ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ေအာင္ျမင္မႈကို အရယူပါ

(1)The most selfish one-letter word is' I' . Avoid it.
     အကၡရာတစ္လံုးတည္းရွိတဲ့ တကိုယ္ေကာင္းအဆန္ဆံုးစကားလံုးကေတာ့
    ငါ´ ပါ။ အဲဒါကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ ... တဲ့။
 
(2)The most satisfying two-letter word is' We ' . Use it.
အကၡရာ ႏွစ္လံုးပါတဲ့ စိတ္ေက်နပ္စရာအေကာင္းဆံုး စကားလံုးကေတာ့ `ငါတို႕´ ပါ။ အဲဒါကို အသံုးျပဳပါ တဲ့။
 
 
(3)The most poisonous three-letter word is' Ego ' . Kill it.
   အကၡရာသံုးလံုးနဲ႕ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ အဆိပ္အျပင္းဆံုးစကားလံုးဟာ `အတၲ´ ပါ။  အဲဒါကို သတ္ပစ္ပါ။  
 
 
(4)The most used four-letter word is' Love ' . Value it.
    အကၡရာေလးလံုးပါတဲ့ လူသံုးအမ်ားဆံုးစကားလံုးကေတာ့ `ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ´  
   ပါ။ အဲဒါကို တန္ဖိုးထားပါ။
 
 
(5)The most pleasing five-letter word is' Smile '. Keep it.
    အကၡရာငါးလံုးပါတဲ့ ၾကည္ႏူးစရာအေကာင္းဆံုးစကားလံုးကေတာ့ `အျပံဳး´ ပါ။
    အဲဒါကို ေဆာင္ထားပါ တဲ့။
 
 
(6)The fastest spreading six-letter word is' Rumour '. Ignore it.
     အကၡရာေျခာက္လံုးပါၿပီး အလ်င္ျမန္ဆံုးပ်ံ႕ႏွံ႕လြယ္တဲ့စကားလံုးကေတာ့
   `ေကာလဟာလ´ ပါ။ အဲဒါကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈပါ တဲ့။
 
 
(7)The hardest working seven-letter word is' Success'. Achieve it.
     အကၡရာခုႏွစ္လံုးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး
    အျပင္းထန္ဆံုးႀကိဳးစားရယူရတဲ့စကားလံုးကေတာ့ `ေအာင္ျမင္မႈ´ ပါ။ အဲဒါကို
    အရယူပါ တဲ့။
 
 
(8)The most troublesome eight-letter word is ' Jealousy'. Distance it.
    အကၡရာရွစ္လံုးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဒုကၡအေပးဆံုးစကားလံုးကေတာ့
   `မနာလို၀န္တုိမႈ´ ပါ။ အဲဒါကို ေ၀းေ၀းေရွာင္ပါ တဲ့။
 
 
(9)The most powerful nine-letter word is ' Knowledge'. Acquire it.
    အကၡရာကိုးလံုးနဲ႕တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အင္အားအရွိဆံုးစကားလံုးကေတာ့
   `အသိပညာဗဟုသုတ´ ပါ။ အဲဒါကို ႀကိဳးစားရယူပါ တဲ့။
 
 
 
 
(10)The most essential ten-letter word is ' Confidence'. Build it.
     အကၡရာဆယ္လံုးနဲ႕ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ မရွိမျဖစ္အလိုအပ္ဆံုးစကားလံုးကေတာ့
  `ယံုၾကည္မႈ´ ပါ။ အဲဒါကို တည္ေဆာက္ယူပါ တဲ့။

Views: 1247

Reply to This

Replies to This Discussion

Very wealthy post!

But I think you should type word instead of world.

ေကာင္းတဲ ့ပို ့စ္ေလးပါ

 

Dear friend,

Thank you so much. Although we learn words, we could not keep them for long time. But now for your way we can learn the word in a few minutes and that I trust guide us a lot to improve not only our life but also our knowledge skills.

 

thanks

very nice...

So good

Thanks

ေကာင္းတဲ့ပိုစ္ေလးပါ  ကူးထားမိတယ္ျကိုက္လို့

Please kindly correct no.6. It will be better if you use "Rumour" because you are saying six-letter word. "Rumor" is also correct (US English). But to be matched with what you want to say, please change to "Rumour" (British English). 

Cheers!

Thank you for your advice.

Thank you for taking care of what users advise.

Cheers!

Thanks a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service