ျမန္မာအသံႏွင့္အဂၤလိပ္အသံကြာျခားခ်က္ (၂)

Verb ၾကိယာတစ္လံုးနဲ႕ အမိန္႕ေပး၀ါက်ပံုစံ ျဖစ္လာတာကို   ျမန္မာအသံႏွင့္အဂၤလိပ္အသံကြာျခားခ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

ယဥ္ေက်းတဲ့ ေတာင္းပန္စာေၾကာင္း

“PLEASE”       = …………………..ပါ ။ (ေက်းဇူးျပဳ) [ S ကို Z အသံထုတ္ပါ)

ဒီစာလံုးကို ငယ္ငယ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕သင္လာခဲ့ၾကတာပါ။ “ေက်းဇူးျပဳ၍” လို႕ က်က္မွတ္ဖူးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာပတ္၀န္းက်င္မွာ “ေက်းဇူးျပဳ၍” လို႕ ေျပာတဲ့သူ မရွိပါဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္မွာမသံုးတဲ့ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ကၽြန္ေတာ္က ၾကိယာနဲ႕တြဲသံုးရင္ ပိုမိုယဥ္ေက်းတဲ့ “……………ပါ” ထည့္ေျပာတဲ့ပံုစံ သံုးပါမယ္။

 

ဥပမာ-

          ေျပာ                       -                  ေျပာပါ

          (အမိန္႕ေပး)               -                  (ေတာင္းပန္)

          SPEAK                    -                  PLEASE, SPEAK

 

PLEASE, SPEAK                  - ေျပာပါ

PLEASE, SIT                      - ထိုင္ပါ

PLEASE, DRINK                  - ေသာက္ပါ

PLEASE, GIVE                    - ေပးပါ

PLEASE, ANswer                 - ေျဖပါ

PLEASE, DO                      - လုပ္ပါ

PLEASE, LISten                  - နားေထာင္ပါ

PLEASE, READ                   - ဖတ္ပါ

PLEASE, wRite                    - ေရးပါ

PLEASE, COME                   - လာပါ

PLEAEE, EAT                     - စားပါ

PLEASE, STAND                 - ထပါ

PLEASE, TAKE                    - ယူပါ

PLEASE, SLEEP                   - အိပ္ပါ

PLEASE, ASK                     - ေမးပါ

PLEASE, LOOK                   - ၾကည့္ပါ

PLEASE, Open                     - ဖြင့္ပါ

PLEASE, TEACH                  - သင္ေပးပါ

PLEASE, UNderSTAND         - နားလည္ပါ

 

ဒီလိုဆိုရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့ ေတာင္းပန္စာေၾကာင္းေတြရလာပါလိမ့္မယ္.

 

တားျမစ္၀ါက်

Don’t   = မ…………….နဲ႕

ဒီစာလံုးကို ၾကိယာေရွ႕ကထားရင္ “မ…….နဲ႕” ဆိုတဲ့ တားျမစ္စာေၾကာင္းရပါမယ္.

 

ဥပမာ -

 

SPEAK                    - ေျပာ

Don’t SPEAK            - မေျပာနဲ႕

COME                     - လာ

Don’t COME             - မလာနဲ႕

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕သိတဲ့ ၾကိယာေတြနဲ႕ တြဲျပီးေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ တားျမစ္စာေၾကာင္းေတြ မ်ားစြာရလာပါမယ္။

 

ေတာင္းပန္+ တားျမစ္၀ါက်

ယဥ္ေက်းစြာ တားျမစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ PLEASE စာလံုးကို ေရွ႕ကထည့္လိုက္ရင္ ေတာင္းပန္+တားျမစ္၀ါက် ရလာပါလိမ့္မယ္။

 

PLEASE, DON’T SPEAK         - မေျပာပါနဲ႕

PLEASE, DON’T COME          - မလာပါနဲ႕

 

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕အခုဆိုရင္ SPEAK ဆိုတဲ့ ၾကိယာတစ္လံုးတည္းနဲ႕

 1. အမိန္႕ေပး၀ါက်                     - SPEAK
 2. ေတာင္းပန္၀ါက်                    - PLEASE, SPEAK
 3. တားျမစ္၀ါက်                       - DON’T SPEAK
 4. ေတာင္းပန္+တားျမစ္၀ါက်        - PLEASE, DON’T SPEAK  ေတြနားလည္လာပါမယ္.

ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မသိေသးတဲ့ VERB ၾကိယာေတြနဲ႕ တြဲလိုက္ရင္ စာေၾကာင္းေတြမ်ားစြာရရွိ လာပါလိမ့္မယ္။

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“အေမး………………လဲ “၀ါက်

wHo             = ဘယ္သူ…………..လဲ (W အသံမထြက္ရ)

သူ႕ေနာက္က ၾကိယာတစ္လံုးထည့္လိုက္ရင္. “အေမး………..လဲ” ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းရပါျပီ.

ဥပမာ

wHO SPEAKS           = ဘယ္သူေျပာလဲ

wHO COMES            = ဘယ္သူလာလဲ

ဒီစာလံုးေနာက္က ၾကိယာကို ေနာက္က -S (စ္) ထည့္ေပးရတယ္။ အခ်ိဳ႕ၾကိယာေတြကိုေတာ့ - ES ထည့္ေပးရပါတယ္.

GO     _        GOES            = သြား (တယ္)

DO     _        DOES            = လုပ္ (တယ္)

TEACH  _        TEACHES     = သင္ေပး (တယ္)

ကၽြန္ေတာ္တို႕သိတဲ့ ၾကိယာေတြကို wHO နဲ႕ တြဲျပီးေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ “အေမး………လဲ” ၀ါက်ေတြရရွိ လာပါလိမ့္မယ္။

wHO GOES              = ဘယ္သူသြားလဲ

wHO DOES              =ဘယ္သူလုပ္လဲ

wHO TEACHES         =ဘယ္သူသင္ေပးလဲ

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

အခု လူေတြအတြက္ သံုးတဲ့နာမ္စား PRONOUN ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

 

 1. I        = ငါ ၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မ ( မွတ္ခ်က္။ “ကၽြႏု္ပ္” လို႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မသံုးပါ)
 2. We     = ငါတို႕ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕၊ ကၽြန္မတို႕
 3. You    = မင္း၊ နင္၊ ခင္ဗ်ား၊ ရွင္၊ မင္းတို႕၊ နင္တို႕၊ ခင္ဗ်ားတို႕၊ ရွင္တို႕ ( မွတ္ခ်က္၊ “သင္” လို႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ မသံုးပါ။
 4. He      = သူ
 5. She     = သူ(မ)
 6. It       = သူ၊ အဲ့ဒါ [“၄င္း” လို႕ပတ္၀န္းက်င္မွာမသံုးပါ]
 7. They   = သူတို႕

အထက္ပါစကားလံုးေတြကို စာေၾကာင္းထဲမွာ ဖြဖြေလးရြတ္ဆိုရမယ္. ၾကိယာကိုသာ ဖိဆိုရပါမယ္.

ၾကိယာတစ္လံုးထည့္လိုက္ရင္ “ရိုးရိုး ဟုတ္၀ါက်” ေတြရျပီး

I , We , You , They ေနာက္က မူလၾကိယာထည့္ပါ။

he, she, it ေနာက္က -S လိုက္တဲ့ ၾကိယာထည့္ပါ။

“ရိုးရိုး ဟုတ္၀ါက်” ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအသံကို ႏွိမ့္သံ Glide Down နဲ႕ေျပာရပါမယ္..

ဥပမာ.

 1. I SPEAK                  = ငါေျပာတယ္
 2. we SPEAK                = ငါတို႕ေျပာတယ္
 3. you SPEAK              = မင္း/ မင္းတို႕ေျပာတယ္
 4. they SPEAK              = သူတို႕ေျပာတယ္
 5. he SPEAK S               = သူေျပာတယ္
 6. she SPEAKS              = သူေျပာတယ္
 7. it SPEAKS                  = သူေျပာတယ္

ဒီေလာက္ဆိ္ုရင္ SPEAK တစ္လံုးထဲနဲ႕တင္ “ရိုးရိုး ဟုတ္၀ါက်” (၇) ေၾကာင္းရျပီ. ကၽြန္ေတာ္တို႕ သိတဲ ၾကိယာေတြအျပင္ ထပ္ျပီးေလ့လာမယ္၊ အစားထိုးေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ ၀ါက်ေတြကိုေတာ္ေတာ္ေျပာႏိုင္ပါျပီ။

 

အားလံုးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို

ခင္မင္စြာျဖင့္

အလကၤာည

Views: 2943

Reply to This

Replies to This Discussion

please,may i speak you about  the thank you so more.

Thank you for sharing this page.

အရမ္းကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

 

Thanks for your sharing this page.

 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္


thank u

thanks.

 

thank

 

thanks fri.

 

thank you

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္....

thanks

 

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service