ေအာက္ပါစကားစုေလးမ်ားဟာ native speakers ေတြေျပာပံုေလးေတြပါ။ အသံုးမ်ားတာေလးေတြစုစည္းေပးထားပါတယ္။ ဒါေလးေတြကို ကိုယ့္စကားထဲထည့္ေျပာႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

 

I just have to stop off in the bathroom. တစ္ေနရာရာကို ခဏတျဖဳတ္ အလည္သြားတယ္။ ခဏေနတယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔သံုးေလ့ရွိပါတယ္။

 

Shona : " Jeannie, may I use your bathroom ? "

Jeannie : Go ahead, but make it snappy, okay ?

တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ျမန္ျမန္လုပ္ေနာ္လို႔ ေျပာတဲ့စကား။

 

You should have heard the fuss my mom kicked up ! ပါးစပ္စက္ေသနတ္ပစ္တယ္ ပံုမ်ိဳးေပါ့။

 

And could I have a long-sleeved jacket this time ? The short-sleeved ones are so babyish. ကေလးဆန္တယ္တဲ့။

 

Sorry, I am terrible with names ! နာမည္ေတြအလြတ္မရတာ၊ မမွတ္မိတဲ့အခါမွာေျပာတဲ့စကား။

 

If it's any consolation to you, she didn't get the job. သူအလုပ္မရတာပဲခပ္ေကာင္းေကာင္းပါ။

တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕မေအာင္ျမင္မႈ၊ အခက္အခဲနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အားေပးစကားေျပာတဲ့အေနနဲ႔သံုးေလ့ရွိပါတယ္

 

I guess I'm grinning because Jeannie didn't holler very much for a change. ေအာႀ္ကီးဟစ္က်ယ္ေျပာတယ္။

 

Hugh MacKendrick is a real slave driver. အင္မတန္တိက်သူ။ အလုပ္သမားေပၚမညွာတတ္တဲ့သူေဌး။ သူငယ္ခ်င္းအုပ္စုထဲမွာ ဦးေဆာင္သူ။

 

He's so cute that it's a shame he's not nicer. ႐ုပ္ကေလးသနားကမားနဲ႔စိတ္ဓါတ္မေကာင္းတာ သနားစရာပဲ။

သနားစရာပဲဟုရြဲ႕ေျပာတာ။

 

I like to court her but she's out of my league I bet she would never date an ordinary guy like me.

မမွီတဲ့ပန္းေပါ့။ ကိုယ့္ထက္အဆင့္အတန္း၊ ႐ုပ္ရည္ စသည္ျဖင့္ ျမင့္မားတဲ့သူ။

 

Oh, Shona. You are such a party pooper. ပြဲဖ်က္တဲ့သူ။ သူမ်ားေတြေပ်ာ္ရႊင္ေနတာကို ျငင္းခုန္၊ အတိုက္အခံလုပ္ၿပီး ဖ်က္စီးတတ္သူ။

 

You could if you put your mind to it. စိတ္ထည့္ထားမယ္။ အာ႐ံုစိုက္ထားမယ္။

 

I thought it might brighten up my practices. ပိုေကာင္းလာေစမယ္။ တိုးတက္လာေစမယ္။

 

Well, we're just starting out, so we foul up sometimes. ကနဦးေျခလွမ္း။ အစမ္းပ်ိဳးၾကည့္တာ။

 

Don't you need a jacket or anything ? It's freezing out. အရမ္းေအးတယ္။

 

I did this by choice.  တမင္ကိုလုပ္တာ။

 

If you keep working on it hard, I think you have a real shot at it this year. . . ေအာင္ျမင္တယ္။

 

..... maybe he just wants more people to fill out the audience, but I am dying to go. ျဖည့္တယ္။

 

You'd think I was planning to pull an all-nighter or something. မနက္ျဖန္ေျဖရမယ့္စာေမးပြဲကို ဒီညမအိပ္ဘဲအသည္းအသန္က်က္သည္။

 

I don't want to gush or anything, -- but well, you are great. ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ေျပာသည္။

 

You should come jam with us sometime. တစ္ခါတစ္ေလ ငါတို႔နဲ႔လာေပါင္း/တြဲ သင့္တယ္။

 

Bye, Mom don't wait up. ေစာင့္မေနနဲ႔။

 

Myles seemed to be a big hit with all the girls. စြံတယ္။ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္တယ္။

 

I was a total wreck. စိတ္ေရာလူေရာပင္ပန္းသြားတယ္။ ဘံုးဘံုးလဲသြားတယ္။

 

I thought maybe you had an ulterior motive. ဖံုးကြယ္ထားသည့္စိတ္။ အတြင္းစိတ္/ ရည္ရြယ္ခ်က္။

 

Shona has an even better shot at winning first place, Aynsley, so you'd better be on your toes.  အသင့္ျပင္ထားရမယ္။

 

Finally they nodded their heads in unison. တညီတညြတ္ထဲ။

 

Will you please stop channel-hopping ....... ႐ုပ္သံလိုင္းေတြကို ဟိုေျပာင္းလိုက္ ဒီေျပာင္းလိုက္လုပ္တယ္။

 

In answer to her parents' worried questions, she confessed that she and Hugh had broken up. တံု႔ျပန္အေျဖေပးသည္။

 

Now that Hugh's available, she'll probably be all over him, trying to catch him on the rebound. စံုတြဲႏွစ္ေယာက္ဇာတ္လမ္းတစ္ခန္းရပ္ၿပီးသြားလို႔မၾကာခင္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က တျခားသူနဲ႔ျပန္တြဲတဲ့အခ်ိန္။

 

Vandals is a new teen club that just opened up. ဖြင့္တာမၾကာေသးဘူး။

 

You're not much of a talker, are you ?  စကားမ်ားမ်ားေျပာတတ္တဲ့လူေတာ့မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ (အေျပာသမား။ အလုပ္သမားမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ၌ါယ္နဲ႔လည္းသံုးႏိုင္ေသးတယ္။)

 

Ok that's enough play-by-play, I don't want to know what happens next ! အေသးစိပ္တစ္ခုခ်င္းေျပာ။

 

I know I should have called you, but I guess my pride got in the way. လမ္းမွာခံေနတယ္။ မျဖစ္ေစရန္တားဆီးထားတယ္။

 

Mary: Paul, I'm concerned about you.
Paul: Hey, don't spare a thought for me; I'll be fine!

ငါ့အတြက္ထည့္စဥ္းစားမေနပါနဲ႔။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 5000

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Wow... what a helpful post. Thanks Saya Zar Ni. :)

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service