နားမလည္ေသာအသံုးမ်ားကိုေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

လာေရာက္ဖတ္ရွဳ သူမ်ားကိုေက်ဇူးတင္ပါသည္။

Aung Naing Soe

၂၉၁။   He did the job (all) by himself.
  အလုပ္အစမွအဆံုးသူ႕   ဘာသူလုပ္သြားတယ္။                                                  

၂၉၂။  By the way, have you a moment to spare.    ဒါနဲ႕စကားမစပ္၊

ခဏေလာက္   အခိ်န္ရမလား။

၂၉၃။    They went without you.
  ခင္ဗ်ားမပါဘဲ သူတို႕   သြားၾကတယ္။
 ၂၉၄။I could not live without him.
  သူ မရွိရင္ ကၽြန္မ   မေနတတ္ပါ။
  ၂၉၅။We cannot survive without water.
  ေရမရွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႕   အသက္မရွင္ႏိုင္ဘူး။
၂၉၆။He drove away without saying goodbye.
  ႏႈတ္မဆက္ဘဲ သူေမာင္း   ထြက္သြားသည္။
 ၂၉၇။   You can't walk along this street without
    meeting someone you know.

  ဒီလမ္းအတုိင္းေလွၽာက္သြားရင္   အသိတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕   ေတာ့မဆံုမိဘဲ မေနဘူး။                                                                                           

     ၂၉၈။    Ko Ko was there but Zaw Zaw was not.
  ကိုကုိေတာ့႐ွိတယ္၊   ဒါေပမဲ့ေဇာ္ေဇာ္ေတာ့မ႐ွိဘူး။
၂၉၉။    no-one but me;
  ကၽြႏု္ပ္မွ တစ္ပါး မည္သူမွၽမ႐ွိ။                                                                        

၃၀၀။  He will have to go into hospital if his
    illness gets  any worse.
သူ႕ေရာဂါ ပိုဆိုးလာပါက   ေဆး႐ံုတင္ရလိမ့္မည္။
  ၃၀၁။  I'll only stay if you can stay too.  မင္းကိုပါေနခြင့္ျပဳမွငါေနမယ္။                   

    ၃၀၂။ If he were to come along now, we
    would be in trouble.
အကယ္၍ သူသာ တုိ႕နဲ႕အတူ   လိုက္လာခဲ့ရင္ တို႕ဒုကၡေရာက္မွာပဲ။
   ၃၀၃။ If I sneeze, my nose bleeds. ကၽြန္ေတာ္ ႏွာေခ်တိုင္းႏွာေခါင္းမွ   ေသြးထြက္သည္။                                                                                  

    ၃၀၄။  They are happy, if poor.  သူတို႕ ဆင္းရဲေပမဲ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲ။
၃၀၅။  I don't know if I can come or not. ကၽြန္ေတာ္ လာႏိုင္မလား   ႏိုင္ဘူးလား မေျပာႏိုင္ဘူး။                                                                            

  ၃၀၆။   If only I were rich!
  ကၽြန္ေတာ္သာ ခ်မ္းသာမယ္ဆိုရင္။                                                           

     ၃၀၇။Don't come unless I telephone.
  ငါဖုန္းမဆက္ရင္ မလာနဲ႕ေတာ့။                                                                       

 ၃၀၈။ The directors have a meeting every Friday,
    unless there is nothing to discuss.

  ေဆြးေႏြးစရာမရွိတဲ့ အခါကလဲြလို႕   ဒါ႐ိုက္တာအဖဲြ႕ဟာ ေသာၾကာေန႕တိုင္း   စည္းေ၀းၾကတယ္။

  ၃၀၉။I don't know whether it's possible.
  ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ ကၽြန္ေတာ္   မေျပာတတ္ဘူး။
  ၃၁၀။ He can't decide whether to go or not/whether
    or not to go.

  သြားရန္ / မသြားရန္ကို သူ   မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေပ။
   ၃၁၁။ Whether you like the idea or not,
    I'm going ahead with it.

  ဒီအၾကံဥာဏ္ကို မင္းၾကိဳက္ၾကိဳက္   မၾကိဳက္ၾကိဳက္ ငါကေတာ့   ဒီအတိုင္း လုပ္သြားမွာပဲ။
   ၃၁၂။ Decide whether you're going or staying.
  မင္းသြားမလား၊ ေနခဲ့မလား   ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ပါ။

    before the war; စစ္ၾကီးမျဖစ္မီက။
   ၃၁၃။ He'll come before very long.   သိပ္မၾကာခင္ သူလာပါလိမ့္မယ္။  
  ၃၁၄။She was before me in the queue.
    တန္းစီတုန္းက သူ ကၽြန္ေတာ္႕ေရွ႕ကေပါ႕။
    Honour before wealth. ခ်မ္းသာ   ၾကြယ္၀ျခင္းထက္ ဂုဏ္သိကၡာ   ရွိျခင္းကအဓိက။
   ၃၁၅။ I've seen you before.
  ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ျမင္ဖူးတယ္။                                                                  
   ၃၁၆။   Before I go, I must phone my parents.
  ကၽြန္ေတာ္မသြားမီ၊မိဘမ်ားထံ   ဖုန္းဆက္ရမည္။      
  ၃၁၇။ If you're coming, let me know beforehand.
  လာမယ္ဆိုရင္ ၾကိဳၾကိဳတင္တင္   သိပါရေစ။                                   
     ၃၁၇။After the car came a bus.
  ကားတစ္စီးေနာက္မွ   ဘတ္စ္ကား လိုက္လာသည္။    night after night.
  တစ္ညျပီး တစ္ည။
   ၃၁၈။ Shut the door after you.
  မင္းထြက္/၀င္ရင္ တံခါးပိတ္ခဲ့ပါ။                                                                 
    ၃၁၈။The police are after you.
  ရဲေတြ မင္းကို လိုက္ရွာေနၾကတယ္။
   ၃၁၉။ He ran after the bus.
  သူ ဘတ္စ္ကားေနာက္သို႕   ေျပးလိုက္သည္။                                       
     ၃၂၀။  It's sad to fail after all that work.
  စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့လည္း ဒီေလာက္လုပ္ျပီးမွ   မေအာင္ျမင္တာ စိတ္မေကာင္းစရာဘဲ။

Views: 954

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks ever so much.

What a precious post!

May you be successful in all!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service