စာအုပ္တစ္အုပ္လံုး အမွန္ျခစ္မ်ားခ်ည္းျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

 

စကားလံုးအသစ္တစ္လံုးေတြ႕သည္ဆိုပါဆို႔။ ပထမအုပ္စု Oxford 3000 words TM Keywords တြင္မပါသည့္ စကားလံုးဆိုလ်င္ေကာ။ ကိစၥမရွိပါ။ ထိုစကားလံုးကို မိမိစိတ္ထဲတြင္ အသာေတးထားလိုက္ပါ။ သင္သည္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလိုသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး စာအုပ္၊ စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္ မ်ားကိုဖတ္႐ႈေလ့ရွိသူျဖစ္ပါက ထိုစကားလံုးကို မၾကာခင္ ႏွစ္ခါ၊ သံုးခါ ထပ္ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ပါက ၄င္းစကားလံုးသည္ ဒုတိယအုပ္စုထဲတြင္ ပါေနေခ်ၿပီ။ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ ေ၀ါဟာရမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္အတြင္း ေရးခ်မွတ္သား ထားလိုက္ပါ။ စကားလံုးတစ္လံုးကိုမွတ္သားရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကိုပါ တပါတည္းတြဲဖက္မွတ္သားရပါမည္။

  •     Pronunciation
  •     Stress (စကားလံုးတစ္လံုးသည္ တစ္သံထက္ပိုပါက မည္သည့္အသံတြင္ ပို၍အားစိုက္ရြတ္ရသည္ ကိုျပေသာအရာ)
  •     Grammatical Function (N, V, Adj စသည္)
  •     Definition အဓိပၸါယ္မူရင္းအဓိပၸါယ္
  •     Collocation (သူႏွင့္တြဲသံုးသည့္စကားလံုးမ်ား)
  •     Example Sentence (နမူနာ၀ါက်)


၄င္းတို႔ကိုသိရွိထားပါမွ ကိုယ္ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ေ၀ါဟာရအျဖစ္သို႔ေရာက္ပါမည္။

 တတိယအုပ္စုကေတာ့ရွင္းပါသည္။ မိမိပဲသိၿပီး သူမ်ားေတြအမ်ားစုမသိသည့္စကားလံုးမ်ား။ ဒါကလည္းျဖစ္ တတ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကအဘိဓါန္စာအုပ္ႀကီးေတြထဲကရွာၿပီး စကားလံုးႀကီးႀကီးေတြႏွင့္ လူေရွ႕သူေရွ႕ ဟိတ္ ဟန္ျပခ်င္ၾကသည္။ ကိုယ္ေျပာသမွ် ေရးသမွ်သည္ သူတပါးနားမလည္ပါက ဘာမ်ားအဓိပၸါယ္ရွိပါမည္နည္း။ ဒီလိုစကားလံုးေတြက စာႀကီးေပႀကီးေတြထဲမွာပါတတ္သည္။ သူ႕ေနရာႏွင့္သူသံုးလွ်င္ေတာ့ရသေျမာက္၏။ သို႔ရာတြင္ဂႏၱ၀င္စာထဲကစကားလံုးကို ေန႔စဥ္အေျပာစကားမွာသံုးလိုက္ပါက ဆင္ခ်ည္ေသာႀကိဳးႏွင့္ၾကက္ကို ခ်ည္သလိုျဖစ္ေနေခ်မည္။ ထိုစကားလံုးမ်ိဳးကိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးဦးစားေပးမွာထားရေပမည္။

ဤသည္က ဘာကိုေလ့လာမည္ဆိုသည့္ ပထမပိုင္းျဖစ္သည္။

 

Oxford 3000 words TM Keywords download လုပ္ရန္


ဒုတိယပိုင္းတြင္ေတာ့ဘယ္လိုေလ့လာမည္ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရေလ့လာရာမွာ အသံုး၀င္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Make it Personal ကိုယ္ပိုင္မွတ္စုထားပါ။

