ေၿမာင္းထဲသို ့သြန္ပစ္လုိက္သည္ ့အစားအေသာက္ မ်ားမွ ဆီမ်ားအားစစ္ယူကာဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္ ၿပန္ေရာင္း...

ေၿမာင္းထဲသို ့သြန္ပစ္လုိက္သည္ ့အစားအေသာက္
မ်ားမွ ဆီမ်ားအားစစ္ယူကာဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္
ၿပန္ေရာင္း...

တရုတ္နုိင္ငံတြင္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အိမ္မ်ားမွ ေရာင္းမကုန္စားမကုန္၍ ေၿမာင္းအတြင္းစြန္ ့ပစ္ထား
သည္ ့စားႀကြင္းစားက်န္မ်ားမွ ဆီမ်ားအားစစ္ယူခပ္ထုတ္ကာဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္ၿပန္လည္ေရာင္းခ်သည္ ့သ
တင္းတစ္ပုဒ္ကုိ လြန္ခဲ ့သည္ ့သီတင္းပတ္က ဒူဘုိင္းထုတ္ေန ့စဥ္သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရွဳမိခဲ ့ရာမွ ကာလအ
တန္ႀကာက ဖတ္ရွဳခဲ ့ရၿပီးဘာသာမၿပန္ရေသးသည္ ့သတင္းတစ္ပုဒ္အား ၿပန္ဆုိတင္ၿပလုိက္ပါသည္...
ေနာက္ဆက္တြဲအေနၿဖင္ ့ထုိသုိ ့က်န္းမာေရးႏွင္ ့မညီညြတ္သည္ ့ဆီမ်ားအားထုတ္လုပ္သည္ ့သတင္းအား
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သည္ ့သတင္းေထာက္အား အဆုိပါ လုပ္ငန္းရွင္ဟုယူဆရသူက ဓါးၿဖင္ ့ထုိးသတ္လုိက္
သည္ ့အေႀကာင္းကုိပါ လြန္ခဲ ့သည္ ့သံုးရက္ခန္ ့က သတင္းစာတြင္ထပ္မံေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...


ဒါေႀကာင္ ့တရုတ္နုိင္ငံမွစားသံုးဆီမ်ားၿမန္မာၿပည္ေစ်းကြက္သုိ ့၀င္ေရာက္ေနသည္ဟုမႀကားသိရေသာ္
လည္း ထုိကဲ ့သို ့မသန္ ့ရွင္းေသာဆီမ်ားၿဖင္ ့ေႀကာ္ေလွာ္ထုတ္လုပ္နုိင္ဖြယ္ရွိသည္ ့ကေလးသူငယ္မ်ားအ
ႀကဳိက္ အသင္ ့စားသံုးနုိင္သည္ ့ဆီေႀကာ္မုန္ ့မ်ား ( အာလူးေႀကာ္၊ ငါးမုန္ေႀကာ္ အစရွိသည္ၿဖင္ ့) ကေတာ ့
ေရႊၿပည္ႀကီး၏ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ ဆူပါမါးကက္၊ မီနီမါးကက္ မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည္က
ေတာ ့အေသအခ်ာမုိ ့နုိင္ငံ၏အနာဂတ္ရင္ေသြးေလးမ်ားအတြက္ သတိၿပဳမိေစရန္တင္ၿပအပ္ပါတယ္...
အၿပင္မွာေတာ ့ဒီလုိလွလွပပေလးေတြထုတ္ၿပီး အထဲကအစားအစာေတြကေတာ ့
မသန္ ့တဲ ့ဆီေတြနဲ ့ေႀကာ္ထားလွ်င္...
( ဓါတ္ပံုကုိနမူနာအၿဖင္ ့ၿပသရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္...အမွန္တကယ္ထုိတံဆိပ္မဟုတ္ပါ...)
( အေကာင္းဆံုးကေတာ ့က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စားေသာက္ကုန္ႀကီးႀကပ္စိစစ္ေရးဆုိင္ရာ ခြင္ ့ၿပဳခ်က္မ
ပါသည္ ့မည္သည္ ့အသင္ ့စားသံုးနုိင္သည္ ့ဆီေႀကာ္မုန္ ့မ်ဴိးကုိမဆုိ ေရာင္းခ်ခြင္ ့မၿပဳသင္ ့ပါဘူး...)
ဒီ ဒူဘုိင္းနဲ ့ယူေအအီးမွာေတာ ့မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ( Junk Food ) လို ့ေခၚတဲ ့အသင္ ့စားသံုးနုိင္
သည္ ့အဟာရမၿဖစ္ေသာမည္သည္ ့မုန္ ့ကုိမဆုိေရာင္းခ်ခြင္ ့မၿပဳပါဘူး...

Views: 598

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးပါ အခုလုိတင္ေပးမွ ဆင္ျခင္လုိ႔ရမွာေပါ႔

 

Thanks you for sharing

ယုတ္မာလိုက္တာေနာ္။ lack of oil pyit nay lo lar??

thz for sharing!!!

 

 

အိမ္ကုိသတိေပးရဦးမယ္ ေက်းဇူးပါ။

ေလာကႀကီးက ေၾကာက္စရာႀကီးပါလားေနာ္။  ၀ိသမေလာဘသမားေတြေၾကာင့္ လူေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ၿပီး ေဆးဖုိးေတြကုန္ စိတ္ေတြဆင္းရဲၾကရၿပီလဲ..........................................................................

"၀"တို ့ကေတာ ့ေနာ္ မျဖစ္ျဖစ္သလို ဖ်က္စီးတာပဲ
ခုလည္းက်န္းမာေရး ေနာက္ေတာ ့ေရာ ဘာေတြကိုပါပ်က္စီးေအာင္လုပ္မလဲမသိဘူး

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service