Spoon Feeding method နဲ႔ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသူေတြအဖို႔ အရာရာကို လက္တင္ အဆင္သင့္ရဖို႔ပဲ အားသန္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ စာအုပ္ဆိုင္ေတြမွာ English Meaning ဆိုတဲ့စာအုပ္ေတြ၊ ေ၀ါဟာရပေဒသာ ဆိုတဲ့စာအုပ္ေတြ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ပံုေနတာပါပဲ။ စာအုပ္ေတြ၀ယ္တာလဲ၀ယ္တာပါပဲ။ ၀ယ္ၿပီး ကိုယ့္ေခါင္းထဲ၊ ရင္ဘတ္ထဲေရာက္မလာဘဲ စာမ်က္ႏွာေတြထဲမွာပဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ အိပ္ေမာ က်ေနတာကမ်ားတယ္။ ဒါကလည္းသဘာ၀က်ပါတယ္။ လူဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔ဆိုင္တာကိုပိုစိတ္၀င္စားတယ္။ ကိုယ္နဲ႔နီးစပ္တာကို ပိုမွတ္မိတယ္။ ကိုယ့္အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ယွဥ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ မေမ့တတ္ေတာ့ပါဘူး။

 Tell Me I forget, Show Me I remember, Involve Me I understand!

 ဆိုတဲ့စကားေလးရွိတယ္မဟုတ္လား။ ကိုယ္ပိုင္မွတ္စုထဲကို ကိုယ့္လက္ေရးနဲ႔ခ်ေရးလိုက္တဲ့အခါ လက္က ေရးတာက (Kinesthetic or tactile learning လို႔ေခၚတဲ့ေလ့လာျခင္းတစ္မ်ိဳး)၊ ေရေနတုန္းမ်က္လံုးကျမင္တာက်ေတာ့ (Visual learning လို႔ေခၚတဲ့ေလ့လာျခင္းတစ္မ်ိဳး)၊ အသံထြက္ရြတ္ဆိုၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ (Auditory learning လို႔ေခၚတဲ့ေလ့လာျခင္း) အျပင္ ကိုယ့္အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့အခါ (Associative learning) စတဲ့ ေလ့လာနည္းေလးမ်ိဳးနဲ႔တၿပိဳင္တည္းေလ့လာၿပီးျဖစ္သြားပါေရာလား။ ပထမသံုးမ်ိဳးကို Flemming ရဲ႕ VAK/VARK Model လို႔ပညာေရးေလာကမွာသိထားၾကပါတယ္။

 
ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေလ့ရွိတဲ့နည္းကေလးကိုတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ လူတိုင္းနဲ႔ေတာ့ ကိုက္ညီခ်င္မွကိုက္ညီပါ လိမ့္မယ္။ အသံုးတည့္သူမ်ားယူၾကပါကုန္။ ဗလာစာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ထားပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ မွတ္စုစာအုပ္ထူထူေတြ သံုးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သယ္ရျပဳရေလးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ဗလာစာအုပ္ေလးေတြပဲသံုးေတာ့တယ္။ အဲဒီဗလာစာအုပ္ထဲမွာ စာဖတ္ရင္း၊ အင္တာနက္ၾကည့္ရင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ရင္း ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့စာလံုးေလးေတြကို က်မွတ္ထားတယ္။ အေပၚက ရက္စြဲေနရာမွာ တနလၤာ၊ အဂၤါ စသည္ျဖင့္ေရးထားတယ္။ ဒီစာအုပ္ေလးကို သြားေလရာယူသြားတယ္။ အခုေတာင္ ရပ္ေ၀းေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ပါလာလို႔ Scan ဖတ္ၿပီးနမူနာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကားေစာင့္ရင္း၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္းအခ်ိန္ျဖဳန္းရတိုင္း ဖတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဖတ္သလဲဆိုေတာ့ ဒီေန႔ တနလၤာေန႔ ဆိုရင္ တနလၤာပါတဲ့ စာရြက္တစ္ရြက္ကိုေကာက္လွန္လိုက္ၿပီးဖတ္တယ္။ ရက္စြဲအလိုက္ပဲ တစ္ေန႔စာ ဖတ္ပါတယ္။ (ဒီလိုေရးထားလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀ိရိယေကာင္းသူလို႔မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပ်င္းမွန္း သိလို႔ ဒီနည္းကိုသံုးတာပါ။) အဆင္ေျပပါတယ္။ အလြတ္က်က္စရာမလိုဘူး။ ႏွစ္ေခါက္သံုးေခါက္ဖတ္ရင္ ရသြားၿပီ။

 

Using Every Resource ေနရာေပါင္းစံုမွစုေစာင္းပါ

ဘယ္ပညာရပ္မဆို သိခ်င္စိတ္ကေရွ႕ေဆာင္ပါတယ္။ Curiosity လို႔ေခၚတဲ့သိခ်င္စိတ္၊ စူးစမ္းခ်င္စိတ္ၾကာင့္ပဲ ကမၻာႀကီးဟာဒီေန႔ဒီေလာက္ တိုးတက္ေနတာပါပဲ။ ေ၀ါဟာရေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲရွိေနၾကပါတယ္။ စာအုပ္ထဲမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ မနက္မိုးလင္းလို႔ ေကာက္ဖီ ေဖ်ာ္ဖို႔ ပုလင္းကို ကိုင္လိုက္တဲ့အခါမွာ Nescafé Gold Blend, premium quality ဆိုတဲ့စာတမ္းကိုေန႔တိုင္း ေတြ႕ရပါမယ္။ ဒါကဥပမာအေနနဲ႔ေျပာတာပါ။ blend တို႔ premium တို႔ဆိုတဲ့စကားလံုးေလးေတြမသိရင္ သိေအာင္လုပ္လိုက္ေပါ့။ တခါတေလ ႏွာေစးအေအးမိလို႔ Decolgen ေသာက္တဲ့အခါ ဒီလိုမ်ိဳးေလး No drowse ဆိုတဲ့စကားေလးရွိတယ္ေတြ႕ရဦးမယ္။ ၿမိဳ႕ထဲသြားလို႔လာလို႔ ဘတ္စကားေပၚကေန ေငးၾကည့္ရင္း လည္း စကားလံုးအသစ္ကေလးေတြရတတ္တာပါပဲ။ TV ကေန သတင္းေတြနားေထာင္ရတာ၀ါသနာပါတဲ့သူဆိုရင္ အတိုင္းထက္အလြန္ပါပဲ။ TV ဆိုတာက သတင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို အၿမဲတမ္း update တင္ျပေနတာဆိုေတာ့ ကိုယ္မသိတဲ့စကားလံုးတစ္ခုကို ထပ္ကာထပ္ကာ ၾကားေနရတတ္တယ္။ အ႐ုပ္ေရာ၊ အသံေရာ ျမင္ရၿပီးေတာ့ သတင္းရဲ႕မူရင္းေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားကိုသိထားရင္ အဲဒီစကားလံုးရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို ခန္႔မွန္း တြက္ဆႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ အယ္ဂ်ာဇီးရား႐ုပ္သံအဂၤလိပ္ပိုင္းဟာကၽြန္ေတာ္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲၾကည့္တဲ့ သတင္းလိုင္းတစ္ခု ေပါ့။ အေရးအခင္းတစ္ခုအေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ The police are telling the crowd to disperse. ဆိုတဲ့စာေၾကာင္းမွာ disperse ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုမသိဘူူး။ ဒါေပမယ့္ လူအုပ္ႀကီးရယ္၊ ရဲေတြရယ္၊ ေအာ္လံႀကီးနဲ႔ေျပာေနတာရယ္ စတဲ့ contex အရ disperse ဆိုတာ လူစုခြဲဖို႔ေျပာတာမွန္းခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီစကားလံုးကို အလြတ္က်က္စရာမလို ဘဲနဲ႔တစ္ခါတည္းမွတ္မိခဲ့တယ္။

 

 

Knowing the affixes (ေရွ႕ဆက္၊ ေနာက္ဆက္စကားလံုးမ်ားသိျခင္း)

ေရွ႕ဆက္ (prefix)စကားလံုးနဲ႔ ေနာက္ဆက္ (suffix) စကားလံုးေတြ သိထားတဲ့အခါ စကားလံုးအသစ္ကို ခန္႔မွန္းရတာ ပိုၿပီးလြယ္ကူပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ pre ဆိုတဲ့ေရွ႕ဆက္စကားဟာ before အဓိပၸါယ္ထြက္တယ္ဆိုေတာ့ preview, preschool, precede တို႔ကိုလည္းသိလာတာေပါ့။ Cide ဟာ killer လို႔သိရင္ homocide, insecticide, fungicide တို႔ကိုခန္႔မွန္းႏိုင္မွာပါ။ အဂၤလိပ္စာမွာ သိပၸံ၊ေဆးပညာေ၀ါဟာရ မဟုတ္တဲ့အရွည္ဆံုးစကားလံုးျဖစ္တဲ့ antidisestablishmentarianism မွာ establish တည္ေထာင္သည္/မႈ အဓိကသိထားရင္ က်န္တဲ့ anti(ဆန္႔က်င္သည္)၊ dis (ဆန္႔က်င္သည္၊ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္)၊ ment (နာမ္ျပဳစကား)၊ arian (ျပဳသူ၊ ျဖစ္သူ ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္) ism (၀ါဒ) စတဲ့ prefix, suffix ေတြနဲ႔ခန္႔မွန္းၾကည့္ရင္ ဆိုလိုရင္းကို နည္းနည္းေတာ့သေဘာေပါက္လာမွာပါ။ စကားလံုးအသစ္ေတြ႕တိုင္း အဘိဓါန္ေကာက္လွန္ေနရရင္ စာတစ္မ်က္ႏွာမွာ မသိတဲ့စကားလံုးေတြ အမ်ားႀကီးပါေနရင္စိတ္ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ဟာ ကိုယ့္ level နဲ႔မကိုက္ညီေသးဘူးဆိုတာ သိရပါမယ္။ စာအုပ္ဆိုင္ေတြမွာ၀ယ္လို႔ရတဲ့ graded readers မ်ားဟာေ၀ါဟာရတည္ေဆာက္ဖို႔ အလြန္သင့္ေတာ္တဲ့ စာအုပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

Use all of your sensesအာ႐ံုငါးပါးစလံုးအသံုးျပဳပါ။

လူေတြဟာ(ျမင္၊ ၾကား၊ ေတြ႕၊ အနံ႕၊ အရသာ) အာရံုငါးပါးစလံုးနဲ႔ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းကေတာ့အာ႐ံုငါးပါးကို ေလ့လာသင္ယူရာမွာမသံုးမခ်တတ္ၾကပါဘူး။ စာဖတ္တယ္ (ျမင္)၊ နားေထာင္တယ္ (ၾကား)၊ ႏွစ္ခုကိုသာတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးေနၾကတာပါ။ Dr. Vivian Franz, Ph.D. ကေတာ့ See it. Say it. Hear it. Write it လို႔တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

 

Using Other Languages to Build Vocabulary သိထားတဲ့တျခားဘာသာစကားကိုသံုးပါ

မိမိဟာ ကိုယ္ေလ့လာေနတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုကိုတတ္ေျမာက္ထား တယ္ဆိုရင္ ေ၀ါဟာရအေတာ္မ်ားမ်ားကိုလြယ္လြယ္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ Romance ဘာသာတစ္ခုခုု Spanish, French ျဖစ္ျဖစ္ Germanic ဘာသာစကားတစ္ခုခု German, Dutch ျဖစ္ျဖစ္ သိထားသူဆိုရင္ အဂၤလိပ္စကားလံုးေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အဲဒီဘာသာေတြကလာတာျဖစ္လို႔ေ၀ါဟာရ တိုးပြားဖို႔အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္းစကားလံုးမ်ိဳးကို cognate လို႔ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳးေတြဆိုရင္လဲ ထုိင္းစကား သင္တဲ့ အခါမွာ ပါဠိ၊ သကၠတ ကလာတဲ့စကားလံုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တူၾကလို႔ ေလ့လာရတာေပ်ာ္စရာေကာင္း ပါတယ္။

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္တစ္ခုကေတာ့ There is no hard-and-fast rule in English language learning. ဆိုတဲ့စကားလို ပံုေသကားခ်ပ္မတြက္ဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ မတူတဲ့သင္ယူပံုေတြ (different learning style) ရွိတတ္ၾကလို႔ မိမိနဲ႔ဆီေလ်ာ္အသံုးတည့္မည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကို ရွာယူအသံုးခ်ႏိုင္ ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 6991

Reply to This

Replies to This Discussion

thank

ေက်းဇူးပဲအကိုေရ

လိုေနတဲ့ပံုစံကို ခ်ေပးထားတာ တန္တယ္ဗ်

လုပ္ေတာ့လုပ္ေနတာပဲ အကိုေလာက္ မစံုေတာ့ သိပ္မထိေရာကဘူး

အခုမွ နည္းေကာင္းေလးရသြားတယ္

Thanks

This is so good.

ကိုဇာနည္

ေဆာင္းပါး ေကာင္းတယ္

"There is no hard-and-fast rule in English language learning."

Thanks for sharing and contribution to English Learners.

Best Wishes.

 

Invaluable post for language learners.
Thanks a lot.

thanks

have a nice day

thank you, this is so good.

Thank you very much Ko Zarni .

 

Very grateful to you! Ko Zar Ni

much knowledge on learning vocabularies.

so thanks brother

Thank u so much brother.These are very useful for me who is beginner for English. By the way , i like ur way that to learn vocabulary.

 

Thank you so much, Ko Zarny. May I request for other useful issues!

 

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service